Consiliul Judeţean, fentat pe propriul teren, la Parcul Industrial

Hala în care voia să-şi amenajeze un service a fost vândută fără ştiinţa sa

Pentru a reduce cheltuielile aferente reparaţiilor necesare pentru parcul auto, Consiliul Judeţean Timiş a decis să-şi creeze un service propriu. A găsit şi locul de funcţionare potrivit – o hală de la Parcul Industrial, care aparţinuse unei societăţi intrate în insolvenţă. Zilele trecute, oficialilor C.J.Timiş li s-a adus însă la cunoştinţă că hala a fost vândută. Fără ştiinţa administraţiei judeţene, deşi Consiliul Judeţean făcea parte din masa credală, având de încasat sume destul de mari de la societatea ajunsă în insolvenţă.

Service rămas fără hală

parcul industrial timisoara 2Consiliul Judeţean Timiş îşi anun­ţa, luna trecută, intenţia de a înfiinţa un service, care să se ocupe de toate ma­şinile pe care le foloseşte în Timi­şoara şi în judeţ. Respectiva societate s-a stabilit că va funcţiona în subordi­nea Direcţiei de Prestări Servicii Ti­miş şi a Direcţiei pentru Adminis­trarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş. C.J. Timiş susţine că este nevoie de această societate, întrucât în parcul auto propriu şi cel al serviciilor şi insti­tu­ţiilor publice finanţate din bugetul ju­deţului se află circa 180 de autovehi­cule. Analizând situaţia privind cheltu­ielile cu privire la reparaţia şi între­ţi­nerea autovehiculelor, C.J. Timiş a ajuns la concluzia că în ultimul an s-au cheltuit peste 1.000.000 de lei pentru reparaţii şi că au fost multe cazuri în care perioada necesară asigurării lor a fost prea lungă. În acest con­text, C.J. Timiş a considerat opor­tună orga­nizarea şi operaţionalizarea unui ser­vice auto care să deservească par­cul auto propriu şi pe cel al insti­tuţiilor sub­ordonate, fiind înfiinţată, prin hotă­râre de consiliu, societatea Service Cons Prest S.R.L.

În momentul în care s-a decis înfiinţarea societăţii, reprezentanţii C.J. Timiş au “ochit” şi un loc de funcţio­nare corespunzător – o hală de mari dimensiuni din Parcul Industrial Timi­şoara, care a aparţinut unei socie­tăţi aflate în insolvenţă şi care a rămas cu destul de multe datorii neachitate către administraţia judeţeană.

C.J. Timiş era înscris în masa cre­dală şi a ar fi fost convenabil să intre în posesia acestei hale şi să-şi recupe­reze în acest fel banii rămaşi neînca­saţi. Totul a fost bine până zilele tre­cute, când s-a constatat că respectiva hală a fost vândută, fără ca, potrivit unor consilieri judeţeni, să fie anunţat măcar C.J. Timiş, deşi era înscris la masa credală.

Nedumeriri şi promisiuni de anchete

Situaţia a fost luată în discuţie şi de consilierul judeţean P.N.L. Liviu Cocean, care a declarat că „este de datoria noastră, ca după ce am luat o hotărâre în acest sens, să aducem unele explicaţii legate de faptul că am aflat cu stupoare că acum trei săptă­mâni acest important obiectiv pentru C.J. Timiş tocmai a dispărut, s-a vân­dut, deşi hala respectivă se afla pe terenul nostru din Parcul Industrial”. Liviu Cocean mai spune că e sigur că cineva din aparatul de specialitate ştia despre acest lucru, „iar dacă nu ştia, neglijenţă se cheamă” . Această si­tuaţie trebuie explicată „pentru că ur­ma să înfiinţăm o societate comer­cială, am stabilit şi un capital social, iar acum blocăm o sumă  importantă acolo şi premiza, oportunitatea reali­zării societăţii, a dispărut”.

Titu Bojin, preşedintele C.J. Ti­miş, a precizat că a aflat cu stupoare despre vânzarea halei atunci când s-a întors din concediu. „Am aflat că lichi­datorul a reuşit să ne ocolească, dis­cutând direct cu banca. După ce le-am făcut oferta de 200.000 de euro pentru hală, aceasta a fost vândută altcuiva, pentru suma de  250.000 de euro. În aceste condiţii, noi nu renunţăm la ideea de a face service-ul, pentru că avem hala noastră”. Titu Bojin mai spune că trebuie să se vadă cum se va continua relaţia cu cei care au cumpă­rat-o. „Normal era să fim anunţaţi, chiar dacă altcineva a oferit o sumă mai mare decât a noastră. Vom încer­ca să rezolvăm problemele în instanţă şi rog pe domnul secretar şi colegii din Serviciul Juridic să ne prezinte o situaţie clară a tuturor contractelor  pentru spaţiile din P.I.T.T., nu doar a celui pe care l-am pierdut”.

Preşedintele Comisiei Economice: „Informaţia s-a sifonat din Consiliul Judeţean”

gheorghe bologaPreşedintele Comisiei Economice a Consiliului Judeţean, Gheorghe Bologa (foto), susţine că adminis­tra­ţia judeţeană nu prea mai are ce face în privinţa halei respective. „Nu este normal ce s-a întâmplat, pentru că eram înscrişi în masa credală şi aveam de recuperat o grămadă de bani de la chiriaşul ajuns în insolvenţă. Din ce am auzit, s-a mers la pont, s-a cumpă­rat hala, şi apoi a fost vândută rapid, cu un preţ aproape dublu. De vină cred că e cineva din Consiliul Judeţean ca­re a sifonat informaţia şi, în felul aces­ta, s-a mers la fix”. Cu toate acestea, mai spune Gheorghe Bologa, C.J. Ti­miş a prevăzut banii pentru înfiinţa­rea acelui service, considerat necesar, mai ales acum, când C.J. Ti­miş îi vor fi subordonate mult mai multe instituţii, iar cheltuielile pentru parcul auto vor creşte.

C.J. Timiş are litigii cu aproape 80% din firmele care au închiriat spaţii la P.I.T.T.

Conform unui Raport informativ recent, privind situaţia din P.I.T.T., C.J. Timiş a ajuns să aibă litigii cu aproape 80% din societăţile comer­ciale care au închiriat spaţii sau au concesionat parcele. Procesele sunt legate de nerespectarea clauzelor contractuale, de neplata chiriilor, a redevenţelor, de penalităţile care s-au calculat în urma neplăţii acestor chi­rii şi redevenţe şi de faptul că unele firme nu au respectat termenele de execuţie în care trebuiau să se înca­dreze pentru scutiri de la plata rede­venţelor.

Pe lângă aceste procese, C.J. Timiş se mai confruntă cu o situaţie cel puţin ciudată, în condiţiile în care o parte din firmele care şi-au construit hale pe terenurile concesionate de aici au ajuns în insolvenţă. “Având în vedere faptul că, în momentul de faţă, ne confruntăm cu situaţia intrării în procedura de insolvenţă a mai mul­tor firme care au concesionat şi au realizat investiţii pe astfel de parcele şi, prin urmare, cu scoaterea la licita­ţie de către lichidatorii judiciari a halelor construite, ceea ce presupune implicit încetarea contractelor de concesiune cu firmele respective, se impune găsirea unei soluţii pentru reglementarea situaţiei terenului, care rămâne în continuare ocupat de construcţii”, se menţiona într-un ra­port recent legat de P.I.T.T.

Cu alte cuvinte, aşa cum s-a întâmplat şi în acest ultim caz, halele respective se pot vinde, deşi terenul de dedesubt este al C.J. Timiş, lucru care poate cauza controverse de or­din juridic şi ar putea genera noi pro­cese. “Vânzarea halei construite, pro­prietatea firmei concesionare, intrată în procedura de insolvenţă, duce la încetarea contractului cu firma res­pectivă, iar pentru teren nu se va pu­tea percepe nicio redevenţă atâta timp cât nu există concesionar, deşi terenul rămâne ocupat în continuare de investiţiile realizate”, spun repre­zentanţii C.J. Timiş. Cu alte cuvinte, firmele care cumpără hale ar putea să stea gratis pe terenul Consiliului Judeţean, pentru că nu există bază contractuală de a încasa redevenţe, atâta vreme cât respectivele firme nu sunt concesionare de teren de la C.J. Timiş, ci cumpărătoare de hale.

Din cauza litigiilor la care s-a ajuns cu o parte din firmele din P.I.T.T., C.J. Timiş a venit la începutul anului cu ideea înfiinţării unei comisii speciale care să se ocupe de analiza contractelor aflate în derulare, atât în cazul Parcului Industrial Timişoara, cât şi al Bastionului. Primele ve­rificări derulate de această comisie au fost de natură să determine C.J. Timiş să amâne încheierea unor noi con­tracte pentru P.I.T.T. Până la urmă, însă, în august, C.J. Timiş a anunţat că intenţionează să iniţieze o nouă tranşă de concesionări de terenuri în P.I.T.T., adică şapte par­cele cu o suprafaţă totală de peste 27.000 de metri pătraţi. Destinaţia este con­strucţia de hale sau clădiri industria­le, durata maximă a con­cesiunii fiind de 49 de ani, cu drept de prelungire. Preţul de pornire al li­citaţiei sau al negocierii este foarte mic – patru euro pe metru pătrat pe an.

Totuşi, înainte de a face conce­sionări, probabil că administraţia judeţeană ar fi trebuit să revizuiască foarte bine documentaţia de atribuire, pentru a nu se trezi în situaţii extrem de complicate din punct de vedere juridic, generate de intrarea în in­solvenţă a unor firme concesionare.

Print Friendly, PDF & Email