D.G.A. a cumpărat ochelari de vedere nocturnă şi camere digitale

Direcţia Generală Anticorupţie a cumpărat ochelari de vedere nocturnă, camere digitale, aparatură de înregistrare şi redare şi un sistem de control radio şi telefonic în valoare de aproape 400.000 de lei.

dga_1Direcţia Generală Antico­rupţie a atribuit, prin licitaţie publică, un con­tract de achizţie pentru tehnică spe­cială, în valoare de 398.731,86 lei, unei firme care urmează să livreze poliţişti­lor anticorupţie aparate audio şi video de înregistrare şi redare, ochelari de vedere noc­turnă, camere digitale şi un sistem de control radio şi tele­fonic, echipamente care urmează să fie folo­site în cadrul unui program finanţat din bani europeni.

Contractul a fost atribuit firmei Focus Trading 94, societatea respec­tivă fiind, de altfel, sigura care s-a în­scris la licitaţie. Potrivit D.G.A., con­tractul este legat de un program finan­ţat din fon­duri comunitare, care se inti­tulează “Dotarea tehnică a D.G.A. pen­tru implementarea preve­de­rilor Pla­nului Comun de Acţiune pentru pre­veni­rea şi combaterea evaziunii fiscală”.

Print Friendly, PDF & Email