Consiliul Local, solicitat să tranşeze decizia de comasare a două colegii tehnice din Timişoara

Protest profesori TimisoaraUn memoriu întocmit de cadrele didactice de la Colegiul Tehnic "Henri Coandă" a fost înaintat deja Primăriei Timişoara şi aşteaptă pronunţarea Consiliului Local asupra deciziei ISJ Timiş de comasare a acestei unităţi de învăţământ cu Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida". Profesorii au iniţiat şi o petiţie online prin care se opun decizie de comasare, despre care apreciază că va prejudicia calitatea procesului didactic.

 

Memoriu, ca măsură de protest împotriva comasării

Nemulţumite de decizia anunţată recent de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş de a impune fuzionarea, prin comasare, a Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” cu Colegiul Tehnic “Henri Coandă”, cadrele didactice ale Colegiului “Henri Coandă” au iniţiat o petiţie online. Prin intermediul acesteia, solicită sprijin în acţiunea menită să îi convingă pe reprezentanţii ISJ Timiş că această hotărâre va bulversa calitatea procesului didactic şi va genera neajunsuri de ordin administrativ, care se vor repercuta inclusiv asupra programului de studiu al elevilor.

“Suntem o şcoală tehnologică de succes în comunitatea locală, dar şi la nivel naţional, având o tradiţie de 50 de ani, asigurând absolvenţilor o solidă pregătire, recunoscută prin certificare de nivel III a calificării profesionale”, este menţionat în textul petiţiei lansate de reprezentanţii.

În document se mai precizează că, în acest moment, Colegiul Tehnic “Henri Coandă” dispune de spaţiul şi de dotarea necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ pentru numărul actual de elevi înmatriculaţi, fără a avea, însă, la dispoziţie spaţiu excedentar. În aceste condiţii, avertizează cadrele didactice, o dublare a numărului de elevi, ca urmare a deciziei de comasare a celor două instituţii de învăţământ, ar duce la desfăşurarea procesului didactic în condiţii “total improprii”.

În plus, mai este menţionat în cuprinsul petiţiei, creşterea numărului de elevi, fără afectarea calităţii procesului didactic, ar presupune revenirea la un program şcolar în două schimburi. Situaţie care i-ar afecta în mod direct pe 48% dintre elevii înmatriculaţi în prezent, care provin din mediul rural şi care fac naveta.

ISJ Timiş solicită „motive clare şi argumente”

Aura DanielescuInspectorul şcolar general Aura Danielescu spune că propunerile vizând modul de organizare a reţelei şcolare şi planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2015 – 2016 au fost transmise Ministerului Educaţiei. Şi adăugă că, în ziua în care au protestat în faţa sediului ISJ Timiş împotriva deciziei de comasare, reprezentanţii Colegiului Tehnic “Henri Coandă” au înaintat şi un memoriu Consiliului de Administraţie al ISJ Timiş şi Primăriei Timişoara, prin intermediul căruia solicită o reconsiderare a deciziei de comas are. În acest moment, hotărârea Consiliului de Administraţie se menţine. (…) Sigur că vom răspunde punctual la acel memoriu. Noi l-am parcurs deja, în cursul zilei de vineri, şi am răspuns la ceea ce reprezentanţii cadrelor didactice ne-au semnalat verbal. Vom răspunde însă şi în scris. Este obligaţia noastră să analizăm memoriul”, declară Aura Danielescu. Aceasta a adăugat că decizia a fost luată în urma unei evaluări în care s-a ţinut cont de costurile cele mai mici pe care o astfel de măsură le-ar implica. Din acest motiv, mai spune ea, s-a renunţat la decizia preconizată iniţial, de comasare a Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida” cu Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Timişoara.

Inspectorul şcolar general mai spune şi că asupra deciziei de comasare a celor două colegii tehnice s-ar putea reveni, însă doar în eventualitatea în care profesorii vor semnala lucruri grave şi clare pe care decizia de comasare le-ar genera. Şi, a adăugat aceasta, dacă este vorba despre un refuz motivat de aspecte ce ţin de orgolii, atunci atitudinea dezirabilă ar fi aceea de respect reciproc. Situaţie în care, apreciză inspectorul şcolar general, este o chestiune de deontologie profesională ca o şcoală bună şi profesorii acesteia – aşa cum este cazul Colegiului Tehnic “Henri Coandă” – să le ofere elevilor de la Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” cadrul propice şi premisele necesare unei solide pregătiri profesionale.

Reprezentanţii Colegiului “Dimitrie Leonida” nu se pronunţă

Chestionat cu privire la decizia de comasare a celor două colegii tehnice, directorul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”, prof. Marius Huzoiu, refuză să se pronunţe până la anunţarea unei decizii oficiale, despre care a adăugat că va veni în urma unei hotărâri de Consiliu Local : “În momentul când ştim ceva oficial, vorbim. Aşteptăm hotărârea de Consiliu Local”.

Profesorii acuză lipsa consultărilor înaintea decizie de comasare

Profesori de la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” au protestat, la finele săptămânii trecute, în faţa sediului ISJ Timiş, faţă de decizia de comasare, în urma căreia Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” îşi pierde personalitatea juridică.

Profesorii ieşiţi în stradă au solicitat o întâlnire, în cadrul căreia să fie prezentate reprezentanţilor ISJ Timiş toate problemele pe care le-ar genera punerea în practică a acestei decizii de comasare. Ei spun că ar spori cu peste 600 numărul elevilor înmatriculaţi în cadrul colegiului, depăşindu-se astfel cu mult capacitatea liceului. În plus, situaţia ar afecta şi calitatea procesului didactic.

Profesorul Daniela Pârva, de la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” afirma că decizia de comasare a celor două unităţi de învăţământ a fost luată în absenţa unor consultări prealabile cu profesorii, fiindu-le adusă la cunoştinţă abia în urmă cu câteva zile, atunci când planul de şcolarizare era deja întocmit.

Inspectorul şcolar general Aura Danielescu a catalogat discuţiile de vineri cu reprezentanţii Colegiului Tehnic „Henri Coandă” drept constructive, dar a subliniat că hotărârea de comasare a celor două instituţii de învăţământ este deja luată. „Cred că am reuşit să le explicăm foarte clar care a fost punctul de vedere al instituţiei noastre vizavi de această comasare.(…) Noi dorim un liceu tehnic puternic, ne bazăm pe experienţa ambelor colegii şi considerăm că trebuie să le dăm şansa să se întărească, să avem o şcoală puternică pe domeniul învăţământului tehnologic”, declara Aura Danielescu.

Reorganizarea prin comasare, motivată prin raţiuni de ordin financiar

ISJ Timiş a anunţat cu câteva zile înainte, printr-un comunicat, că a fost definitivat proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015 – 2016. Printre prevederile conţinute în planul de şcolarizare figurează desfiinţarea a două grădiniţe cu program normal, trecerea unei grădiniţe în structura unui liceu teoretic şi comasarea unor unităţi de învăţământ, în urma căreia, practic, două unităţi şcolare din judeţ îşi pierd personalitatea juridică.

Măsurile prevăzute, care au stârnit proteste din partea mai multor cadre didactice, au fost justificate de către reprezentanţii ISJ prin recurs la argumente legate de eficientizarea procesului didactic şi la raţiuni de ordin financiar. „Întregul proiect a fost întemeiat pe principiul eficienţei didactice şi financiare”, este precizat în comunicatul care anunţă desfiinţarea „din necesitate” a grădiniţelor cu program normal din localităţile Botineşti şi Begheiul Mic, aparţinând Şcolii Gimnaziale Bârna, respectiv as Grădiniţei cu Program Prelungit Făget.

Acelaşi document anunţă că Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” şi Liceul Tehnologic „Petru Botiş”, din Timişoara, îşi pierd, începând cu anul şcolar viitor, personalitatea juridică. Astfel, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” ar urma să fuzioneze prin absorbţie cu Colegiul Tehnic „Henri Coandă”. Şcoala Gimnazială nr. 11 ar deveni, astfel, la rândul său, parte din Colegiul Tehnic „Henri Coandă”. Totodată, Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş” Timişoara va fuziona prin absorbţie cu Colegiul Tehnic „Casa Verde” Timişoara. Grădiniţa cu Program Prelungit Gătaia devine, tot începând din anul şcolar viitor, parte a Liceului Teoretic Gătaia.

Referindu-se la obiectivele care au stat la baza întocmirii actualului plan de şcolarizare, reprezentanţii ISJ Timiş se prevalează de raţiuni potrivit cărora s-a urmărit acordarea unei atenţii deosebite asigurării calităţii procesului de învăţământ pentru elevii înscrişi în ciclul liceal, cu precădere pentru cei care urmează filiera tehnologică şi profesională, la zi, la seral sau cu frecvenţă redusă.

O atenţie deosebită s-a acordat nivelului liceal, pentru asigurarea atât a unei pregătiri teoretice solide în vederea continuării studiilor în învăţământul superior, dar, în special, celor care urmează filiera tehnologică şi profesională, cu frecvenţă, la zi şi seral, şi cu frecvenţă redusă”, este menţionat în comunicatul transmis de reprezentanţii ISJ Timiş.

În ce priveşte unităţile de învăţământ special, din anul şcolar 2015 – 2016, în Timiş vor funcţiona şapte unităţi de învăţământ special în ciclul gimnazial şi două în ciclul liceal. Planul de şcolarizare prevede şi funcţionarea a cinci unităţi de învăţământ destinate activităţilor extraşcolare, dintre care un Palat al Copiilor, un club al elevilor şi trei cluburi sportive şcolare.

În ceea ce priveşte numărul de clase şi de elevi care vor frecventa cursurile sistemului de învăţământ de stat în anul şcolar 2015 – 2016, planul de şcolarizare prevede existenţa a 267 de clase, pentru cei 5.743 elevi înscrişi în ciclul primar, respectiv a 254 de clase, pentru cei 5.938 de elevi înscrişi în ciclul gimnazial. Pentru ciclul liceal, sunt prevăzute 168 de clase – învăţământ la zi, pentru 4.701 elevi, dintre care 84 de clase sunt cu profil teoretic, 65 de clase sunt cu profil tehnologic şi 18 clase cu profil vocaţional. La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din ciclul liceal sunt prevăzute trei clase, toate cu profil teoretic, iar la forma de învăţământ seral sunt prevăzute în planul de şcolarizare 12 clase, 11 cu profil tehnic şi una al cărei profil este resurse naturale. Numărul total de locuri prevăzute pentru învăţământul liceal în anul şcolar 2015 – 2016 este de 5.121.

Print Friendly, PDF & Email