Consultanţă pe linia ocupării forţei de muncă, pentru absolvenţii de liceu şi de facultate

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş anunţă că oferă servicii de specialitate absolvenților care se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire, la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă.

 

Absolvenții de liceu promoția 2017 se pot prezenta pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj, în intervalul 27 mai – 25 iulie, anunţă Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş.

Potrivit prevederilor legale, absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 27 mai.

Dacă absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire, adică, până în 25 iulie, au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, beneficiind doar de servicii de informare și consiliere profesională, mediere, formare profesională etc.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă, dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor.

Dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni, iar absolventul nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţă AJOFM Timiș.

„Având în vedere că niciun absolvent nu poate avea siguranţa promovării examenului de licenţă, sugerăm tuturor absolvenţilor de studii superioare cu domiciliul în Timiș să solicite adeverinţa de absolvire, chiar şi fără examenul de licenţă, imediat ce au finalizat cursurile şi să se înregistreze la sediul agenţiilor de ocupare, în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor”, atrage atenţia Marcel Miclău, directorul AJOFM Timiş.

Pentru înregistrarea la agenţiile de ocupare, absovenţii trebuie să prezinte: actul de indentitate, în fotocopie şi în original, certificatul de naştere, în fotocopie şi în original, actul de studii (adeverinţa de absolvire, certificatul de absolvire sau diploma de bacalaureat, după caz), în fotocopie şi în orginal – în cazul adeverinţei,  trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 26 mai 2017 –, adeverinţa eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este apt de muncă” sau nu şi un dosar plic.

 

Print Friendly, PDF & Email