Credit de 100 de milioane de lei, contractat de Primărie pentru cheltuielile Colterm

Preşedintele FALT: “Trebuie să se facă un audit la societate”

ColtermPrimăria Timişoara şi-a anunţat intenţia de a contracta un credit de 100 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor şi stingerea datoriilor Colterm.  Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara crede că această decizie ar trebui precedată de un audit extins făcut la nivelul companiei de termoficare.

 

100 de milioane de lei, rambursaţi în două decenii

Pentru următoarea şedinţă de plen, Primăria Timişoara a pregătit un proiect de hotărâre care vizează contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 100 de milioane de lei, cu o maturitate de maximum 20 de ani. Contractarea împrumutului, spun oficiali din Primărie, se face pentru finanţarea unor cheltuieli curente si de capital pentru furnizarea energiei termice in sezonul rece. Din bugetul local se va asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului.

Pe întreaga durată a rambursării creditului Primăria va trebui să publice valoarea împrumutului contractat, gradul de îndatorare al Municipiului Timişoara, dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile, precum şi plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

Această decizie de contractare a unui credit a venit în urma unei solicitări făcute Municipalităţii de către Compania de Termoficare Colterm. Conform solicitării, este nevoie de aceşti bani pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Colterm SA, „având în vedere situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2015 – 2016.”

Colterm SA a negociat cu 11 bănci comerciale suplimentarea plafoanelor de credit pentru activitatea curentă, dar din cauza situaţiei economico-financiare nu a reuşit accesarea de noi credite.

În plus, având în vedere majorarea continua a penalităţilor ca urmare a plăţii cu întârziere a furnizorilor şi a datoriilor la bugetul de stat, în momentul de faţă compania înregistrează penalităţi de plată către principalii furnizori în cuantum de 11.000.000 lei.

Conform Primăriei Timişoara, în septembrie, Colterm a reuşit eşalonarea datoriilor către ANAF pentru suma de 12.9 milioane lei,  dar în cazul în care nu se reuşeşte obţinerea unei finanţări se va afla în situaţia de a pierde eşalonarea cu ANAF, ceea ce ar duce la blocarea conturilor societăţii şi în ultimă instanţă la incapacitate de plată.

Colterm trebuie să achiziţioneze până la sfârşitul anului minimum 300.000 tone de cărbune, pentru care este necesară suma de 33.7 milioane lei, iar pentru perioada octombrie 2015 – februarie 2016 se estimează că facturile de gaze naturale vor fi în cuantum de 40 milioane lei. Prin urmare, pentru asigurarea combustibilului necesar pentru sezonul de încălzire 2015 – 2016 Colterm are nevoie de aproximativ 73,7 milioane lei.

“În opinia mea, este nevoie ca înainte de contractarea unui credit, să se realizeze un audit extins la nivelul Colterm, pentru a se vedea cu exactitate de unde se generează pierderi şi datorii”, ne-a declarat Petru Olaru, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara.


Contracte problematice

În acest an, în octombrie, la fel ca în 2010, timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare s-au trezit fără apă caldă, EOn luând decizia de a sista furnizarea gazului către Colterm, invocând neplata. TIMPOLIS a atras atenţia în mai multe articole pe această temă că oricând s-ar putea ajunge aici, atâta vreme cât clauza de întrerupere a rămas şi în ultima variantă de contract dintre Eon şi Colterm, validată de Consiliul Local.

În decembrie 2014, la semnarea noului contract dintre EOn şi Colterm, avizată de Consiliul Local, TIMPOLIS atrăgea atenţia asupra faptului că nici în această nouă formulă nu s-a renunţat la clauza de întrerupere, în caz de neplată, care a fost şi folosită în 2010, în vechiul contract cu OMV Petrom Gas. Întreruperea, conform contractului, se poate realiza în cazul neachitării contravalorii facturilor sau a penalităţilor de întârziere ori altor sume datorate de Colterm în temeiul contractului încheiat, inclusiv în cazul facturilor deja emise, dar şi în situaţia în care compania de termoficare a consumat cantitatea contractual totală şi nu a solicitat suplimentarea cantităţilor de faze contractate. Gazul mai poate fi întrerupt, conform contractului, şi în cazul în care nu se depune o garanţie prevăzută de contract sau nu îşi îndeplineşte alte obligaţii asumate prin prevederile contractuale.

Print Friendly, PDF & Email