Dezbaterile publice online, alternativă la cele clasice, într-un proiect al unui senator de Timiş

ProDemocraţia Timişoara: “Această iniţiativă legislativă ar putea pune în pericol transparenţa decizională”

parlament1Un proiect de lege al senatorului timişean P.N.L. Petru Ehegartner propune reglementarea dezbaterilor publice online, ca alternativă la cele clasice. ProDemocraţia – Club Timişoara consideră că această iniţiativă ar putea pune în pericol transparenţa decizională.

 

Aviz negativ de la Guvern

Reprezentanţii Pro Democraţia – Club Timişoara consideră că iniţiativa de modificare a Legii transparenţei de­ci­zionale, luată şi cu implicarea unor reprezentanţi ai conducerii Timişoara, şi materializată printr-un proiect de lege iniţiat de către senatorul liberal de Timiş Petru Ehegartner ar putea pu­ne în pericol transparenţa decizio­nală.

Concret, proiectul de lege promo­vează dezbaterile publice virtuale ca o alternativă la cele clasice. Astfel, în ini­ţiativa legislativă se precizează că “dezbaterea publică poate avea loc şi în mediul virtual, pe o secţiune de dezba­tere publică, creată pe site-ul oficial al instituţiei publice, cu respectarea tutu­ror celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru dezbaterea publică. Durata dez­baterii pe site-ul instituţiei este de mi­nimum 48 de ore de la data la care s-a anunţat începerea dezbaterii publice”. Totodată, iniţiativa legislativă prevede faptul că site-ul oficial al instituţiei pu­blice pe care se organizează dezbate­rea publică trebuie să aibă o vechime de minimum trei luni.

Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat şi urmează să intre pe or­dinea de zi la Camera Deputaţilor. “Pro­iectul a ajuns pe ordinea de zi a Senatu­lui de patru ori înainte de a fi adoptat a cincea oară, în 29 octombrie 2013, cu următorul număr de voturi: da = 57, nu = 49, abţineri = 3. Menţionez că punctul de vedere primit de la Guvern a fost ne­gativ şi argumentat în detaliu. Co­misia pentru drepturile omului şi Co­misia juridică au oferit, ambele, aviz ne­gativ”, spune Cristian Bratu, repre­­zentant al Pro Democraţia Timişoara.

În punctul de vedere al Guver­nu­lui, semnat de premierul Victor Ponta, care a dat aviz negativ legii, se preci­zează că fără a contesta importanţa mijloacelor de comunicare electronice şi rolul acestora în stimularea partici­pării active a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, se a­preciază că procedurile actuale privind participarea cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite la procesul de elabo­rare a actelor normative nu ar trebui înlocuite de proceduri virtuale, ci, eventual, completate de către acestea: “Procedurile virtuale nu pot garanta, încă, identitatea reală a persoanelor care ar participa la dezbaterea publică şi nici numărul real al acestora”. Executivul mai precizează, în acelaşi punct de vedere, că “în spatele unui IP poate sta o persoană care nu este mâ­nată de cele mai bune intenţii şi care poate să se folosească de o identitate falsă sau poate recurge la un aşa-zis furt de identitate”.

Avizul Guvernului mai menţio­nea­ză că nu poate fi acceptat termenul foarte scurt de 48 de ore, prevăzut în cazul procedurii virtuale, faţă de ter­me­nul de 30 de zile, prevăzut în proce­dura clasică în vigoare, şi că, nu în ulti­mul rând, “trebuie luat în calcul faptul că organizarea unor dezbateri publice în spaţiul virtual ar putea genera chel­tuieli bugetare suplimentare pentru instituţiile publice”.

Petru Ehegartner: “Procedura clasică este ineficientă”

Petru EhegartnerSenatorul P.N.L. Petru Ehe­gart­ner afirmă că legea a trecut de Se­nat şi a ajuns la Camera Deputaţilor, care este cameră decizională în acest caz, şi că va merge să-şi susţină proiectul de lege în faţa deputaţilor. “Procedura clasică de dezbatere publică este ineficientă, şi s-a dovedit acest lucru în administraţie. Şi ce nu s-a înţeles este că proiectul meu de lege nu exclude forma clasică a dez­baterii publice, ci dă posibilitatea con­sultării online. În alte părţi se şi vo­tează online, dar noi rămânem can­tonaţi în trecut”, mai spune parla­mentarul timişean.

Print Friendly, PDF & Email