Deşi gerul arctic a fost suspendat pentru moment de Guvern

Banii către Primării vor veni, dar nu se ştie când

Un text de act normativ care prevede acordarea de suplimente financiare Primăriilor, din Fondul de Rezervă Bugetară, şi-a schimbat peste noapte nota de fundamentare, din raţiuni ce par a ţine de… inexactităţi meteorologice. Iniţial anunţatul val de aer arctic a fost anulat de Ministerul de Finanţe şi a lăsat în loc doar nişte referiri la cheltuielile urgente care vizează asigurarea agentului termic pentru populaţie. Primăriile din Timiş nu au fost notificate până în acest moment asupra intenţiilor Guvernului, astfel încât unii edili se pregătesc să înfrunte provocările apelând la resurse financiare proprii.

 

Femeie la caloriferIntenţia Guvernului de a aloca din Fondul de Rezervă Bugetară 3,5 milioa­ne de lei pentru unităţile administra­tiv-teritoriale care vor solicita sprijin suplimentar pentru necesarul de aco­pe­rire a cheltuielilor urgente din se­zonul rece a fost dezbătută în ultima şe­dinţă e guvern şi a fost aprobată, anun­ţă Mediafax. Suma alocată suplimentar de către Ministerul de Finanţe Minis­terului Dezvoltării Regionale şi Admi­nis­traţiei Publice va fi transferată au­torităţilor publice locale, pentru finan­ţarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece.

În varianta sa iniţială, textul ac­tului argumenta nevoia transferului de fonduri suplimentare către bugetele Primăriilor, făcând derogare de la tex­tul Legii finanţelor publice locale, cu invocarea argumentului că, potrivit prognozelor meteorologice, va exista un proces de transfer al maselor de „aer arctic” în Europa, rezultând „ge­ruri anormale” pentru perioada imediat următoare, fapt care va determina creşterea consumului prognozat de energie electrică şi termică în perioada sezonului rece. Ulterior, însă, Minis­terul de Finanţe a operat modificări ale textului propus iniţial, renunţând la invocarea ca argument a gerului arc­tic şi motivând derogarea de la lege prin nevoia acoperirii necesarului de agent termic în sezonul de iarnă.

În varianta sa de acum, textul ac­tului normativ face referire la faptul că, în perioada sezonului rece, va creşte consumul de energie electrică şi ter­mică, iar alocarea de fonduri supli­men­tare pentru Primării le este necesară acestora pentru acoperirea unor chel­tuieli urgente vizând asigurarea agen­tului termic pentru populaţie. Minis­terul de Finanţe îşi motivează intenţia preconizând că, în caz contrar, ar exis­ta riscul ca autorităţile publice locale să nu poată asigura stocurile necesare furnizării în condiţii optime a agentului termic destinat populaţiei pentru perioada friguroasă rămasă până la finalul lui 2013.

Potrivit Legii finanţelor publice locale, alocarea de bani de la Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului este permisă în beneficiul unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, în baza unor hotărâri ale Guvernului, exclusiv pentru finanţarea unor chel­tuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar.

Guvernul nu a notificat încă Primăriile

Întreg acest hocus-pocus cu textul de act normativ care face referire la gestionarea unor fonduri provenite din banii contribuabililor români a scăpat însă din vedere tocmai aspectul cel mai important: destinatarul final al fondu­rilor. Dincolo de ambiguitatea textului, rămâne de văzut când anume va pro­duce efecte.

Ceea ce e clar este că Primăriile din Timiş nu au fost notificate până în acest moment asupra intenţiilor Guvernului, astfel încât unii edili se pregătesc să înfrunte provocările apelând la resurse financiare proprii. În plus, unii primari nu sunt informaţi nici asupra desti­naţiei pe care ar putea-o avea aceste sume, o parte dintre ei făcând referire exclusiv la cele ocazionate de desză­pezire şi de asigurarea necesarului de material antiderapant. Două exemple în acest sens sunt date de primarul din Buziaş şi de cel din Jimbolia.

Primarul Jimboliei, Darius Pos­tel­nicu, spune că până în acest mo­ment nu a primit nicio înştiinţare refe­ritoare la acordarea de fonduri supli­mentare de genul celor furnizate din Fondul de Rezervă Bugetară, adău­gând că „până acum ne-am descurcat singuri şi am reuşit să ducem lucrurile la bun sfârşit.”  Referitor la cele mai mari probleme pe care le-a avut de gestionat în calitate de edil, pe perioada iernii trecute, primarul din Jimbolia a declarat că problema cea mare nu a fost deszăpezirea, ci viscolul şi a precizat că în ce priveşte nevoile de material antiderapant stocurile au fost deja constituite în proporţie de aproape 80% şi că responsabilii sunt deja pre­gătiţi pentru intervenţie, în situaţia în care se va dovedi necesar. Referitor la preconizata alocare de fonduri pentru asigurarea agentului termic pentru populaţie, primarul a declarat că încă nu i-a fost adus la cunoştinţă nimic oficial despre acest subiect.

Primarul din Buziaş, Viorel Ilaş, declară şi el că nu cunoaşte încă ce s-a decis în ultima şedinţă, privind aloca­rea suplimentară de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor cu agentul ter­mic, dar că, pentru orice eventualitate, legat de restul problemelor cauzate de iarnă, sunt pregătiţi cu forţe locale, din bugetul Primăriei, la fel ca şi în alţi ani: “Noi nu am primit nici în alţi ani ajutor nici de la Stat, nici de la Judeţ, am asi­gurat din fonduri proprii nisipul, sarea, motorina de care am avut nevo­ie”. În ce priveşte cheltuielile generate de în­călzire, primarul a precizat că acestea vin direct de la Guvern, iar Primăriile sunt responsabile doar de întocmirea documentaţiei necesare, şi a precizat că, dacă se va oferi oportu­ni­tatea de a accesa bani din fondurile evocate, atunci interes la nivel local există, pentru că aceasta ar putea permite, la nevoie, încheierea unui contract cu o firmă care să ajute la deszăpezire.

Print Friendly, PDF & Email