Consiliul Judeţean Timiş cumpără servicii juridice pentru procese cu propriii angajaţi

Consiliul-Judetean-TimisFactura proceselor pentru sporuri salariale pe care instituţiile din administraţia locală le au cu propriii angajaţi creşte, prin cumularea cheltuielilor făcute cu achiziţionarea de servicii de reprezentare juridică în astfel de situaţii. Consiliul Judeţean Timiş intenţionează să achiziţioneze din nou astfel de servicii, de această dată pentru procesul cu angajaţii Bibliotecii Judeţene.

 

Reprezentarea în procese, din nou pe „lista de cumpărături”

Printre primele propuneri de hotărâri de Consiliu Judeţean Timiş din acest an se numără şi una care oficializează o nouă achiziţie de servicii de reprezentare juridică a instituţiei în procesul cu propriii angajaţi. Este vorba despre celebrele cauze legate de sporuri salariale, şi la CJ Timiş, după ce a achiziţionat astfel de servicii pentru procesul cu funcţionarii din aparatul propriu, şi cei ai Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, acum se cumpără servicii de reprezentare juridică în procesul cu angajaţii Bibliotecii Judeţene – instituţie aflată în subordinea administraţiei judeţene.

Conform raportului prezentat de către CJ Timiş pe această temă, au fost promovate în instanţă, de către angajaţii Bibliotecii Judeţene, 53 acţiuni pentru calcularea şi plata drepturilor salariale cuvenite şi neachitate, pe trei ani în urmă de la data introducerii acţiunii şi în continuare.

Achiziţionarea serviciilor de reprezentare este motivată cu faptul că în acţiunile promovate în instanţă, toţi angajaţii, inclusiv consilierul juridic al Bibliotecii Judeţene, au calitatea de reclamanţi, iar acesta nu poate apăra în instanţă interesele Bibliotecii, fiind în conflict de interese. „Pentru acelaşi motiv consilierul juridic nu poate acorda asistenţă, consultanţă şi nici nu va putea reprezenta în instanţă Biblioteca Judeţeană Timiş «Sorin Titel» în litigii”, se menţionează în aceeaşi motivare.

Preşedintele Sindicatului Funcţionarilor Publici din CJ Timiş, Dan Fenechiu, confirmă existenţa unor litigii în care funcţionarii din aparatul propriu al instituţiei sau din diverse instituţii subordonate se judecă cu CJ Timiş pentru plata unor drepturi salariale restante: „În momentul de faţă estimez că aproximativ jumătate din angajaţii CJ Timiş se află în această situaţie.”

Achiziţii în serie

Pe parcursul anului trecut la CJ Timiş şi la unele instituţii din subordine s-au mai făcut demersuri similare de achiziţie de servicii de reprezentare juridică. Astfel, în iulie 2015, şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a achiziţionat servicii de reprezentare juridică în procesul cu propriii angajaţi.

În luna februarie a anului trecut, şi CJ Timiş a aprobat un proiect ce prevedea achiziţionarea de servicii juridice în vederea reprezentării instituţiei şi a preşedintelui acestuia în faţa instanţelor de judecată. Prin acest proiect s-a oficializat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare a CJ Timiş în două litigii având ca obiect reîncadrarea angajaţilor – funcţionari publici şi personal contractual – şi plata drepturilor salariale neacordate conform prevederilor legale.

La fel ca la Protecţia Copilului, şi la administraţia judeţeană, în acţiunea promovată în instanţă, toţi angajaţii, consilieri juridici ai Serviciului Juridic şi Contencios, inclusiv şeful serviciului, aveau calitatea de reclamanţi şi au susţinut că nu vor putea apăra în instanţă interesele CJ Timiş, fiind în conflict de interese. Cumpărarea directă de servicii a fost şi ea justificată prin faptul că, potrivit prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii cum sunt  serviciile juridice, atunci obligaţia de a aplica ordonanţa de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu 130.000 de euro.

Print Friendly, PDF & Email