Consiliul Judeţean Timiş măreşte penalizările pentru datornicii cronici

Tot administraţia judeţeană este cea care a anulat aceste penalităţi debitorilor de la Parcul Industrial

parcul industrial timisoara 3Consiliul Judeţean Timiş intenţionează să mărească penalităţile de întârziere percepute „datornicilor cronici” care au închiriat clădiri sau au concesionat terenuri ale administraţiei judeţene. Este greu de imaginat cum va reuşi să perceapă însă aceste penalităţi mărite atâta vreme cât tot Consiliul Judeţean Timiş a anulat penalităţile percepute unor firme cu datorii care concesionaseră terenuri la Parcul Industrial. Iar rezultatul nu a fost nici pe departe cel scontat, susţin voci din C.J. Timiş.

 

Penalităţi noi, de Anul Nou

Probabil, sătul să îşi încaseze cu greutate banii care i se cuvin, Consiliul Judeţean Timiş a decis să ia măsuri. La următoarea şedinţă de plen, consilierii judeţeni vor fi chemaţi să voteze un proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de inte­res judeţean în anul fiscal 2014, proiect în care se prevede, printre altele, şi încasarea unor penalităţi destul de mari în cazul în care concesionarii de terenuri sau chiriaşii nu-şi achită obli­gaţiile către C.J. Timiş. Astfel, în actul normativ se arată că, “în exercitarea atributiilor ce îi revin, C.J. Timiş înche­ie cu terţii contracte care, indepen­dent de natura, lor contin o clauza penala, respectiv prevederi contractuale în ca­re se stabilesc anticipat de comun acord cuantumul penalitatilor de întârziere care se platesc pentru întârzieri în îndeplinirea obligatiilor asumate”.

Pentru anul viitor, C.J. Timiş a propus ca nivelul penalitatilor de întâr­ziere la contractele încheiate de judet sa fie de 2% din cuantumul obligatiilor neachitate în termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Anulări şi măriri de penalizări

Perceperea acestor penalităţi de întârziere destul de mari de către C.J. Timiş este bizară, în contextul în care tot administraţia judeţeană a decis la începutul acestui an să anuleze penali­tăţile de întârziere care trebuiau per­ce­pute de la o serie de firme care con­cesionaseră teren în Parcul Industrial. Astfel, în primăvară, în plenul C.J. Timiş a fost aprobată schema de ajutor de minimis, al cărei scop era scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente debitelor neachitate în termen de către mai mulţi agenţi economici din Parcul Industrial.

Conducerea C.J. Timiş a conside­rat că este oportună acordarea acestui ajutor, sperând că prin această măsură se va reuşi încasarea măcar a unei părţi din debitele restante rezultate din chirii şi concesiuni care depăşesc 1,5 milioane de lei. Pentru a exista posibili­tatea recuperării acestui debit princi­pal, C.J. Timiş a propus ştergerea majo­rărilor de întârziere calculate, mai mari de 1,1 milioane de lei (echivalentul a peste 260.000 de euro), deci mai mult de 60% din datoria propriu-zisă, con­form datelor publicate de administraţia judeţeană. Majoritatea celor peste 20 de agenţi economici care au beneficiat de această ştergere parţială a datoriilor sunt chiriaşi sau concesionari de par­cele din Parcul Industrial Timişoara.

Culmea e că prin această ştergere de datorii deloc mici, C.J. Timiş nu a rezolvat, de fapt, nimic. Şi aceasta pentru că firmele debitoare cronice de la P.I.T.T. tot nu şi-au achitat dato­riile, cu sau fără ajutorul de stat dat de către C.J.T.

“Este adevărat, există în conti­nua­re probleme cu încasarea acelor rede­venţe de la Parcul Industrial. C.J. Timiş are dificultăţi cu recuperarea acestor sume, deşi s-a acordat şi acel ajutor în acest an. Voi cere la începutul anului viitor o situaţie exactă a contractelor şi a datoriilor, pentru că situaţia de la P.I.T.T. trebuie rezolvată cumva”, ne-a declarat consilierul judeţean P.N.L. Gheorghe Bologa, şeful Comisiei Economice a C.J.Timiş.

În plus, e posibil ca prin această ştergere de datorii administraţia jude­ţeană să fi deschis, de fapt, o cutie a Pandorei. Existând acest precedent al ştergerii parţiale de debite, şi firmele care vor concesiona noi parcele l-ar pu­tea invoca în cazul în care au probleme cu onorarea obligaţiilor contractuale către C.J. Timiş.

Print Friendly, PDF & Email