Diploma de excelenţă în afaceri, distincţie nouă la Consiliul Judeţean Timiş, în an electoral

Plen-Consiliul-Judetean-TimisÎn perioada pre-electorală, Consiliul Judeţean Timiş a decis să instituie o distincţie menită să premieze performanţele din mediul de afaceri timişean, prin acordarea unei aşa-numite „Diplome de excelenţă în afaceri”. Unii consilieri judeţeni îl consideră un demers cu conotaţii electorale.

 

„Alternativă” pentru premiile Camerei de Comerţ

Deşi acordarea unor distincţii pentru performanţa în afaceri reprezintă mai degrabă atributul unor structuri de profil care, în Timiş, au o lungă tradiţie în acest sens, Consiliul Judeţean Timiş plusează cu o alternativă, instituind distincţia „Diplomă de excelenţă în afaceri”. Iniţiativa a fost supusă dezbaterii publice, şi în perioada următoare va fi înaintat în plen un proiect de hotărâre în acest sens.

Excelenţa în afaceri va premia constanţa în performanţă şi va fi un prilej de a evidenţia firmele care au dovedit o capacitate managerială în stare să asigure succes în condiţiile unei concurenţe loiale, respectării eticii în afaceri, precum şi calităţile necesare pentru a se situa permanent între cei mai buni dintre cei buni”, susţin oficialii CJ Timiş.

Prin acordarea distincţiei Diplomă de excelenţă în afaceri se doreşte întărirea legăturii directe cu principalii agenţi economici din judeţ, pentru a facilita comunicarea şi cooperarea între mediul de afaceri şi administraţia publică locală, lucru care ar ajuta pe de o parte la promovarea judeţului la nivel naţional şi internaţional, iar pe de altă parte la menţinerea şi dezvoltarea unui climat de afaceri propice”, îşi motivează CJ Timiş demersul.

Distincţia va fi acordată la propunerea preşedintelui CJ Timiş, iar pentru a o primi, agentul economic trebuie să aibă sediul social în judeţ, să aibă un profit net corespunzător pe anul anterior celui în care se acordă distincţia, să nu aibă datorii la bugetul local şi de stat. În plus, la acordarea acestei distincţii se va ţine cont şi de numărul de angajaţi ai firmei, de valoarea adăugată produsă, de vechimea şi investiţiile realizate. Cei care ajung în insolvenţă vor pierde acest titlu.

Printre beneficiile acestui statut, pe lângă diploma sau placheta aferentă, se numără şi avantajul de a „lua cuvântul în plenul Consiliului Judeţean, în domenii de interes care le vizează în mod direct activitatea”, oportunitate care ar trebui să fie oferită, până la urmă, oricărui investitor important pentru judeţ.

„Eu spun că e o distincţie care are 100% o tentă electorală. Sunt alte organisme şi instituţii abilitate şi cu tradiţie în selecţia şi premierea firmelor care trebuie remarcate pentru performanţe. Acordarea a tot felul de distincţii pare să fi devenit o modă înainte de alegeri”, este de părere consilierul judeţean PNL Marius Martinescu.

Premii şi pentru mame eroine şi seniori

Tot în acest an CJ Timiş a mai propus şi aprobat prin hotărâri de consiliu acordarea altor două distincţii.

Diploma „Mamă de nota zece a Judeţului Timiş” se acordă mamelor cu cel puţin zece copii născuţi, copii care au fost sau sunt în întreţinerea părinţilor.

Beneficiarele vor primi diplome şi un premiu de 2000 de lei, punându-li-se condiţia să nu fi fost condamnate prin hotărâre judecătoreasă pentru săvârşirea de fapte penale, „să nu aducă niciun fel de atingere morală sau prestigiu, prin compartimente sau acţiuni voluntare sau involuntare distincţiei dobândite” şi „să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acordat titlul”.

La început de an a fost propusă şi acordarea unei distincţii similare pentru timişenii cu cetăţenie română şi 100 de ani împliniţi. Pentru obţinerea datelor necesare se va colabora cu Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş, care va pune la dispoziţie datele necesare. Prin această iniţiativă se aprobă acordarea unui premiu individual în valoare de 1000 de lei pentru fiecare cetăţean al judeţului Timiş distins cu această diplomă.

Nu pot primi acest premiu seniorii care au fost condamnaţi pentru infracţiuni contra statului sau crime împotriva umanităţii. În sensul acestei iniţiative, se va înfiinţa şi un Registru special cu evidenţa distincţiei „Seniorul centenar al judeţului Timiş.”

Print Friendly, PDF & Email