Consilier judeţean: „Repartizarea banilor pe proiecte nu s-au făcut în baza unor analize cost-beneficiu serioase, în bugetul CJ Timiş pe 2017”

Un consilier judeţean spune că bugetul Consiliului Județean Timiș pentru anul 2017 a trecut fără să fi fost dezbătut şi că a rămas cu dezechilibre majore în ce privește alocarea banilor pentru investiții.

 

Nu pot afirma faptul că bugetul a fost și dezbătut, având în vedere faptul că au existat în total doar trei intervenții, dintre care două extrem de scurte și fără concretețe”, declară consilierul judeţean PNL Marian Vasile. Adăugând că a evidenţiat în această ședință dezechilibrele majore de viziune în ce privește alocarea banilor pentru investiții și a relevat că repartizările pe proiecte nu s-au făcut în baza unor analize cost-beneficiu serioase.

Marian Vasile spune că, în timpul şedinţei, a subliniat discrepanța între suma de 9 milioane de lei, prevăzută pentru implementarea pistei de canotaj pe lacul Surduc, în raport cu cei numai 4.5 milioane de lei atribuiți construirii de centre de colectare a fructelor și legumelor, deşi acestea din urmă ar avea o importanță crucială pentru beneficiile directe și indirecte pe care le-ar putea produce. „Pentru comparație, valoarea proiectului strategic pe programul România-Ungaria 2014 – 2020 «Centru Multifuncțional pentru Legume – Fructe» (proiect pierdut de conducerea județului, imediat după începerea mandatului 2016 – 2020) prevedea alocarea a 12.2 milioane de euro. Așadar, este limpede că o sumă de 12 ori mai mică va fi insuficientă pentru realizarea acestui obiectiv”, declară Marian Vasile.

Acest gen de alocare defectuoasă, mai spune consilierul liberal, se regăsește și în cazul altor obiective care ar putea produce beneficii mari cu costuri relativ mici. De exemplu:

Proiectului de creare a brandului economic al județului, aprobat de plenul CJ Timiş în martie 2016, nu i-a fost alocat niciun leu.

Pentru implementarea pistelor de biciclete de-a lungul drumurilor județene a fost alocată suma de 100.000 de lei, iar pentru crearea infrastructurii și serviciilor de cântărire a vehiculelor pe drumurile județene, 300.000 de lei.

Marian Vasile mai spune că repartizarea a 37% din întregul buget de investiții pentru construirea și întreținerea rețelei de drumuri județene (neincluzând aici și contribuția proprie pentru proiectele cu finanțare europeană) ridică cel puțin un semn de întrebare, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de realizare calitativă a acestor drumuri județene, în decursul anului 2017: „Nu contest că aceste artere sunt vitale pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială a județului, însă mă întreb de ce nu există viziunea, dorința și interesul pentru implementarea mai multor structuri generatoare de venit pentru CJ Timiş, așa cum fac alte județe din România (unele ducând chiar in extremis acest deziderat, prin deținerea de hoteluri și fabrici)?”

În privinţa proiectului de e-Guvernare, consilierul PNL afirmă că a solicitat clarificări vizând „reglările financiare post-implementare” în valoare de 1.217 milioane lei: „În mandatul 2012-2016 am fost singurul care, în calitate de vicepreședinte al CJ Timiş, m-am opus implementării acestui proiect, pe care îl apreciam a fi foarte util, dar care avea mari carențe în documentația conceptuală și în contractul aferent. Răspunsul sec care mi-a fost oferit a fost că «s-au primit corecții financiare pe acest proiect», fără a se specifica în mod explicit ce înseamnă acest lucru.”

Marian Vasile declară că are semne de întrebare asupra fezabilității și impactului economico-social al acestui proiect de buget al Consiliului Județean Timiș pentru anul 2017, cu atât mai mult cu cât acesta încorporează și creditul rămas de plătit, în valoare de 44.6 milioane lei.

Proiectul de buget al CJ Timiș pentru anul 2017 a fost discutat în 15 martie, în cadrul ședinței reunite a comisiilor de specialitate ale CJTimiş.

Print Friendly, PDF & Email