Cooperare transfrontalieră pentru înfiinţarea unui centru rezidențial de asistență și îngrijiri paliative în ambulatoriu

Imobilul de pe strada Flacăra nr. 62. Foto PMT

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat astăzi indicatorii tehnico-economici, pentru reabilitarea și extinderea Centrului Rezidențial de Asistență Medico-Socială și Îngrijiri Paliative Specializate în Ambulatoriu.

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara împreună cu Spitalul Municipal Timișoara și în parteneriat cu Instituția rezidențială pentru sănătate mintală „Sveti Vasilije Ostroski Cudotvorac” din Serbia lucrează la elaborarea Proiectului  „Practici transfrontaliere privind serviciile socio-medicale integrate”.

Proiectul vizează asigurarea accesului egal la îngrijirea sănătății și creșterea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv asistența primară, și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea în familie și comunitară. Suma maximă eligibilă solicitată prin proiect este de 2.000.000 euro. Centrul Rezidențial va funcționa în clădirea situată pe str. Flacăra, nr. 63, aflată în proprietatea Primăriei Timișoara și atribuită Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

În urma reabilitării și extinderii clădirii vor rezulta un centru rezidențial medico-social care va furniza servicii pentru persoanele cu boli cronice care necesită supraveghere socio-medicală permanentă, aflate în risc de excluziune socială și care au nevoie de îngrijiri postoperatorii. Centrul va avea o capacitate de opt paturi / locuri, ceea ce va asigura servicii pentru aproximativ 80 beneficiari pe an. De asemenea, va fi dat în funcţiune un ambulator de îngrijiri paliative gestionat de Spitalul Municipal, destinat persoanelor adulte care vor beneficia de servicii medicale de tip paliativ. Numărul de consultații realizate în cadrul ambulatorului de îngrijiri paliative va fi de 40 consultații pe lună.

De asemenea, mai spun reprezentanţii Municipalităţii, proiectul va impulsiona relațiile de cooperare transfrontalieră, având la bază schimburi valoroase de experiență, între specialiști din România și Serbia care vor putea fi valorificate în implementarea și derularea proiectului.

 

Print Friendly, PDF & Email