Consorțiul Universitaria cere transparentizarea criteriilor de alocare a fondurilor publice către universități

Reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara împreună cu cei ai Universităţii din Bucureşti, Universităţii „Babeş-Bolyai”, din Cluj-Napoca, ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, au decis înființarea Fundației „Consorțiul Universitaria” cu scopul de a dezvolta și de a susține proiecte comune vizând activitatea de cercetare şi activitatea didactică.

 

Reprezentanţii celor cinci universităţi s-au întâlnit în cadrul Reuniunii Consorţiului Universitaria, care a avut loc la Iași, în perioada 21- 23 iunie, unde au dezbătut starea actuală a învățământului superior românesc, nevoile și problemele cu care se confruntă acesta în vederea identificării unor posibile soluții comune. La lucrări a participat și rectorul Universității de Stat din Moldova, instituţie care, în 2018, a primit statutul de membru asociat al Consorțiului.

Membrii fondatori ai Consorţiului Universitaria au hotărât, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la prima întâlnire a grupului format din cele mai importante universități românești, înființarea Fundației „Consorțiul Universitaria” cu scopul de a dezvolta și de a susține proiecte comune vizând activitatea de cercetare, activitatea didactică și alte aspecte ale vieții academice.

Consorțiul Universitaria anunţă că a început demersurile pentru includerea universităților din România în analizele și statisticile realizate de Asociația Universităților Europene.

Invitaţi la reuniune au fost şi reprezentanți ai Grupului Russell, un consorțiu format din cele mai importante universități britanice, care au vorbit despre faptul că, indiferent de punerea sau nu în practică a Brexitului, colaborarea universităților din Marea Britanie cu universitățile de prestigiu din Uniunea Europeană trebuie să continue. Universitățile din Consorțiu vor dezvolta, astfel, proiecte comune de cercetare-inovare cu partenerii din Grupul Russell.

În cadrul lucrărilor, s-a propus înființarea unui consorțiu al muzeelor universitare, având în vedere necesitatea unui cadru legislativ adecvat pentru acestea și dorința introducerii unor linii de finanțare destinate acestor instituții.

Cele cinci universități au consimțit nevoia unui parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, prin care să fie mai ușor identificate soluțiile optime la problemele cu care acestea  se confruntă. Consorțiul Universitaria consideră esențială și necesară finanțarea pe bază de competiție din partea CNFIS: „Aceasta trebuie făcută după criterii predictibile, care să nu se schimbe pentru cel puțin o perioadă de şase ani și să fie în concordanță cu standardele din rankingurile internaționale”. Reprezentanții Consorțiului solicită publicarea clasamentului universităților pe baza criteriilor CNFIS, o filă separată de buget pentru activitatea de cercetare, precum și demararea evaluării școlilor doctorale. De asemenea, consideră că ar trebui revizuită HG 457/ 4 mai 2011, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, în sensul reformulării art. 3 alin. (1), care să prevadă o perioadă mai mică de desfășurare a concursurilor, începând de la publicarea posturilor în Monitorul Oficial până la susținerea probelor de concurs: „Experiența ultimilor ani arată că durata de desfășurare a concursurilor este de peste două luni, validarea acestora în senatele universitare având loc cu câteva zile înainte de începerea semestrului.”

Senatele universităților din Consorțiul Universitaria au constatat că finanțarea acestor instituții de învățământ superior a scăzut în cele mai multe cazuri, motiv pentru care se consideră oportună transparentizarea totală a criteriilor după care se alocă fondurile publice tuturor universităților din România precum și locurile pentru admiterea la studiile universitare de licență, master și doctorat.

În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, mai spun reprezentanţii Consorţiului, ar fi de dorit ca Ministerul Educaţiei să comunice repartizarea numărului de locuri pentru admitere cel târziu până în luna februarie a fiecărui an, astfel încât calendarul admiterii în instituțiile de învățământ superior românesc să fie în concordanță cu calendarul admiterii la studiile doctorale din universitățile europene.

S-a constatat şi necesitatea modificării Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, astfel încât, în cazul universităților comprehensive, ocupațiile aferente calificărilor să fie stabilite de fiecare universitate în parte, solicitându-se eliminarea condiției conform căreia cel puțin o ocupație aferentă unui program de studii trebuie să fie unică la nivelul unei instituții de învățământ superior.

În același timp, Universitățile membre ale Consorțiului doresc ca în cazul studiilor universitare de licență, acreditarea să se realizeze pe domenii și nu pe specializări, astfel încât universitățile să aibă posibilitatea de a decide cu privire la organizarea unor duble specializări din două domenii deja acreditate.

Print Friendly, PDF & Email