Cum se poziţionează Timişoara în clasamentul național al performanței municipiilor din perspectiva calității serviciilor publice locale?

Timisoara de sus Foto Eye in the SkyInstitutul pentru Politici Publice a realizat un audit al calității și accesibilității serviciilor publice, un demers unic în România, pentru a măsura cât de eficient au fost administrate cele mai reprezentative servicii publice locale de către municipiile mari din România. Cea mai bună poziţie, locul 2, o conferă Timişoarei gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă, iar cea mai slabă, locul 36, cantitatea totală de deşeuri municipale colectate.

 

Evaluarea, spun reprezentanţii IPP, s-a făcut pe baza punctajului realizat de fiecare municipiu reședință de județ, calculat pe baza unor indicatori tehnici și financiari pentru cinci tipuri de servicii: alimentare cu apă și canalizare, salubrizare, termoficare, iluminat public şi transport public, repectiv a votului cetățenilor din aceste municipii pentru fiecare serviciu în parte. „În clasamentul final s-au avut în vedere și performanțele financiare ale fiecărui municipiu, înregistrate pe baza veniturilor proprii și a fondurilor europene atrase. Toate aceste date tehnice și financiare provin din surse publice și au fost comunicate de autoritățile publice locale”, adaugă realizatorii acestui audit.

Rezultatele au fost postate pe Platforma on-line Plătesc taxe – merit servicii de calitate!, care oferă un spațiu interactiv de evaluare a serviciilor locale de utilități publice. Analiza arată că, la modul general, cel mai slab administrat serviciu este cel de alimentare cu apă și canalizare, iar cel mai eficient, serviciul de salubrizare.

Timişoara nu se află pe locul întâi la niciuna dintre categoriile de servicii analizate: alimentare apă şi canalizare, salubrizare, termoficare, iluminat public şi transport public.

La capitolul alimentare cu apă şi a canalizare – de care e responabilă SC Aquatim SA –, subcapitolul indicatori de calitate, gradul de acces la reţeaua de alimentare cu apă, care este de 99%, poziţionează Timişoara pe locul 2 în clasamentul întocmit de IPP, gradul de acces la reţeaua de canalizare, în procent de 98%, poziţionează Timişoara pe locul 18, iar ponderea pierderilor de apă, care e de 39%, poziţionează oraşul pe locul 11. Cât priveşte preţul serviciului, costul de 3,53 lei/mc pentru consumatorii casnici clasează Timişoara pe locul 19, iar acelaşi preţ pentru consumatorii economici, pe locul 22.

La capitolul salubrizare – care revine SC Retim Ecologic Service SA –, indicatorii de calitate vorbesc despre un loc 35 în privinţa cantităţii totale de deşeuri municipale colectate (122.228 tone), şi despre un loc 4 în privinţa ponderii colectprii selective a deşeurilor (8,56%).

La capitolul termoficare – asigurată de Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timişoara –, indicatorii de calitate clasează oraşul pe locul 9 în privinţa ponderii pierderilor de energie termică din sistem , care este de 30%. Preţul serviciului poziţionează Timişoara pe locul 19 în clasamentul IPP, cu 252,17 lei/Gcal pentru consumatorii casnici, pe locul 13 în privinţa tarifului pentru consumatorii economici (325,50 lei/Gcal) şi pe locul 10 în privinţa valorii subvenţiei per gigacalori pentru consumatorii casnici, care ajunge la 73,33 lei/Gcal.

La capitolul iluminat public – de care responsabile sunt SC AEM SA şi SC Elba SA –, Timişoara se poziţionează pe locul 7 din punct de vedere al ponderii de 85% a străzilor iluminate public şi pe locul 10, din punctde vedere al numărului total de sesizări privind serviciul de iluninat public care, în 2013, a fost de 1394. Preţul acestui serviciu, care costă 2,68 lei/locuitor/an, clasează Timişoara pe locul 26.

La capitolul transport public local – asigurat de Regia Autonomă de Transport Timişoara –, ponderea de 695 a mijloacelor de tarnsport în comun plasează Timişoara pe locul 23, gradul de modernizare a parcului auto neputând fi stabilit. Din punct de vedere al preţului acestui serviciu, cu un cost de 2 lei/bilet, Timişoara se poziţionează pe locul 6.

Platforma on-line Plătesc taxe – merit servicii de calitate! oferă un spațiu interactiv de evaluare a serviciilor locale de utilități publice. „Selectând municipiul care vă interesează, puteți accesa informații relevante despre calitatea și costurile asociate serviciilor de utilități publice furnizate de autoritatea locală (alimentare cu apă și canalizare, salubrizare, termoficare, iluminat public și transport public) respectiv puteți evalua chiar dumneavoastră  calitatea acestor servicii, prin comparație cu situațiile reale în care sunteți implicat ca locuitor al municipiului”, spun reprezentanţii IPP. Adăugând că şi concluziile evaluărilor, și comentariile vor fi parte a unui clasament al celor mai performante municipii, din fiecare regiune de dezvoltare a țării.

IPP realizează de peste zece ani evaluări obiective privind performanța serviciilor de utilități publice locale de la nivelul municipiilor mari din țară, scopul fiind acela de a informa în mod obiectiv cetățenii despre performanța echipei din fruntea Primăriei pe toata durata mandatului, nu numai cu ocazia alegerilor.

Print Friendly, PDF & Email