„Comando” împotriva proprietarilor de imobile istorice degradate

La Timişoara se pregătesc impozite şi amenzi mari

Imobil-istoric-Timisoara-Foto-timisoaraonlinePrevederea legală conform căreia proprietarii de imobile istorice degradate vor fi constrânşi să-şi repare clădirile în care locuiesc cu perspectiva plăţii unor impozite mărite nu a lăsat indiferente autorităţile locale timişorene. Astfel, la Primăria Timişoara este în pregătire o comisie specială care va avea ca unic scop identificarea imobilelor istorice degradate şi sancţionarea proprietarilor.

 

Comisie de supraimpozitare

Primăria Timişoara are de gând să folosească pârghiile legale care îi permit creşterea impozitului la clădirile, cu precădere le cele istorice, ai căror proprietari refuză orice propunere de reabilitare. Conform referatului propunerii de Hotărâre a Consiliului Local, „Municipiul Timişoara are pe raza teritoriului său un număr ridicat de clădiri, care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane.”

Reprezentanţii Municipalităţii spun că în legislaţia de specialitate există soluţii pentru ca proprietarii de clădiri să poată să acţioneze în regim de urgenţă în cazul în care construcţiile reprezintă un pericol public. Astfel, în Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, este permisă executarea anumitor lucrări de intervenţie fără autorizaţie de construire, cu condiţia ca aceste lucrări să nu modifice structura de rezistenţă sau aspectul arhitectural al construcţiilor.             

De asemenea, mai spun oficialii Primăriei, „având în vedere recentele modificări legislative privind supraimpozitarea clădirilor aflate în stare avansată de degradare adoptate de Codul Fiscal, se propune înfiinţarea, prin dispoziţie a primarului, a unei comisii care va inventaria aceste clădiri şi va propune o metodologie de evaluare şi punctare a stării de degradare în vederea supraimpozitării”.

Ca atare, respectiva comisie, care probabil că va fi spaima proprietarilor din clădirile istorice degradate, va inventaria imobilele care reprezintă pericol public şi care nu sunt întreţinute. Pe proprietari îi aşteaptă, deci, pe lângă amenzi, şi perspectivele unui impozit extrem de mare perceput de către Primărie.

Fost arhitect-şef: „Nu cred că supraimpozitarea e o soluţie”

Un fost şef al Direcţiei de Urbanism a Primăriei Timişoara, arhitectul Radu Radoslav, se arată sceptic faţă de această măsură: „Eu nu cred că această variantă a supraimpozitării e o soluţie. Este vorba doar o lege copiată din alte ţări în care populaţia are suficiente venituri pentru întreţinerea imobilelor. Cu această impozitare nu se face decât să se paseze problema de la un birou la altul. Nu în ultimul rând, ar trebui să se stabilească cu claritate care sunt clădiri istorice. Şi ar trebui să se aibă în vedere faptul că în Timişoara sunt 14.000 de clădiri istorice, iar la Florenţa, de exemplu, 3.000”.

Vremuri grele pentru proprietarii de imobile istorice degradate

Conform ultimelor amendamente aduse Codului Fiscal, se pot aplica majorări uriaşe ale impozitelor pentru astfel de clădiri neîngrijite, ai căror proprietari refuză sau nu au posibilitatea să le reabiliteze. Noile prevederi vizează acordarea posibilităţii consiliilor locale de a majora impozitul pe clădiri şi pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile situate în intravilan neîngrijite.

Conform declaraţiilor secretarului de stat Dan Manolescu, de la Ministerul Finanţelor, solicitarea aparţine autorităţilor locale. În Timişoara au fost inventariate peste 14.500 de clădiri istorice, categorie în care intră toate imobilele construite înainte de anul 1940. Dintre acestea sunt protejate, ca fiind reprezen­­tative pentru patrimoniul cultural local, 949 de clădiri istorice, majoritatea fiind amplasate în cartierele istorice ale Timişoarei – Cetate, Iosefin şi Fabric. Cea mai mare parte a clădirilor istori­ce sunt proprietăţi individuale multiple, însă cei mai mulţi proprietari nu au resur­sele financiare necesare pentru reabi­litarea acestora, în condiţiile lipsei programelor de reabilitare şi de restaurare.

Print Friendly, PDF & Email