Consiliul Judeţean Timiş îşi caută consilieri juridici, dar lucrează şi cu avocaţi externi

Consiliul Judetean TimisPentru o bună parte din procese, invocând incompatibilitatea chiar şi când nu era cazul, conform unor sindicate, Consiliul Judeţean Timiş şi-a angajat avocaţi sau case de avocatură, externalizând serviciile de reprezentare în instanţă. Acum, anunţă că intenţionează să angajeze consilieri juridici.

 

Se caută noi consilieri juridici

Consiliul Judeţean Timiş şi-a anunţat, yilele trecute, intenţia de a-şi angaja un nou consilier juridic, pentru serviciul de specialitate, concursul pentru ocuparea postului urmând să aibă loc în septembrie. Candidaţii trebuie să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum nouă ani, să furnizeze o declaraţie pe proprie răspundere sau o adeverinţă din care să rezulte că nu au desfăşurat acţiuni de poliţie politică, şi să declare că „nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani”.

Astfel, instituţia îşi caută noi consilieri juridici, în situaţia în care în destul de multe litigii importante a prefeat să angajeze avocaţi sau case de avocatură. De exemplu, anul trecut, CJ Timiş a aprobat un proiect ce prevedea achiziţionarea de servicii juridice în vederea reprezentării instituţiei şi a preşedintelui acestuia în faţa instanţelor de judecată.

Prin acest proiect s-a oficializat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă şi reprezentarea CJ Timiş în două litigii având ca obiect reîncadrarea angajaţilor – funcţionari publici şi personal contractual – şi plata drepturilor salariale neacordate conform prevederilor legale. Cumpărarea directă de servicii a fost justificată prin faptul că, potrivit prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii cum sunt  serviciile juridice, atunci obligaţia de a aplica ordonanţa de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu 130.000 de euro.

Şi tot anul trecut, printr-un proiect de hotărâre, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş (aflată în subordinea CJ Timiş) şi-a manifestat dorinţa de a cumpăra servicii de reprezentare juridică, motivând această nevoie cu faptul că trebuie respectate reglementările legale legate de incompatibilitate. DGASPC Timiş menţiona în argumentarea necesităţii achiziţiei faptul că are pe rol două procese vizând calcularea şi plata drepturilor salariale cuvenite şi neachitate. “Având în vedere că în acţiunile promovate în instanţă, toţi angajaţii, consilieri juridici ai Serviciului Juridic şi Contencios, inclusiv şeful serviciului, au calitatea de reclamanţi, aceştia nu pot apăra în instanţă interesele DGASPC Timiş, fiind în situaţia de conflict de interese. Pentru acelaşi motiv ei nu pot acorda asistenţă, consultanţă şi nici nu vor putea reprezenta în instanţă DGASPC Timiş şi directorul general al DGASPC Timiş, în litigiile menţionate”, se menţiona în raportul hotărârii.

Prin aceeaşi decizie, directorul general al instituţiei avea posibilitatea să negocieze şi să încheie contractul de reprezentare juridică.

„Noi am avut o surpriză neplăcută într-un astfel de proces, în care am fost obligaţi la plata de cheltuieli de judecată. Probabil că folosirea unor avocaţi, şi nu a funcţionarilor proprii a fost şi o modalitate de a băga pumnul în gură salariaţilor care-şi cereau drepturile, ameninţându-i cu plata cheltuielilor de judecată”, spune Adrian Marcu, liderul Sindicatului Pro As, reprezentând angajaţii din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. În opinia sindicatului, sunt destui consilieri juridici la compartimentul de specialitate al instituţiei, iar unii au fost angajaţi recent, deci nu se poate spune că ar fi în conflict de interese, pentru că procesele respective în care s-a preferat să se angajeze servicii de avocatură externă se refereau la recuperarea unor drepturi salariale din 2010.

 

Cheltuieli juridice mari

Într-un raport ceva mai vechi legat de contractarea de servicii externe de reprezentare juridică de către stat Timişul era plasat de inspectorii Curţii de Conturi în topul judeţelor cu cele mai mari cheltuieli făcute cu asigurarea de servicii juridice de către instituţii, cu un procent de 3,9% din totalul cheltuielilor de acest gen făcute la nivelul întregii ţări, liderul acestui top fiind judeţul Con­stanţa, cu aproape 10% din totalul cheltuielilor cu servicii juridice făcute la nivel naţional, în perioada monitorizată.

Print Friendly, PDF & Email