Consilieri pentru integritate pentru prevenirea corupţiei în penitenciare

Administraţia Naţională a Penitenciarelor va desemna, în unităţile subordonate, consilieri pentru integritate, care vor avea rolul de a sprijini activităţile de prevenire a corupţiei în penitenciare, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Justiţiei, lansat în dezbatere publică.

 

penitenciar

Potrivit proiectului Ministerului Justiţiei, consilierul pentru integritate acordă consultanţă şi asistenţă funcţio­narilor publici cu statut special din sistemul Administraţiei Penitenciare, cu privire la respectarea normelor de­on­tologice. El trebuie să monitorizeze aplicarea prevederilor codului deon­to­logic în Administraţia Naţională a Pe­nitenciarelor şi unităţile subordonate. Mai mult, acest consilier va trebuie să-i propună şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de in­struire realizate de către personalul specializat din Direcţia pentru Preve­nirea Criminalităţii şi Terorismului şi celelalte instituţii cu atribuţii în do­meniu. „Consilierul pentru integritate se desemnează prin decizie a direc­torului general al A.N.P. sau, după caz, a directorilor unităţilor subordonate, din rândul personalului care posedă cunoştinţe juridice, au abilităţi de co­municare şi se bucură de o bună repu­taţie morală şi profesională”, se arată în proiectul citat de Mediafax.

Documentul citat mai prevede şi organizarea unor activităţi de infor­mare şi instruire anticorupţie, care urmează să fie realizate de către personalul specializat din cadrul Direc­ţiei Prevenirea Criminalităţii şi Tero­rismului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordo­nate, cu sprijinul altor instituţii cu atribuţii în domeniu. Conform ace­luiaşi proiect al Ministerului Justiţiei, întregul personal A.N.P. are obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie cel puţin o dată la trei ani.

Proiectul de ordin al ministrului Justiţiei privind organizarea şi des­făşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi uni­tăţilor subordonate se află în dezbatere publică, până la 18 noiembrie, în con­textul Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 – 2015.

Print Friendly, PDF & Email