Din nou contract cu clauză de întrerupere pentru gazul furnizat Colterm

coltermSituaţiile în care timişorenii se trezesc din nou fără apă caldă şi căldură din cauza neînţelegerilor legate de plată între Colterm şi furnizorul de gaz EOn s-ar putea repeta. Există cadru legal în acest sens: noul contract între Colterm şi EOn, cu validarea Consiliului Local.

 

Contract nou, aceleaşi riscuri

Deşi s-a spus că se vor căuta modalităţi pentru a se evita includerea în contractul dintre Colterm şi furnizorul de gaze naturale EOn a unei clauze de întrerupere a furnizării de gaze, în caz de neplată, noua formă a contractului, trimisă pentru validare în Consiliul Local, conţine aceeaşi clauză, într-o altă formă.

Altfel, la paragraful 13 din contract se stipulează că vânzătorul, adică EOn, „are dreptul, cu un preaviz de cinci zile calendaristice să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în cazul neachitării contravalorii facturilor şi/sau a penalităţilor de întârziere sau altor sume datorate de cumpărător în temeiul contractului.”

Ca atare, în afară de preavizul de cinci zile în cazul întreruperii, nu a intervenit nicio schimbare majoră, din acest punct de vedere, în prevederile contractuale. Contractul mai prevede că reluarea furnizării se va face după efectuarea plăţii integrale de către cumpărător a facturii, a dobânzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării şi după constituirea unei garanţii, iar cuantumul cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării sunt stabilite de către operatorul de sistem.

„Este o economie de piaţă, şi era greu de crezut că EOn accepta o formă de contract care să nu includă această clauză de întrerupere. Dacă stăteau furnizării de gaz la coadă la uşa societăţii, poate că altfel era situaţia. Eu afirm în continuare că situaţia de la Colterm trebuie verificată, trebuie făcut un audit financiar extins, pentru a se vedea ce probleme sunt, măcar din perspectiva faptului că acei consumatori timişoreni care îşi plătesc facturile la timp nu au de ce să se trezească cu căldura şi apa caldă sistate din cauza problemelor de la Colterm”, spune Petru Olariu, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara.

Probleme care revin

În octombrie acest an, la fel ca în 2010, timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare s-au trezit fără apă caldă, EOn luând decizia de a sista furnizarea gazului către Colterm, invocând neplata.  

În decembrie 2014, la semnarea noului contract dintre EOn şi Colterm, avizată de Consiliul Local, TIMPOLIS atrăgea atenţia asupra faptului că nici în această nouă formulă nu s-a renunţat la clauza de întrerupere, în caz de neplată, care a fost şi folosită în 2010, în vechiul contract cu OMV Petrom Gas.

După întrerupere, Primăria Timişoara a pregătit un proiect de hotărâre care vizează contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 100 de milioane de lei, cu o maturitate de maximum 20 de ani. Contractarea împrumutului, spun oficiali din Primărie, se face pentru finanţarea unor cheltuieli curente si de capital pentru furnizarea energiei termice in sezonul rece. Din bugetul local se va asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului. Pe întreaga durată a rambursării creditului Primăria va trebui să publice valoarea împrumutului contractat, gradul de îndatorare al Municipiului Timişoara, dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile, precum şi plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

Această decizie de contractare a unui credit a venit în urma unei solicitări făcute Municipalităţii de către Compania de Termoficare Colterm. Conform solicitării, este nevoie de aceşti bani pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Colterm SA, „având în vedere situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2015 – 2016.”

Colterm SA a negociat cu 11 bănci comerciale suplimentarea plafoanelor de credit pentru activitatea curentă, dar din cauza situaţiei economico-financiare nu a reuşit accesarea de noi credite.

În plus, având în vedere majorarea continuă a penalităţilor ca urmare a plăţii cu întârziere a furnizorilor şi a datoriilor la bugetul de stat, Colterm menţiona în solicitarea contractării creditului adresată Primăriei că înregistrează penalităţi de plată către principalii furnizori în cuantum de 11.000.000 de lei.

Print Friendly, PDF & Email