Decizii guvernamentale contradictorii privind descentralizarea Ambulanţei

Vicepremierul Liviu Dragnea anunţă că Serviciile de Ambulanţă Judeţene nu vor fi descentralizate, ci, dimpotrivă, se vor integra în sistemul S.M.U.R.D. Asta după ce, în vară, se spunea că gruparea Serviciilor Judeţene de Ambulanţă pe regiuni va genera o intervenţie mai promptă, ba chiar fusese redactat un proiect de hotărâre de guvern.

Septembrie 2013: Serviciile de Ambulanţă Judeţene nu vor fi descentralizate

ambulanta mareVicepremierul Liviu Dragnea a precizat, marţi, după întrevederea comisiei mixte P.S.D. – P.N.L. pe tema descentralizării, că Serviciile de Am­bulanţă Judeţene nu vor fi descentra­lizate, ci integrate în sistemul S.M.U.­R.D. “Am avut o discuţie cu reprezen­tanţii Ministerului Sănătăţii, cu domnul ministru Nicolăescu şi domnul minis­tru secretar de stat Arafat despre Am­bulanţă, despre Serviciul de Ambulan­ţă Judeţean. Ne-au explicat amândoi ca­re este conceptul integrat de func­ţio­nare şi de dezvoltare a acestui ser­viciu împreună cu serviciul S.M.U.R.D. În urma acestor discuţii, opinia noas­tră, pe care o vom susţine şi la discuţia finală din U.S.L., este ca Serviciul de Ambulanţă Judeţean să nu fie descen­tralizat, dimpotrivă, să se integreze în sistemul S.M.U.R.D.”, susţine, citat de Mediafax, Liviu Dragnea.

August 2013: Ambulanţele judeţene, reorganizate în şapte servicii regionale

În august, altele erau calculele. Se anunţa oficial că cele 40 de Servicii Judeţene de Ambulanţă vor fi reorga­nizate în şapte Servicii Regionale, după modelul-pilot realizat în 2009, prin comasarea Salvării Bucureşti cu cea din Ilfov. Un proiect de hotărâre de gu­vern prevedea înfiinţarea Serviciilor Re­gionale de Ambulanţă Nord-Vest, Cen­tru, Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est, Nord-Est, la care se adaugă Bucureşti-Ilfov, prin reorganizarea unor ambu­lanţe ju­deţene şi desfiinţarea altora. “La mo­mentul actual, sistemul de asis­tenţă me­dicală de urgenţă prespitali­ceas­că din România suferă de grave ne­ajunsuri, care au fost semnalate de re­petate ori. Problema majoră o constituie separa­rea administrativă şi operativă între Serviciile Judeţene de Ambulanţă din cadrul unei regiuni, ducând la disfunc­ţionalităţi grave în acordarea asistenţei medicale de urgenţă în zone apropiate din aceeaşi regiune. Servicii­le Judeţe­ne de Ambulanţă funcţionează în zone administrative bine determi­nate şi ca­re nu permit organizarea inter­venţiei în mod eficient. De multe ori, ambu­lan­ţa întârzie în diverse zone ale ţării, din cauza lipsei unei ambulanţe disponibile în zona administrativă res­pectivă, când la distanţe mici se află am­bulanţe libe­re în zona administrativă limitrofă”, se arată, potrivit Mediafax, în nota de fundamentare a proiectului. În aceste condiţii, unica soluţie de re­mediere a problemelor de intervenţie şi de promp­titudine este gruparea Serviciilor Judeţene de Ambulanţă pe regiuni, susţineau iniţiatorii proiectului.

Toate Serviciile Regionale de Am­bulanţă vor fi instituţii publice cu perso­nalitate juridică în subordinea Minis­te­rului Sănătăţii, se mai arăta în proiect.

Print Friendly, PDF & Email