Dinamică îngrijorătoare, în Timiş, în ce priveşte numărul persoanelor infectate cu HIV

Comunitatea gay este cea mai expusă riscului de îmbolnăvire

O acţiune de depistare în stadii incipiente a unor cazuri de îmbolnăvire cu HIV îşi propune să limiteze efectele pe care le implică evoluţia perfidă a virusului imunodeficienţei umane.

 

O săptămână de testări anti-HIV gratuite

Testare HIVSăptămâna europeană a testării HIV, care a debutat vineri, 22 noiembrie, oferă posibilitatea efectuării în mod gratuit a testării pentru infecţia HIV. Timp de o săptămână, timişorenii se pot adresa pentru recoltarea de probe biologice personalului angajat al cabi­netului de recoltare din Ambu­latoriul de specialitate al Spi­talului de Boli Infecţioase „Vic­tor Babeş”.

Două treimi dintre pacienţi, diagnosticaţi în stadii avansate ale bolii

Peste 700 de cazuri de per­soane bolnave sunt înregistrate doar în judeţele din vestul ţării. Medicul Maria Cerbu, res­ponsabilă cu derularea proiec­tului de testare gratuită desfă­şurat la nivel local, în cadrul Săptămânii europene a tes­tă­rii HIV, spune că în evidenţele Centrului Regional Timiş – ca­re reuneşte cazuistica de profil din judeţele Arad, Hu­nedoara, Ca­raş-Severin şi Ti­miş – sunt înregistrate 700 de persoane. Dintre acestea, doar la nivel local figurează 180 de persoane.

Întrebată despre stadiile bolii în care se află majoritatea pacienţilor înscrişi în eviden­ţele Centrului Regional, Maria Cerbu declară că mai mult de două treimi dintre pacienţi sunt diagnosticaţi în stadii avansate ale bolii. Ea pune acest aspect nu atât pe seama lipsei de edu­caţie a publicului larg în ceea ce priveşte necesitatea unor controale periodice ale stării de sănătate, cât pe seama evolu­ţiei extrem de perfide a afec­ţiunii virale, ale cărei simptome devin manifeste abia în stadii mai avansate, după o perioadă îndelungată în care virusul parazitează sistemul imunitar al persoanei afectate, deter­mi­nând înbolnăviri repetate, dar nespecifice.

Referitor la costul trata­mentului pentru persoanele bolnave aflate în evidenţă, Maria Cerbu spune că acesta variază între 27.000 şi 29.000 de lei pe pacient pe an.

Un număr mare al îm­bolnăvirilor cu HIV, mai spune aceasta, se înregistrează în Timiş, în rândul persoanelor cu orientare homosexuală, co­munitate la nivelul căreia sta­tisticile sunt îngrijorătoare. Mai mult, deşi s-a încercat organi­zarea unor acţiuni de educare şi conştientizare în rândul acestei categorii vulnerabile, Maria Cerbu afirmă că receptivitatea majorităţii membrilor comuni­tăţii gay din Timişoara a fost destul de scăzută.

„Noi apreciem că o astfel de acţiune de testare gratuită, cum este cea care va începe vineri, este în avantajul oame­nilor, pentru că fiecare individ îşi cunoaşte foarte bine stilul de viaţă şi toţi cei care ştiu că s-au expus vreunui risc de acest fel pot apela la testare, pentru o eventuală depistare a bolii în stadii mai puţin avansate ale acesteia”, precizează medicul Maria Cerbu.

Print Friendly, PDF & Email