Din noua organigramă a Primăriei Timişoara au fost eliminate zece posturi de conducere

Zece posturi de conducere din organigrama Primăriei Timişoara au fost desființate, urmând a fi înfiinţate două, manager de cartier și de grădinar-șef al Timișoarei. De asemenea, în perioada următroare vor fi scoase la concurs 64 de posturi, anunţă Municipalitatea. Primarul Dominic Fritz spune că nu şi-a dorit o vânătoare de vrăjitoare.

 

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat, azi, noua organigramă a Primăriei Timișoara, menţionând că sunt cinci direcții pe care a fost construită noua organigramă: deschiderea către timișoreni și nevoile acestora, adecvarea la direcțiile strategice asumate, clarificarea și simplificarea ierarhiilor, eficientizarea aparatului în sensul fluidizării proceselor și deciziilor colaborative și profesionalizarea aparatului prin deschiderea către competențe din societatea civilă și învățare continuă.

Dacă vă uitaţi pe modificările structurii organizatorice din ultimii ani, puteţi observa cu uşurinţă că, declarativ, toate au vizat eficientizarea activităţii, dar modificările nu au fost de fond, ci doar de formă şi au vizat rezolvarea  unor necesităţi punctuale ce ţineau mai degrabă de «rezolvarea» unor posturi pentru anumiți oameni – de exemplu separarea celor două direcții Clădiri Terenuri – şi care au condus în timp la erodarea funcţionalităţii”, declară Dominic Fritz.

Reorganizarea Primăriei Timișoara, afirmă edilul, vizează o schimbare profundă a instituției și are ca scop rezolvarea problemelor de ordin managerial și funcțional: „Nu am dorit o vânătoare de vrăjitoare, administrația are nevoie de fiecare om, dacă este dedicat misiunii de servire a interesului cetățenilor. Problemele principale pe care le-am găsit în cadrul instituției sunt de ordin managerial şi funcțional. Și pe ele am încercat sa le rezolv. Ofer personalului din cadrul Primăriei o şansă unică în ultimii 30 de ani de a demonstra că ştiu, că pot, că vor să servească timișorenii și orașul. Sper să valorifice această şansă şi să fie mândri de munca lor şi de poziţia lor în cadrul instituţiei. Să lucrezi în Primăria Timișoara trebuie să redevină un statut de prestigiu în comunitate.”

În scopul eficientizării activității, în Primăria Timișoara va fi redus numărul structurilor de la 27 la 17. Totodată, au fost identificate 80 de posturi, multe dintre ele vacante, care vor fi desființate în vederea eficientizării. Zece dintre ele sunt posturi de conducere.

Urmează ca mai multe posturi să fie scoase la concurs în perioada următoare; 64 dintre ele vor fi pentru profesioniști aflați la început de drum, spun oficialii Municipalităţii: „Acest lucru va crea o infuzie de oameni tineri, dornici să pună umărul la modernizarea orașului și a administrației. Concursurile vor fi total transparente și sunt adresate celor cu o altă mentalitate, pro-activă, de deschidere, care pot învăța repede, sunt cinstiți și își doresc să rezolve problemele cetățenilor.”

De asemenea, în noua organigramă au fost create două direcții care sunt interfața contactului direct al Primăriei Timișoara cu comunitatea. Astfel, Direcția Relații Comunitare va asigura relația directă cu cetățenii individuali sau organizații. Aceasta cuprinde Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere, Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni, Biroul Managementul Documentelor, Biroul Sesizări și Transparență Informațională, Serviciul Cooperare Internațională, Interculturală și Economică, Compartimentul Minorități și Relații Etnice şi Biroul Relații cu Mediul de Afaceri.

Odată cu adoptarea noului Regulament de organizare și funcționare îndeplinesc una dintre cele mai importante promisiuni din campania electorală. La Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere înființăm nouă posturi de manageri de cartier pentru care vom declanșa concursuri în perioada următoare. Acest serviciu va elabora și noul regulament pentru așa-numitele Consilii Consultative și are mai multe atribuții importante: identificarea necesităților comunității  și problemelor existente în  furnizarea serviciilor publice; consilierea cetățenilor pentru rezolvarea problemelor comunității; consilierea pentru promovarea de proiecte de hotărâri prin inițiativă cetățenească; sintetizarea zilnică a cererilor depuse de cetățeni pe pe zone/cartiere/străzi; prioritizarea problemelor și cooperarea cu compartimentele  de resort din cadrul aparatului pentru întocmirea calendarului de soluționare a cererilor”, a mai afirmat primarul Dominic Fritz.

Foto: Petru Cojocaru

Un alt serviciu de relaționare cu cetățenii este Camera 12 transformată în Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni. Aceasta va avea o serie de noi atribuții, printre care asigurarea relaţiei cu cetățenii/petenții prin informarea și consilierea acestora cu informații de interes general și particular legate de activitatea instituției, înregistrarea, verificarea și clarificarea actelor/petițiilor/cererilor/sesizărilor/ofertelor de achiziții, preluarea și înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor referitoare la activitatea instituției și a angajaților acesteia.

A doua direcție care va fi înființată este Direcția Calitatea Vieții. Aceasta va asigura și o relație permanentă cu instituții în coordonarea Primăriei precum școlile și spitalele. În subordinea ei se vor afla: Biroul Sănătate și Management Spitale, Biroul Educație, Sport, Incluziune, Serviciul Cultură și Turism, Compartimentul Infocentru, Compartimentul Capitală Culturală, Serviciul  Protecție Mediu şi Compartimentul Protecția Animalelor.

De asemenea, în cadrul instituției se va înființa și Direcția Infrastructură Verde, care va avea în subordine Serviciul de Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape și Biroul Administrare Spații Verzi. Rolul noului serviciu, spun reprezentanţii Primăriei, este să elaboreze strategii ale spațiilor verzi, să asigure amenajări peisagistice într-o manieră profesionistă și vizionară, să proiecteze, reconfigureze și să creeze spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate sau spații verzi publice de folosință specializată din dotarea creșelor, grădinițelor, scolilor, unităților sanitare sau de protectie socială, inclusiv locurile de joacă. În cadrul noii structuri va fi înființat și postul de Grădinar-șef, care va fi scos la concurs în perioada următoare.

Această direcție va face parte din Direcția de Investiții și Mentenanță, împreună cu Direcția Tehnică, obiectivul fiind de a integra dezvoltarea infrastructurii cu dezvoltarea verde.

O altă direcție care se va afla în directa subordine a primarului este Direcția Incubator de Proiecte. Aceasta va avea în componență două servicii Serviciul Fonduri nerambursabile şi Serviciul Documentații Proiecte. Acest Incubator va încorpora și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Primarul Timișoarei a anunțat crearea unei Direcții de Management Intern, în care sunt grupate compartimente și birouri ce vor avea rolul de a evalua permament activitatea tuturor funcționarilor din aparat. Această direcție va face, în viitor, și recrutările de personal potrivit noii viziuni asupra modernizării instituției.

 

Print Friendly, PDF & Email