Directorul Muzeului de Artă Timişoara, în atenţia Agenţiei Naţionale de Integritate

Sursă foto: Youtube

Agenţia Naţională de Integritate anunţă că l-a sancţionat pe directorul Muzeului de Artă Timişoara, Victor Neumann, după ce acesta, pentru a nu se afla în spaţiul public salariul soţiei sale care conduce asociaţia ce gestionează proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană – un proiect finanţat în proporţie covârşitoare din fonduri publice – l-a declarat, contrar legii, „confidenţial”.

 

Amendă pentru secretizarea unui salariu plătit din  bani publici

Victor Neumann, director al Muzeului de Artă Timișoara, a depus în data de 12 iunie 2019 declarația de avere anuală aferentă anului fiscal 2018, document în care a menționat la secțiunea VII referitoare la veniturile declarantului și ale membrilor de familie, salariul soției sale ca fiind «confidențial conform contractului». Ulterior, persoana menționată a depus la data de 31 iulie 2019 o declarație de avere rectificativă. (…) Ca urmare a acestui fapt, Agenția l-a sancționat pe Victor Neumann, în conformitate cu dispozițiile art. 29, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, conform cărora «nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei»”, transmite Agenţia Naţională de Integritate ca răspuns la o solicitare de informaţii pe care am adresat-o instituţiei în urma unui articol publicat în luna iunie, în care atrăgeam atenţia că Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timişoara, încalcă legea integrităţii.

Oficialii ANI mai spun că, în cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidențialității veniturilor – fie ale declarantului, fie ale membrilor familiei –, este obligatorie dovada acestor aspecte prin anexarea la declarația de avere a unei adeverințe salariale prin care se confirmă existența clauzei, respectiv indicarea normelor speciale care instituie obligația de confidențialitate, situație în care se poate (sublinierea redacţiei – n.r.) dispune anonimizarea  informațiilor privind veniturile realizate. Doar inspectorii ANI decid, pe baza documentelor primite, dacă informaţiile privind veniturile pot fi sau nu anonimizate, nicidecum omise prin nedeclarare.

Potrivit documentelor rectificative depuse la ANI, salariul Simonei Neumann – pe care soţul său, Victor Neumann, l-a ţinut în mod ilegal la secret şi pe anul 2018 şi pe anul 2017, invocând „confidenţialitatea conform contractului” – a fost, în 2018, potrivit Declaraţiei de avere rectificative depuse la ANI, de 168.806 lei (venit net). Adică, în jur de 3000 de euro net, lunar.

Valoarea salariului Simonei Neumann era una dintre informaţiile pe care conducerea Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală a ţinut-o departe de public. În vara anului trecut, am solicitat Asociaţiei o copie după raportul financiar pe anul 2017 – în care s-ar fi regăsit şi salariile –, pentru că asociaţia publicase o listă sumară de cheltuieli, în care nu se regăsesc firmele cu care s-a lucrat, nici procedura de selecţie a acestora. Asociaţia a refuzat să comunice modul în care a cheltuit banii, transmiţându-ne prin avocat că „Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană nu intră sub incidenţa Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public”. Asta, deşi funcţionează pe bani publici şi derulează un proiect public.

 

Personalităţi culturale din Timişoara acuzau şi un conflict de interese

Foto: Timişoara 2021

De numele lui Victor Neumann şi al soţiei sale a mai fost legată o acuzaţie de conflict de interese, lansată de mai multe personalităţi şi entităţi culturale din Timişoara.

Victor Neumann făcuse, la un moment dat, parte din Consiliul director al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală, conduse de soţia sa, Simona Neumann. Deşi amândoi au susţinut la unison că nu există nicio incompatibilitate în această situaţie, Grupul de reflecţie şi iniţiativă Timişoara Capitală Culturală a Culturii 2021 – compus din personalităţi şi entităţi culturale care s-au născut sau activează în Timişoara – aducea, anul trecut, la cunoştinţa conducerii Primăriei Timişoara (membru al Consiliului director al asociaţiei şi finanţator principal al proiectului Timişoara Capitală Culturală Europeană) conflicte de interese: „Asociația a încălcat flagrant și repetat prevederile legale privind cheltuirea banilor publici atunci când a aprobat, în 2017, proiecte ale unor membri ai Consiliului Director, organism ce aprobă plățile pentru proiecte, în condițiile în care reprezentanții beneficiarilor fac parte din Consiliul Director (cazul Institutului Intercultural). Mai mult, programul cultural anunțat pentru anul în curs (2018 – n.r.)  include între cele câteva proiecte finanțate asociații și instituții ai căror reprezentanți sunt membri ai consiliului director (Ordinul Arhitecților, Institutul Intercultural, Muzeul de Artă Timișoara, al cărei director este soțul Simonei Neumann etc.) În contradicție flagrantă cu legile în vigoare în România și UE, conducerea asociației a hotărât expres eliminarea interdicției de incompatibilitate prevăzută la art. 24 punctul 2 din statutul inițial, unde se prevedeau următoarele: «În situația în care un membru al asociației ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice pe care asociația, prin scopul și obiectivele sale o sprijină, acesta nu poate fi membru în consiliul director al asociației.» Eliminarea acestei prevederi statutare s-a luat pentru ca Victor Neumann să poate fi cooptat și apoi menținut în consiliul director.

După câteva luni de la ridicarea acestei probleme în spaţiul public, Victor Neumann demisiona din Consiliul director al asociaţiei.

 

Articol publicat şi pe Puterea a Cincea.

Print Friendly, PDF & Email