Criteriile de selecţie a firmei care a decis cine intră şi cine nu în concursul de ocupare a unei funcţii în conducerea Aeroportului Timişoara

Aeroportul International Traian Vuia TimisoaraConducerea Aeroportului Timişoara a selectat, prin atribuire directă, o firmă care să-i selecteze, la rându-i, pe cei care pot intra în concursul de ocupare a unei funcţii în conducerea AIT. Am întrebat reprezentanţii AIT de ce au ales acest procedeu şi această firmă?

 

Selecţie asistată un “expert extern”

Aeroportul Internaţional Timişoara a solicitat, recent, o selecţie de personal pentru funcţia de director general al AIT şi pentru cele şase locuri din Consiliul de Administraţie al AIT. Nu AIT a făcut, însă, recrutarea şi selecţia prealabilă a candidaţilor, ci a încredinţat aceste operaţiuni unui firme recent înfiinţate, având ca activitate plasarea forţei de muncă, SC A&M West SRL. Asta, deşi potrivit legii, OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în astfel de situaţii, selecţia directorului general este atributul Consiliului de Administraţie – în speţă, al Aeroportului Timişoara –, la propunerea comitetului de nominalizare: „Consiliul de Administraţie poate (sublinierea noastră – n.r.) decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate potrivit legii”.

Întrebat de ce selecţia şi concursul pentru această funcţie sunt organizate de către o firmă de recrutare de forţă de muncă, şi nu de Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional Timişoara, directorul general al AIT, Daniel Idolu, invocă art. 29 din OUG 109/2001. În baza căruia, spune el, “CA al AIT a hotărât ca un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, să asiste comitetul de nominalizare al CA. Hotărârea privind asistarea de către un expert extern a fost luată pentru acordarea procesului de selecţie a unui grad ridicat de competenţă, transparenţă, expertiză şi obiectivitate.” Rămâne un mister modul în care conducerea AIT ştia, înainte de încheierea contractului cu această firmă, că procesul de selecţie va fi marcat de competenţă, transparenţă, expertiză şi obiectivitate.

Am mai întrebat care au fost criteriile pe baza cărora a fost selectată SC A&M West Jobs SRL? Ni s-a comunicat că au fost avute în vedere valoarea ofertei, obiectul de activitate al societăţii şi “capacitatea profesională şi experienţa cumulată a societăţii şi a experţilor implicaţi nemijlocit în recrutare”.

În privinţa procedeului prin care AIT a contractat aceste servicii, ni se transmite că s-a făcut prin achiziţie directă, în urma unei selecţii de ofertă. Fără detalii, însă, în privinţa celorlalte firme înscrise în competiţie şi a identităţii acestora.

Cum a dovedit SC A&M West Jobs SRL că are expertiza necesară pentru evaluarea celor mai competenţi candidaţi care să participe la concursul pentru desemnarea directorului general al Aeroportului Internaţional Timişoara?, a fost o altă întrebare adresată AIT. “Societatea a pus la dispoziţie un portofoliu de clienţi, confirmat, de altfel, şi în prezent, prin rigoarea şi corectitudinea manifestată în organizarea evaluării”, ni se răspunde. 

O ultimă întrebare adresată AIT a vizat valoarea contractului încheiat între AIT şi A&M West Jobs. 13.500 de lei + TVA, ni se transmite.

Cine a fost selectat?

În urma selecţiei făcute de AIT şi A&M West Jobs, trei candidaţi se vor bate pentru funcţia de director general al Aeroportului Internaţional Timişoara. Daniel Idolu, actualul director, Ion Sandu şi Ion Turcin. A fost respins Cristian Cărăgui, fost director operaţional al AIT. Cei trei candidaţi admişi urmează să susțină un interviu în fața unei comisii de examinare.

Pentru cele şase locuri ale Consiliului de Administraţie al AIT s-au înscris 17 candidaţi, dintre care partru au fost respinşi. Unul dintre ei este tot Cristian Cărăgui, ceilalţi fiind avocatul Vlad Manoilă, consilierul judeţean PSD, fost liderul sindical Adrian Negoiţă şi Ciprian Preda. Astfel, în competiţie au rămas 13 candidaţi: Ovidiu Bunget, cadru universitar la Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, Horia Ciocârlie, fost prefect PSD, Ioan Dragomir, Daniel Idolu, directorul AIT şi preşedinte al CA al AIT, consilierul local liberal Ciprian Jichici, care membru al actualului CA al AIT, Marian Mocan, cadru universitar la Universitatea Politehnica, Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest Timişoara, care este şi acum membru al CA al AIT, Călin Popa, Petru Runcan, Ion Sandu, Daniel Stamatovici, director comercial al AIT, Ion Turcin, fost angajat al AIT şi fost director operaţional al Carpatair, şi Miruna Vicol.

Cerinţe interesante

Când a scos la concurs postul de director general, AIT impunea, ca şi condiţie eliminatorie, „experienţă în activitatea de conducere de «top level» a unor societăţi din sectorul de stat sau societăţi comerciale din sectorul privat de minmum şapte ani”.

Iar în cazul celor şase posturi de membri ai Consiliului de Administraţie al aeroportului, scoase, de asemenea, la concurs, se mulţumea cu o experinţă de cinci ani, şi asta „în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.” E interesant că profitabilitatea instituţiei conduse a fost o cerinţă doar în cazul candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al AIT, nu şi pentru directorul general. La fel cum curios este că experienţa directorului general a trebuit să fie de fix „minimum şapte ani”, nefiind suficientă cea de cinci ani, cum e în cazul membri Consiliului de Administraţie.

 

Citeşte şi:

Selecţia candidaţilor pentru funcţia de director general al Aeroportului Timişoara, făcută de un SRL recent înfiinţat

Print Friendly, PDF & Email