Concurs pentru ocuparea a nouă funcții de conducere în Primăria Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a nouă de funcții publice de conducere vacante.

 

„Căutăm lideri eficienți, dinamici și integri, cu experiență în management, pentru a gestiona unele dintre cele mai importante departamente ale Primăriei Timișoara. Scoatem la concurs postul de grădinar-șef, pentru a readuce strălucirea parcurilor de odinioară, cel de director executiv Relații comunitare, pentru a restabili legături cu cetățenii orașului, sau cel de director executiv al Direcției Incubator Proiecte, care va creiona viitoarele proiecte pe fonduri europene ale Timișoarei. Îi invit pe toți profesioniștii care vor să se implice în administrarea acestui oraș să vină alături de noi”, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Posturile scoase la concurs sunt următoarele:

  1. Director executiv la Direcția Relații Comunitare, eligibili fiind absolvenții de științe economice sau juridice, administrative, științe ale comunicării, sociologie, psihologie și științe comportamentale;
  2. Director executiv la Direcția Infrastructura Verde – absolvenți de arhitectura peisajului/domeniul de licență arhitectură, specializarea amenajarea și planificarea peisajului /domeniul de licență urbanism sau specializarea peisagistică/domeniul de licență horticultură/agricultură;
  3. Director executiv la Direcția Incubator de Proiecte – absolvenți de științe economice sau juridice, administrative, arhitectură, urbanism
  4. Șef serviciu la Serviciul Autoritate Tutelară – candidaţii trebuie să aibă studii absolvite în una dintre specializările cuprinse în domeniul științelor juridice;
  5. Șef serviciu la Serviciul Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape – studii absolvite în una din specializările cuprinse în domeniul arhitectură – specializarea arhitectura peisajului, domeniul de licență urbanism – specializarea amenajarea și planificarea peisajului, ori în domeniul de licență horticultură – specializarea peisagistică;
  6. Șef serviciu la Serviciul Documentații Proiecte – absolvenți de științe economice sau juridice, administrative, arhitectură, urbanism;
  7. Șef birou la Biroul Reabilitare Cartiere Istorice și Monumente – absolvenți de arhitectură;
  8. Șef birou la Biroul Eficientizare Energetică Blocuri – absolvenți de înginerie civilă, inginerie energetică, inginerie mecanică, ingineria materialelor, drept, economie, finanțe, management;
  9. Șef birou la Biroul Construcții Civile – absolvenți de inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole

Pentru cele nouă posturi scoase la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cerințele privind vechimea în muncă și să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din specializările specifice postului ocupat. De asemenea, aceștia trebuie să aibă studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere pot fi depuse în perioada 18 aprilie – 9 mai. Proba scrisă va avea loc în 20 mai, acesteia adpugându-i-se probe suplimentare eliminatorii de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine sau competențele în domeniul IT. Detalii despre acest concurs pot fi cite accesând acest link.

 

 

Print Friendly, PDF & Email