Contractul de furnizare de gaz pentru Timişoara, cu clauză de întrerupere, rămâne valabil

Interpelat, Ministerul Dezvoltării susţine că nu poate interveni

coltermInterpelat pe tema contractului de furnizare de gaze naturale pentru sistemul centralizat de termoficare, care are şi în forma nouă o clauză prin care timişorenii pot rămâne fără căldură şi apă caldă în caz de neplată a datoriilor de către Colterm, Ministerul Dezvoltării spune că nu poate interveni. Şi pasează responsabilitatea spre Primăria Timişoara.

 

Nicio intervenţie de la Ministerul Dezvoltării

După ce în octombrie 2015 timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare s-au trezit din nou fără apă caldă, Eon luând decizia de a sista furnizarea gazului către Colterm, invocând neplata, deputatul PNL de Timiş Cornel Sămărtinean a interpelat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în subordinea căruia se află Agenţia Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Arătând că şi în noul contract între Eon şi Colterm se menţine clauza de întrerupere a furnizării gazelor naturale în caz de neplată, parlamentarul timişorean a cerut intervenţia structurilor ministeriale de profil.

Cornel-Samartinean Foto timisplusRăspunsul este unul cu care structurile centrale i-au obişnuit pe timişoreni, responsabilitatea fiind pasată către autorităţile locale… Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu poate interveni în relaţia contractuală dintre operatorul serviciului de alimentare cu energie termică SC Colterm SA şi furnizorul de gaze Eon, responsabilitatea respectării obligaţiilor şi drepturilor stabilite prin contract revenind exclusiv părţilor semnatare”, este răspunsul ministerial.

Petru Olariu, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara, afirmă că era de aşteptat ca nici de la nivel central, nici local să nu se poate interveni în contractul cu o firmă privată. „Eu repet ideea că, înainte de a se căuta soluţii de renegociere a contractului, ar trebui să se vadă de ce se acumulează datorii la Colterm, printr-un audit la nivelul companiei”, mai spune preşedintele FALT.

O clauză cu efecte nedorite

Deşi s-a spus că se vor căuta modalităţi pentru a se evita includerea în contractul dintre Colterm şi furnizorul de gaze naturale EOn a unei clauze de întrerupere a furnizării de gaze, în caz de neplată, noua formă a contractului, trimisă pentru validare în Consiliul Local, la sfârşitul anului trecut, conţine aceeaşi clauză. E drept, într-o altă formă. La paragraful 13 din contract se stipulează că vânzătorul, adică EOn, „are dreptul, cu un preaviz de cinci zile calendaristice, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în cazul neachitării contravalorii facturilor şi/sau a penalităţilor de întârziere sau altor sume datorate de cumpărător în temeiul contractului.”

Ca atare, în afară de preavizul de cinci zile în cazul întreruperii, nu a intervenit nicio schimbare majoră, din acest punct de vedere, în prevederile contractuale. Contractul mai prevede că reluarea furnizării se va face după efectuarea plăţii integrale de către cumpărător a facturii, a dobânzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării şi după constituirea unei garanţii, iar cuantumul cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării sunt stabilite de către operatorul de sistem.

Şi în baza acestei clauze, în octombrie 2015, la fel ca în 2010, timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare au rămas fără apă caldă, EOn luând decizia de a sista furnizarea gazului către Colterm, invocând neplata, situaţie deblocată după plata în regim de urgenţă a sumelor restante.

După întrerupere, Primăria Timişoara a pregătit un proiect de hotărâre care vizează contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 100 de milioane de lei, cu o maturitate de maximum 20 de ani. Contractarea împrumutului, spun oficiali din Primărie, se face pentru finanţarea unor cheltuieli curente si de capital pentru furnizarea energiei termice in sezonul rece. Din bugetul local se va asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului. Pe întreaga durată a rambursării creditului Primăria va trebui să publice valoarea împrumutului contractat, gradul de îndatorare al Municipiului Timişoara, dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile, precum şi plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

Print Friendly, PDF & Email