Consiliul Judeţean prelungeşte agonia firmelor rău-platnice din P.I.T.T.

Concesionarele cu restanţe de la Parcul Industrial primesc o prelungire a păsuirilor

Consiliul Judeţean Timiş a decis, recent, să mai acorde o prelungire a ajutorului acordat firmelor cu restanţe la plata taxelor de concesionare pentru suprafeţele luate în administrare din Parcul Industrial Timişoara. Este greu de imaginat care va fi efectul acestei agonii prelungite, având în vedere faptul că până acum ajutorul dat nu a dus la o îmbunătăţire majoră a situaţiei.

Încă un ajutor

parcul industrial timisoara 3Consiliul Judeţean Timiş a decis, recent, să prelungească o hotărâre din primăvară, prin care firmele din Parcul Industrial Timişoara care înregistrau restanţe la plata taxelor de concesiune primeau un aşa-zis ajutor de minimis pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bu­getare neachitate în termen constând în chirii şi redevenţe datorate buge­tului judeţean.

Pentru stimularea agenţilor econo­mici cu care C.J. Timiş are încheiate contracte de închiriere şi concesiune şi pentru atragerea mai rapidă de veni­turi la bugetul judeţean, reprezentanţii administraţiei judeţene consideră opor­tună prelungirea perioadei de imple­mentare a schemei de ajutor de mini­mis cu încă trei luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2013.

Administraţia Judeţeană aprecia­ză că prelungirea perioadei de imple­men­tare cu încă trei luni îi va stimula pe be­neficiarii schemei de ajutor să pro­cede­ze la achitarea integrală a de­bitelor res­tante constând din chirii şi redevenţe, în vederea acordării scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente aces­tor obligaţii, asigurând colectarea la bugetul judeţean a debi­telor restante. Deşi acest lucru nu s-a întâmplat decât în mică măsură la prima tranşă de păsuiri. “Din ce s-a spus până acum, firmele care nu-şi plătesc taxele de concesiune vor fi eliminate din Parcul Industrial. Rămâne de văzut dacă conducerea C.J. Timiş va proceda în acest mod”, spune consilierul judeţean P.D.-L. Tiberiu Lelescu.

Litigii pe bandă rulantă

Anul acesta, C.J. Timiş a anunţat că se judecă cu 80% din firmele din P.I.T.T., în mare parte din cauza ta­xelor de concesiune şi a modului în care au fost încheiate contractele de concesiune.

Pe lângă aceste procese, C.J. Timiş se mai confruntă cu o situaţie cel puţin ciudată, în condiţiile în care o parte din firmele care şi-au construit hale pe terenurile concesionate de aici au ajuns în insolvenţă. “Având în vedere faptul că, în momentul de faţă, ne confruntăm cu situaţia intrării în procedura de insolvenţă a mai multor firme care au concesionat şi au realizat investiţii pe astfel de parcele şi, prin urmare, cu scoaterea la licitaţie de către lichidatorii judiciari a halelor construite, ceea ce presupune implicit încetarea contractelor de concesiune cu firmele respective, se impune găsi­rea unei soluţii pentru reglementarea situaţiei terenului, care rămâne în continuare ocupat de construcţii”, se menţiona într-un raport recent legat de P.I.T.T.

În primele luni ale anului, în plenul C.J. Timiş a fost aprobată schema de ajutor de minimis, al cărei scop era scu­tirea de la plata majorărilor de în­târziere aferente debitelor ne­achitate în termen de către mai mulţi agenţi economici din Parcul Industrial.

Conducerea C.J. Timiş a consi­derat că este oportună acordarea aces­tui ajutor, sperând că prin această măsură se va reuşi încasarea măcar a unei părţi din debitele restante re­zultate din chirii şi concesiuni care depăşesc 1,5 milioane de lei. Pentru a exista posibilitatea recuperării acestui debit principal, C.J. Timiş a propus ştergerea majorărilor de întârziere calculate, mai mari de 1,1 milioane de lei (echivalentul a peste 260.000 de euro), deci mai mult de 60% din datoria propriu-zisă, conform datelor publicate de administraţia judeţeană. Majori­tatea celor peste 20 de agenţi econo­mici care au beneficiat de această şter­gere parţială a datoriilor sunt chi­riaşi sau concesionari de parcele din Parcul Industrial Timişoara.

Cert este că, existând acest pre­cedent al ştergerii parţiale de debite, şi firmele care vor concesiona noi par­cele l-ar putea invoca în cazul în care au probleme cu onorarea obligaţiilor contractuale către administraţia judeţeană. Mai ales că C.J. Timiş a anunţat în august, că intenţionează să iniţieze o nouă tranşă de concesionări de terenuri în Parcul Industrial Ti­mişoara. De data aceasta, pe lista terenurilor gata de conce­sionare s-au regăsit şapte suprafeţe, de 3.459, 5.235, 7.862, 6.020, 6.963, 2.004 şi 1.673 de metri pătraţi. Destinaţia este con­strucţia de hale sau clădiri industriale, durata maximă a con­cesiunii fiind de 49 de ani, cu drept de prelungire. Preţul stabilit de pornire al licitaţiei sau negocierii a fost însă destul de mic – patru euro pe metru pătrat, nu pe lună, ci pe an.

Print Friendly, PDF & Email

Articol scris de

Jurnalist Timpolis, bogdan.piticariu@timpolis.ro