Deputat PNL Marilen Pirtea: „O nouă «Simfonie a lalelelor» poate fi evitată prin modificarea Statutului Elevului”

Posibilele greșeli de conduită și comunicare, produse voluntar sau involuntar de către profesori în raport cu elevii pot fi prevenite prin modificarea Statutului Elevului.

 

„Când vorbim despre greșelile de conduită și comunicare nu este cazul să ocolim nici recentele evenimente din cadrul spectacolului de la Pitești la care a participat și prim-ministrul Viorica Dăncilă, alături de alți lideri ai Puterii”, spune deputatul PNL de Timiş Marilen Pirtea, coordonatorul Comisiei de Educație, Cercetare, Tineret și Sport a PNL.

Statutul Elevului – act normativ ce reglementează drepturile și îndatoririle elevilor – cuprinde câteva prevederi ce pot oferi o protecție minimală în raport cu riscurile de influențare politică a elevilor. Pe de altă parte, poate fi dezvoltat, pentru înlătura posibile riscuri la care elevii pot fi expuși. Statutul prevede, printre altele, că elevii au „dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi obligați de cadre didactice sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri școlare, olimpiade sau alte activități extrașcolare…”. Așadar, dreptul de a participa la activitățile extrașcolare este garantat în condițiile exercitării lui fără presiuni din partea cadrelor didactice sau ale conducerii unității școlare.

De asemenea, cuprinde o referire explicită la dreptul de reunire, în afara orarului zilnic, pentru diverse activități organizate în şcoală, dar numai cu aprobarea Consiliului de administrație al acesteia.

Se pot aduce îmbunătățiri substanțiale acestui Statut al Elevului.

În primul rând, vorbim de o completare prin care aceste activități se supun unei decizii de aprobare în cadrul Consiliului de administrație al școlii, cu informarea explicită pe care organizatorul are obligația să o realizeze, referitoare la eventuala prezență a politicienilor la aceste activități. Astfel, decizia Consiliului de administrație este luată având în vedere detaliile concrete asupra publicului participant, evitând angrenarea elevilor în activități extrașcolare cu vădit caracter politic.

Marilen Pirtea propune un set de trei noi reguli pentru Statutul Elevului:

  1. Expunerea publică a elevilor la evenimente artistice la care participă demnitari, oficialități, oameni politici poate avea loc numai după informarea scrisă și detaliată a părinților asupra acestor evenimente și primirea unui acord scris din partea acestora;
  2. Profesorilor le este interzis să mobilizeze și să implice elevii în cadrul unor manifestări publice, în vederea desfășurării unor manifestări artistice, culturale sau sportive dedicate unor demnitari sau oameni politici;
  3. Orice prezență în școli a demnitarilor, oficialităților și politicienilor pentru participarea la spectacole publice, inclusiv campanii de informare cu accesul mass-media, trebuie avizată de o comisie special constituită de către Ministerului Educației.

Deputatul liberal crede că aceste noi norme pot deveni un adevărat scut împotriva situațiilor nedorite în care elevii sunt îndreptați spre acțiuni publice cu caracter vădit politic. Şi spune că impunerea și funcționarea acestor norme s-ar eficientiza dacă Statutul Elevilor ar cuprinde și un set practic de sancțiuni prin care să fie protejate aceste drepturi, disciplinare sau pecuniare.

Reafirm faptul că tăcerea profesorilor, a acelora care își expun profesia unei degradări morale și civice, acceptând să tacă în fața abuzului politic, este cea mai gravă formă de corupție simbolică din școli”, spune Marilen Pirtea. Adăugând că această formă de corupție simbolică se poate elimina ușor printr-un ordin de ministru, cu ajutorul căruia s-ar putea completa ordinul în vigoare, privitor la Statutul Elevului, „astfel, nu ar mai fi neapărată nevoie de ajustarea Legii Educației, evitându-se un proces complex de actualizare legislativă specifică legilor organice”.

Print Friendly, PDF & Email