Consorțiul „Universitaria”, întrunit la Timișoara, solicită urgentarea elaborării metodologiei de evaluare a școlilor doctorale

Foto: Universitatea de Vest din Timișoara

Consorțiul „Universitaria”, întrunit la Timișoara, solicită urgentarea elaborării metodologiei de evaluare a La Universitatea de Vest din Timișoara au loc, la acest sfârșit de săptămână, lucrările Consorțiului „Universitaria”. Reprezentanții celor cinci universități membre au semnat azi o Rezoluție prin care solicită, printre altele urgentarea elaborării metodologiei de evaluare a școlilor doctorale .

 

Întrunirea de la Universitatea de Vest din Timișoara a reprezentanților Consorțiului „Universitaria” se desfășoară sub semnul aniversării a zece ani de la înființarea acestui for de reprezentare universitară, iar lucrările pe comisii de specialitate urmăresc o agendă în care se regăsesc direcțiile de acțiune ale Consorțiului, anunță reprezentanții Consorțiului, într-un comunicat de presă.

Președinția consorțiului, începând cu această întrunire, de la Timișoara, a fost preluată de rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea.

Din Consorțiul „Universitaria” fac parte cele mai importante cinci universități din România (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București).

În urma dezbaterilor, cele mai importante concluzii trase de reprezentanții celor cinci universități membre au luat forma unei Rezoluții care a fost adoptată azi, la Timișoara. Documentul cuprinde zece puncte prin care membrii Consorțiului „Universitaria”:

1.Solicită să fie parteneri de dialog în elaborarea politicilor publice și a strategiilor naționale în învățământul superior și cercetare

2. Militează pentru creșterea finanțării, astfel încât să acopere necesitățile universităților în deceniul 2020-2030, mențiinând că pentru realizarea obiectivelor învățământului românesc este necesară alocarea a 1% din PIB pentru Cercetare și 6% pentru Educație.

3. Se angajează la eforturi comune în cadrul Consorțiului pentru digitalizarea proceselor din universitățile noastre, în aspecte legate de educație, cercetare și administrație.

4. Solicită Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Muncii modernizarea Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior, în urma consultărilor cu universitățile Consorțiului.

5. Își afirmă preocuparea pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, anunțând că va propune Ministerului Educației și tuturor actorilor interesați o viziune asupra formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, rezultată în urma dezbaterilor dintre specialiștii în științele educației din cele cinci universități membre. Universitățile membre ale Consorțiului se arată îngrijorate față de comasarea Institutului de Științe ale Educației cu Centrul Național de Evaluare și Examinare, măsură care duce la dispariția singurului institut național de cercetare în domeniul educației, și solicită Ministerului Educației asigurarea unui cadru instituțional în măsura să nu pună în pericol statutul de instituție de cercetare autonomă pentru entitatea mai sus menționată.

6. Își asumă eforturi comune de promovare în străinătate a programelor de studii și a oportunităților de cercetare din universitățile noastre și solicită întărirea și extinderea autonomiei universitare în procesul de recrutare, admitere și înmatriculare a studenților internaționali.

7. Se angajează să dezvolte relația cu mediul de afaceri pentru a beneficia de expertiza și opiniile specialiștilor în elaborarea ofertei educaționale pentru studenți, în acord cu cerințele pieței muncii și dezvoltarea culturii antreprenoriale. De asemenea, Consorțiul solicită revizuirea Ordinului de Ministru nr. 4750/2019 în vederea alinierii la Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea accesului la programe de studii post-universitare a tuturor absolvenților de licență, indiferent de domeniul absolvit.

8. Având în vedere proiectul european destinat rețelelor de universități europene, proiect în măsură să modeleze Aria Europeană a Educației, consideră necesară modernizarea cadrului legal și normativ și încurajarea și sprijinirea universităților românești, în vederea participării în consorții internaționale și a derulării de programe de studii de tip ”joint”/ ”double degree”.

9. Solicită urgentarea elaborării metodologiei de evaluare a școlilor doctorale în vederea corelării cu bunele practici în domeniu, asigurarea cadrului legislativ adecvat și inițierea procesului de evaluare a studiilor doctorale; în condițiile în care aceste lucruri nu se pot realiza până la sfârșitul anului, Consorțiul solicită prorogarea acestui termen.

10. Își asumă alinierea practicilor și priorităților universităților membre cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Anunță, totodată, că vor continua demersurile pentru a face din universități un reper pentru o societate incluzivă.

Rezoluția a fost semnată de prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București.

 

Print Friendly, PDF & Email