Direcţia Generală Anticorupţie nu poate efectua activităţi de cercetare penală, la dispoziţia procurorilor

Senatul a respins ordonanţa care îi conferea acest drept

Senatorii au respins, marţi, ordonanţa de urgenţă prin care se acordau competenţe materiale generale lucrătorilor specializaţi ai D.G.A. din cadrul M.A.I., pentru a efectua activităţi de prevenire, descoperire şi acte de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind infracţiunile prevăzute de legea anticorupţie.

 

DGAGuvernul a adoptat în iunie ordonanţa de urgenţă potrivit căreia lucrători spe­cializaţi ai Direcţiei Gene­rale Anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor In­terne efectuau activităţi de prevenire şi descoperire a infracţiunilor de corupţie, in­clusiv acte de cercetare pe­nală, dispuse de către procu­rorul competent. De aseme­nea, se menţiona că infrac­ţiu­nile de corupţie şi asimi­la­te acestora săvârşite de per­soane din mediul privat vor fi de competenţa aceloraşi structuri de parchet. Purtă­torul de cuvânt al Guvernului arăta, în 12 iunie, că măsura era necesară deoarece struc­turile de Parchet teritoriale nu dispun de poliţie judiciară proprie specializată în com­baterea faptelor de corupţie.

La începutul acestei săp­tămâni, proiectul de respin­ge­re a Ordonanţei de Urgen­ţă a Guvernului 59/2013, pri­vind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activi­tăţilor de prevenire şi com­batere a corupţiei a întrunit 95 de voturi “pentru”, 8 vo­turi “împotrivă” şi 14 abţi­neri, anunţă Mediafax.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de ur­genţă a fost adoptat anterior de Camera Deputaţilor şi primise raport de admitere din partea Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi a Co­misiei Juridice din Senat.

Înainte de şedinţa de marţi, senatorii s-au expri­mat prin vot de mai multe ori în privinţa acestei ordonan­ţe, care are caracter orga­nic, însă, în lipsa unui număr suficient de voturi, proiectul de act normativ nu a putut fi adoptat sau respins.

Senatul a respins acest proiect în calitate de Cameră decizională.

Print Friendly, PDF & Email