Concedii medicale nedecontate de patru ani

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate a fost avertizată, prin intermediul unor interpelări parlamentare, să rezolve problema legată de nedecontarea unor concedii medicale către agenți economici din Timiș, pe perioade care depășesc patru ani.

 

Întârzieri mari

În urma sesizărilor mai multor agenți economici din Timiș, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a primit interpelări parlamentare în care i se cere să rezolve problema întârzierilor mari la decontarea concediilor medicale, înregistrate în cazul unor agenți economici din Timiș.

Decontarea concediilor medicale către angajatorii din județul Timiș înregistrează întârzieri tot mai mari, în unele cazuri ajungând până la 4 ani. Această situație afectează câteva mii de firme din județ, având un efect negativ mai ales asupra întreprinderilor mici și mijlocii care încearcă să reziste pe o piață concurențială”, se arată într-o astfel de interpelare transmisă CNAS.

În răspunsul furnizat zilele trecute, reprezentanții CNAS nu neagă că au o problemă, dar spun că în cea mai mare parte vina este a angajatorilor.  Aceștia spun că „într-un dosar se analizează de două, trei ori în funcţie de completările aduse, de multe ori şi acestea parţiale, care implicit rezolvă doar unele inadvertenţe existente în dosarul în cauză, ceea ce conduce la consum de timp şi de resurse umane şi materiale.

Referitor la dosarele depuse în anii anteriori, potrivit informaţiilor primite dc la CAS Timiş, acestea sunt în proporţie de 70% incorecte/incomplete, dar sunt şi cereri care nu pot fi soluţionate, întrucât angajatorii nu dau curs notificărilor primite.” 

Oficialii CNAS susțin că motivele care conduc la întârzierea restituirii indemnizaţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt cauzate de informaţiile eronate raportate de angajatori, atât din punct de vedere economic (baza de calcul eronată, lipsă stagiu minim de cotizare obligatoriu, lipsă viză plătitor pe concedii medicale), cât şi din punct de vedere medical (lipsă semnătură sau parafă medic emitent, lipsă ştampilă unitate sanitară emitentă, data acordării eronată pe concediile medicale), precum şi lipsa documentelor justificative (lipsă certificate medicale, lipsă centralizator concedii medicale).

Ca atare, problema, pasată exclusiv pe angajatori, rămâne deocamdată nerezolvată.

 

Nemulțumiri de la medici de familie

Nu doar agenții economici care au făcut aceste sesizări, ci şi unii medici de familie din Timiş sunt nemulțumiți de întârzierile la plată în relația cu Casa de Asigurări. Georgeta Rus este unul dintre ei. Aceasta reclamă decalaje lună de lună. „Deși în contract se specifică foarte clar că plățile se fac în termen de 20 de zile de la data facturării, care este de obicei la sfârșit de lună, noi primim banii cu întârzieri de 10-12 zile.Suntem puși într-o situație umilitoare, pentru că avem și noi de achitat facturi la utilități, avem salarii de plată. Și dacă situația continuă, o să aplicăm întocmai prevederile contractului legate de penalizări pentru fiecare zi de întârziere, penalități care nu au fost percepute niciodată. O să angajăm un avocat și vom recupera acești bani”, mai spune medicul de familie Georgeta Rus.

 

Print Friendly, PDF & Email