Consiliul Judeţean Timiş cumpără servicii de elucidare a situaţiei împăduririlor

impadurireAdministraţia judeţeană şi-a anunţat intenţia de a cumpăra servicii menite să elucideze probleme cu privire la suprafeţele-problemă şi încurcăturile legate de plantări de puieţ în unele comune din Timiş. Probabil şi pentru că în urma ultimelor rapoarte de control făcute publice de Curtea de Conturi s-au găsit probleme la programe de împădurire din Timiş, supervizate de Consiliul Judeţean.

 

Expertiză edificatoare

Consiliul Judeţean Timiş şi-a anunţat, zilele trecute, intenţia de a achiziţiona servicii de expertiză tehnică de specialitate care să stabilească stadiul culturilor forestiere făcute pe terenuri degradate în din Săcălaz şi Ghizela, semn că situaţia a devenit atât de încurcată încât este nevoie de o analiză şi o expertiză externă pentru a se descâlci iţele încurcate.

Cu aceste servicii, CJ Timiş vrea să stabilească stadiul culturilor forestiere şi condiţiile în care se poate continua investiţia. Mai precis doreşte să se afle „procentul actual al culturilor forestiere” şi să identifice cauzele care au dus la stadiul actual şi cuantificarea pierderilor. Pentru aceste servicii CJ Timiş este dispus să pună la bătaie suma de 46.500 de lei, adică aproximativ 10.000 de euro.

Amplasamentele pe care CJ Timiş doreşte realizarea unei expertize tehnice de specialitate se află în zonele Şanoviţa – 29 de hectare, Hitiaş – 24 de hectare, Beba Veche – 20 de hectare şi Beregsău Mare – 20,2 hectare, toate aceste terenuri aparţinând domeniului public al comunelor Ghizela şi Săcălaz.

„Felicitări” de la Curtea de Conturi

În ultimul raport făcut public, legat de gestionarea finanţelor publice la nivel local, Curtea de Conturi  a identificat mai multe probleme mai vechi legate de obligativitatea CJ Timiş, de verificare a unor împăduriri. Astfel, se remarca rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă în mod unilateral, de Administraţia Fondului de Mediu, ca urmare a nerespectării prevederilor contractului pentru finanţare nerambursabilă. Auditorii spuneau că obligaţia efectuării controlului anual al regenerărilor revenea CJ Timiş, iar faza de teren trebuia a fi finalizată în perioada convenită. “Executantul lucrărilor nu s-a prezentat pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor. Nu s-a realizat controlul anual al regenerărilor şi nu s-a depus la sediul Administraţiei Fondului de Mediu până la data limită, spre verificare, centralizare şi analiză datele controlul anual al regenerărilor pentru suprafeţele împădurite”. În aceste condiţii, finanţarea obţinută iniţial a fost pierdută.

CJ Timiş a mai fost„felicitat” de auditori pentru modul în care a înţeles să-şi îndeplinească atribuţiile în cadrul unui proiect legat de gestionarea deşeurilor la Peciu Nou, unde ar fi trebuit să asigure realizarea de împăduriri de protecţie pe lângă unele obiective în care se depozitează deşeuri toxice.

Inspectorii Curţii de Conturi spuneau însă că din verificarea pe teren la platforma de depozitare a gunoiului de grajd din Peciu Nou, s-a constatat că lipseau şi gardul pentru protejarea platformei, şi perdeaua forestieră de protecţie, deşi aceasta fusese recepţionată prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Pe departe cel mai interesant caz de acest gen remarcat în Timiş rămâne cel de la Cenad, unde inspectorii instituţiei de control financiar au constatat plantarea unei… păduri virtuale, care a costat peste un milion de lei. Documentele aferente investiţiei au arătat că structurile abilitate de control silvic au constatat că  350.000 de puieţi de stejar, fag şi salcâm s-au uscat,  din cauza secetei. În realitate, există dubii că, de fapt, s-ar fi plantat vreunul.

“Pentru terenurile degradate, de exemplu, Primăriile nu au nevoie de aviz de la Romsilva pentru împăduriri. Chiar şi aşa, mai ales când e vorba de lucrări cu finanţare europeană ele trebuie realizate sub coordonarea măcar a unui specialist pe îmbunătăţiri funciare. Nu poţi planta orice oriunde”, spune inginerul silvic Valer Bercea, de la Direcţia Silvică Timiş.

Print Friendly, PDF & Email