Controale de specialitate la microbuzele şcolare

În Timiş s-au dat doar 16 sancţiuni

Peste 2.600 de autovehicule destinate transportului elevilor au fost controlate de poliţişti, în toată ţara. 75 de maşini au fost depistate cu inspecţia tehnică periodică expirată, iar 20 de şoferi nu deţineau atestate profesionale. În Timiş, s-au dat amenzi în valoare de peste 3.000 de lei, fie pentru nepurtarea centurii de siguranţă, fie pentru utilizarea telefonului mobil în timpul şofatului.

Microbuzele şcolare cu inspecţia tehnică expirată sau fără certificate de transport

microbuz scolarPoliţia Română a coor­do­nat, în perioada 9 – 19 septem­brie, o serie de activităţi pentru creşterea siguranţei elevilor, prin reducerea riscului de pro­ducere a accidentelor rutiere în care ar putea fi implicate autove­hi­cule special destinate transportului de elevi, precum şi verificarea respec­tării des­tinaţiei exclusive a acestor autove­hicule. Acţiunile s-au desfăşurat în două etape.

Premergător începerii anu­lui şco­lar, poliţiştii rutieri, în co­operare cu au­torităţile publice locale, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi reprezentanţi ai Inspectoratul de Stat pentru Con­trolul în Transportul Rutier, au verificat 2.633 de autovehi­cule destinate transportului de elevi. Potrivit Mediafax, în ur­ma ve­rificărilor, au fost consta­tate mai multe deficienţe, res­pectiv 105 certificate de trans­port în cont propriu lipsă sau expirate, 75 de autovehicule cu inspecţia tehnică periodică expirată, 30 de autovehicule fără asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru acci­dent, iar 20 de conducători de autovehicule nu deţineau ates­tate profesionale.

Pentru deficienţele depis­tate au fost transmise 182 de informări deţină­torilor autove­hiculelor, pentru dispune­rea de măsuri în vederea remedierii acestora. Tot cu această oca­zie, repre­zentanţii Poliţiei Rutie­re au instruit 2.331 de condu­cători de autovehicule cu privi­re la respectarea legislaţiei ru­tiere şi adoptarea unei con­duite preventive, în timpul de­plasării pe drumurile publice.

Verificări în trafic, în primele zile de şcoală

A doua etapă a acţiunii a avut loc în perioada 16 – 19 sep­tembrie, când poliţiştii ru­tierişti au acţionat în trafic pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului elevilor. Au fost controlate 1.636 de autovehicule destinate exclusiv transportului de elevi. Astfel, poliţiştii au constatat 304 aba­teri, pentru care au aplicat sanc­ţiuni contravenţionale în valoare de 84.160 de lei. Cele mai multe sancţiuni, 296, au fost aplicate pentru neres­pec­tarea normelor privind circu­laţia pe drumurile publice, iar opt sancţiuni au fost aplicate pentru nereguli privind legali­tatea acestor transporturi.

Au fost depistate 13 auto­vehicule care circulau cu defec­ţiuni tehnice şi opt autovehi­cule în care erau trans­portaţi mai mulţi elevi decât numărul de locuri înscris în certificatul de înmatriculare.

Poliţiştii au reţinut un per­mis de conducere pentru depă­şire neregula­mentară şi au re­tras 16 certificate de înmatri­culare.

De asemenea, poliţiştii rutieri au întocmit în trei cazuri acte premergătoare începerii urmăririi pe­nale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neres­pectare a regimului transpor­tului rutier public.

În Timiş, amenzi de peste 3.000 de lei

În Timiş au fost contro­late, în această perioadă, 83 de autovehicule destinate trans­portului şcolar, fiind acordate 16 sancţiuni pentru folosirea incorectă a luminilor, pentru lipsa cen­turii de siguranţă şi pentru vorbirea la telefonul mo­bil în timpul şofatutului, după cum declară Ionuţ Bocan­cea, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş. De aseme­nea, a mai precizat acesta, pentru sanc­­ţiunile constatate s-au acordat amenzi în valoare de peste 3.000 de lei.

Cornel Petroman:. “În Timiş mai e nevoie de 23 de microbuze şcolare

Cornel PetromanTimişul are 108 microbuze şco­lare. Dintre acestea, 70 au fost trans­ferate de Ministerul Educaţiei către Primăriile care au în administrare şcoli, iar 38 au fost transferate tot către Primării, însă de la Consiliul Judeţean Timiş. Acestea, însă, nu sunt suficiente pentru nu­mărul şcolilor şi al elevilor care fac naveta. Inspectorul şcolar general Cornel Petroman spune că ar mai fi nevoie de încă 20 de astfel de autovehi­cule, pentru anul şcolar în curs. La rândul său, inspectorul şco­lar general adjunct Aura Da­nielescu, a declarat , zilele acestea, că speră ca cele 23 de microbuze să sosească în Timiş până în luna decembrie. Po­trivit acesteia, au nevoie ur­gentă de microbuze şcolile din Comloşu Mic şi Maşloc, dar şi centrul “Speranţa”, din Ti­mişoara: “La Maşloc trans­portăm 80 de copii cu două mi­crobuze şi facem patru curse. Fie sunt supraaglomerate mi­crobuzele existente, fie sunt destul de vechi”, mai spune Aura Danielescu.

Print Friendly, PDF & Email