Consiliul Judeţean Timiş, recuperator pentru chiria restantă pentru Stadionul „Dan Păltinişanu”

Problema restanţelor la plata chiriei pentru Stadionul „Dan Păltinişanu” continuă şi în această nouă formulă de asociere cu clubul de fotbal ACS Poli. Ca o soluţie de compromis, Consiliul Judeţean Timiş va deveni recuperator pentru sumele restante, ACS Poli cedându-i creanţa aferentă unor drepturi pe care le are de încasat de la Liga Profesionistă de Fotbal.

 

O soluţie de compromis

Pentru că, din nou, s-au adunat restanţe foarte mari în urma neplăţii de către Asociaţia Club Sportiv ACS Poli a chiriei pentru Stadionul „Dan Păltinişanu”, s-a ajuns la o soluţie de compromis.

Conform unui proiect de hotărâre publicat zilele trecute, ACS Poli i-a propus Consiliului Judeţean Timiş încheierea unui contract de cesiune de creanţă pentru suma de 183.692,83 lei, reprezentând contravaloarea chiriei (suma de 169.140 lei) şi majorări de întârziere (suma de 14.552,83 lei ), scadente la data de 15 februarie. CJ Timiş ar urma să recupereze aceşti bani din sumele pe care ACS Poli urmează să le obţină de la Liga Profesionistă de Fotbal, din participarea în Cupa Ligii.

Cedarea de creanţe s-a făcut fără acordul Ligii Profesioniste de Fotbal, aducându-se ca argument faptul că, potrivit legii „consimţământul debitorului nu este cerut decât atunci când, după împrejurări, creanţa este legată în mod esenţial de persoana creditorului.”

Cu alte cuvinte, prin acest contract, CJ Timiş se angajează să fie recuperator, urmând să obţină de la LPF banii de chirie datoraţi de ACS Poli.

Rămâne de văzut dacă, în urma acestui demers, administraţia judeţeană va avea mai mult succes decât clubul de fotbal, însă situaţia este inedită şi creează complicaţii pentru CJ Timiş, care ar putea ajunge să fie nevoit să folosească metodele utilizate de societăţile de recuperare de creanţe.

 

Stadionul rămâne la administraţia judeţeană

Probabil pentru a nu mai exista inconveniente legate de neplata chiriei pentru stadion, în noul contract de închiriere supus luna trecută aprobării CJ Timiş au fost incluse clauze conform cărora nerespectarea termenului de plată a chiriei atrage plata unor penalităţi de 2% din cuantumul sumelor neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua următoare datei la care obligaţia devine scadentă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

În cazul în care chiriaşul refuză să predea stadionul sau nu îl eliberează la încetarea contractului, acesta datorează 10.000 de lei pe zi, fără să fie nevoie să se dovedească existenţa vreunui prejudiciu.

Pe de altă parte, aducerea acestui contract spre aprobare în plenul CJ Timiş arată că, de fapt, administraţia judeţeană nu e dispusă să cedeze administrarea stadionului către Primărie. Aceasta în condiţiile în care, încă de acum doi ani, consilierii locali au cerut, oficial, dreptul de administrare asupra stadionului. „Sport Club Municipal are în strategie preluarea centrului de fotbal de copii şi juniori şi cooptarea unor ramuri sportive al căror specific de activitate presupune folosirea stadionului. Consiliul Local Timişoara îl va pune la dispoziţie, în condiţiile legii, tuturor structurilor sportive din Timişoara şi din judeţ, pentru desfăşurarea de acţiuni şi evenimente”, se arăta în referatul unui proiect pe această temă, întocmit în 2015 la Primăria Timişoara.

Adrian Negoiţă, preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport a Consiliului Judeţean, susţine că legea nu permite ca acest stadion să fie transferat de la CJ Timiş pentru că, „potrivit prevederilor legale, un obiect care produce venituri nu poate fi înstrăinat de către instituţie. Deci, orice discuţii în acest sens se opresc în aceste interdicţii legale.”

Print Friendly, PDF & Email