Controlul anti-cărăuşi, amânat fără termen la Vamă

“Oricum nu avea cum să fie aplicat cu actuala schemă de personal”, spun reprezentanţii Sindicatului din Regionala Vamală Timişoara

În urma unei directive europene ce trebuia aplicată de multă vreme, Direcţia Generală a Vămilor anunţase acum o lună că, din 15 noiembrie, va trece la controlul amănunţit al bagajelor călătorilor transfrontalieri, la frontiera cu ţările non-U.E. Ulterior, dându-şi seama că e o pălărie prea mare pentru tehnica şi schema de personal din prezent de la vămi, a amânat introducerea procedurii până la 1 decembrie, şi apoi pe termen nedefinit. Reprezentanţii Sindicatului din Regionala Vamală Timişoara spun că, oricum, acest gen de control nu putea fi realizat cu actuala schemă de personal, riscându-se blocarea vămilor.

 

Reglementări amânate pe termen nedefinit

control vamaÎn urma unor directive europene ce trebuiau aplicate de mult, Direcţia Generală a Vămilor decidea acum o lună să ia măsuri împotriva cărăuşilor transfrontalieri profesionişti. Astfel, din 15 noiembrie, la frontiera cu Serbia ar fi trebuit să se aplice instrucţiuni speciale pentru mai multe categorii de bunuri introduse de către călători, pe te­ritoriul României, în bagajele perso­na­le: produse din tutun, băuturi alcoo­li­ce, carburant, flori şi plante de orna­ment, ulei de floarea soarelui, zahăr rafinat, făină, tărâţe, fructe şi legume proaspete. Aceste bunuri mai puteau fi introduse în România în anumite limi­te cantitative, prevăzute de lege, fiind afişate la biroul vamal. În plus, intro­ducerea lor era permisă, conform noi­lor reglementări, doar o dată la şapte zile de la ultima declarare scrisă. Can­tităţile care depăşeau limitele prevă­zute urmau a fi considerate importuri de bunuri cu caracter comercial şi vămuite ca atare.

Între timp, dându-şi seama că se îndreaptă, cu actuala tehnică şi sche­mă de personal, spre un dezastru, ce ar fi putut duce chiar la blocarea vămilor, D.G.V. a amânat aplicarea controlului amănunţit pentru 1 decembrie, după care a revenit, spunând că procedura se amână din nou, de data aceasta pe termen nedefinit. “Întrucât soluţiona­rea aspectelor legate de implementa­rea Ordinul Preşedintelui Agenţiei Na­ţionale de Administrare Fiscală, privind aplicarea de instrucţiuni speciale pen­tru unele categorii de bunuri introduse de către călători pe teritoriul Româ­niei, în bagajele personale, necesită o perioadă mai lungă de timp, reintrarea în vigoare se va face la o dată care va fi comunicată ulterior”, au anunţat oficialii D.G.V.

Reprezentanţii Sindicatului Direc­ţiei Regionale pentru Accize şi Opera­ţiuni Vamale Timişoara spun că măsu­ra nu avea cum să fie aplicată în actua­la formulă. “Nu exista personal sufi­cient pentru a se aplica această măsură fără să se creeze probleme. Timpii de aş­tep­tare în vamă s-ar fi lungit, până s-ar fi ajuns la situaţii de blocaj. Gândiţi-vă că într-un autocar sunt 70 de per­soa­ne, şi ce înseamnă să le pui pe toate să com­pleteze formulare, să le verifici, după care să faci controlul bagajelor?”, afirmă Gheorghe Paraschiv, liderul Sindica­tu­lui din Regionala Vamală Timişoara.

Acesta mai spune că măsura era mai degrabă destinată punctelor de frontieră de la graniţa cu Ucraina şi Re­publica Moldova. “În Serbia, carbu­rantul nu e mai ieftin. Iar zahărul şi ule­iul sunt puţin mai ieftine faţă de Româ­nia, dar nu la o diferenţă care să justi­fice tranzitarea peste graniţă. Măsura viza, cred eu, în primul rând, graniţa cu Ucraina, unde există diferenţe mari de preţ pe aceste produse faţă de Româ­nia, dar nu putea fi aplicată unilateral”, precizează liderul sindical.

Asigurări rămase “fără obiect”

Foarte interesant este că, în mo­men­tul în care anunţa introducerea acestor măsuri, D.G.V. se arăta foarte încrezătoare în succesul implementării lor, spunând că se va utiliza “o aplicaţie informatică ce permite autorităţii va­male identificarea cazurilor în care anu­miţi călători introduc în mod frec­vent în România cantităţi semnifica­tive de produse, pe care le declară a fi destina­te consumului personal şi pe care apoi le comercializează pe piaţa neagră”.

În acest sens, călătorii trebuiau să declare în scris bunurile conţinute în bagajele personale prin completarea „Declaraţiei de  bunuri fără caracter comercial”, pusă la dispoziţie de Bi­rourile Vamale.

Măsura urma a fi introdusă, “ca ur­mare a constatărilor făcute de autori­tatea vamală cu ocazia acţiunilor de control desfăşurate în luna septembrie a acestui an, cu privire la mărfurile introduse în ţară de călători, care prin valorificarea lor pe piaţa neagră, conduc la evaziune fiscală şi indirect, la afectarea producţiei interne de astfel de mărfuri”.

Cât despre contrabanda cealaltă, cea făcută cu tirul, D.G.V. nu menţiona nimic…

Print Friendly, PDF & Email