Cimitirele oraşului, sursă de minusuri pentru bugetul local al Primăriei Timişoara

Acuză viceprimarul social-democrat Traian Stoia

cimitirPierderi de mai bine de un milion de euro înregistrate la bugetul local în urma ineficientei gestionări a cimitirelor care se află în prezent în administrarea Primăriei Timişoara. Aceasta este acuzaţia adusă de viceprimarul P.S.D. al Timişoarei.

 

O parte din cimitire, încredinţate altor firme

Viceprimarul Traian Stoia afirmă că o parte dintre contractele de între­ţinere a cimitirelor au expirat deja şi au fost încredinţate, prin licitaţie, altor companii. Care, de acum încolo, trebu­ie să îşi achite concesiunile în avans pe cel puţin trei luni şi despre care se speră că vor fi mai bune platnice la buget decât vechii concesionari, pe care „dacă îi cauţi acum la masa creda­lă, rezultă că au în cont mai nimic”

Traian StoiaViceprimarul P.S.D. mai spune că „acum s-au schimbat lucrurile în optica cu care Primăria abordează problema închirierilor”, aşa încât firmele care au câştigat în iulie 2013 concesiunile pentru întreţinerea a trei dintre cimiti­rele din administrarea Primăriei, pen­tru care contractele de concesiune ex­pi­raseră, vor trebui să îşi achite rede­venţele în avans, pe cel puţin trei luni, şi vor trebui, în plus, să suporte plata facturilor de apă şi canal, precum şi cheltuielile generate de curăţenie şi preluarea gunoiului, care în trecut erau suportate de către Primărie.

„Anul trecut, Primăria a plătit pentru apă 30.975 de lei, pentru curent, 42.726 de lei, iar pentru curăţenie şi gunoi, 357.000 de lei”, anunţă Traian Stoia, care se arată nemulţumit de pierderile înregistrate astfel la bugetul instituţiei. De acum încolo, însă, noii deţinători ai contractelor de conce­siune, adică S.C. Adh Matkons S.R.L., S.C. God Company S.R.L. şi S.C. Denis­Alex S.R.L., vor trebui să plătească, pe lângă valoarea redevenţelor, şi factu­rile de apă, canal şi curăţenie. 

Asta în vreme ce valoarea rede­venţelor va fi şi ea sporită faţă de anul trecut. Astfel, estimează viceprimarul social-democrat, Primăria va înregis­tra un plus de 76.315 lei pe an, prin ma­jorarea taxei anuale percepută pentru concesiune la 862.000 de lei pe an.

Redevenţele pentru cimitire, o istorie veche

Majorarea redevenţelor pentru firmele care iau în administrare cimiti­rele din subordinea Primăriei Timi­şoara reprezintă un subiect care a fost  dezbătut la nivel local şi în primăvara anului trecut, chiar înaintea expirării vechilor contracte pentru trei dintre cimitire.

În mai 2013, unul dintre proiectele de hotărâre aduse consilierilor locali, la primă vedere, într-o şedinţă de plen, a fost cel care propunea noi reglemen­tări legate de administrarea cimitirelor din Timişoara. Rezervele consilierilor care s-au opus votării acestui proiect după citirea sa pe genunchi s-au do­vedit în timp întemeiate. 

Potrivit noilor reglementări asu­pra cărora s-a consimţit în primăvara lui 2013, cimitirele oraşului urmau a fi administrate de către societăţi private, cu plata avans. Aceasta tocmai pentru că o parte dintre administratorii de până atunci ai companiilor conce­sio­nare au acumulat restanţe de peste un milion de euro faţă de Primărie.

Contractele încheiate cu noii concesionari vor putea fi reziliate mult mai uşor în caz de neplată, şi atribuirea sau concesionarea locurilor de veci se va face direct la Primărie, fără să mai fie implicate societăţile care admi­nistrează cimitirele.

Simion MosiuControverse în şedinţa de plen a Consiliului Local, însă, la acest nou proiect de reglementare a adminis­trării cimitirelor, pe lângă prezentarea lui cu întârziere consilierilor locali, şi nivelul redevenţei minime anuale de la care ar urma să pornească licitaţia, care a fost stabilit iniţial la 72.000 de lei pe an la fiecare cimitir. Suma a fost considerată mult prea mică de către consilierii P.D.-L., care au declarat că, din informaţiile care se vehiculează în oraş, suma de 6.000 de lei percepută lunar pentru administrarea unui cimi­tir, e obţinută de orice administrator în prima zi de lucru, până la ora prân­zului.

“Ce înseamnă 1.300 – 1.400 de euro faţă de sumele care se vehicu­lează în activitatea de administrare a cimitirelor? Un nivel al redevenţei mai mare i-ar impulsiona şi pe adminis­tratori să lucreze mai mult cu acte, nu să taie doar câteva chitanţe. În plus, noi, de câţiva ani, solicităm ca această activitate de concesionare a locurilor de veci să se facă de către Primărie. Şi de doi ani ni se promite finalizarea inventarierii locurilor de veci, promisă de ani buni de către Primărie. Eu am solicitat să se pună pe site această inventariere, pentru ca să se ştie foar­te clar ce şi unde se poate concesiona”, declara, anul trecut, consilierul local P.D.-L. Simion Moşiu.

Acesta afirma şi că o altă pre­vedere controversată din noul regu­lament este cea care împuterniceşte firma administratoare să se ocupe de pază în cimitire: „Dacă se întâmplă asta, Primăria ce control mai are?  Nici nu va mai putea intra în cimitire. Din punctul nostru de vedere, de pază în cimitire trebuie să se ocupe în con­tinuare Poliţia Locală, chiar dacă administratorii privaţi ai cimitirelor îi plătesc după aceea aceste servicii. O autoritate are un poliţist în uniformă, şi o alta un bodyguard făcut la apelul de noapte”.

De altfel, din cauza multiplelor probleme semnalate în administrarea cimitirelor, consilierii locali ai P.D.-L. au anunţat anul trecut şi că inten­ţio­nează să iniţieze un alt proiect de ho­tărâre prin care să propună ca aces­tea să fie administrate din nou de că­tre A.D.P. sau de către un comparti­ment al Primăriei.

Print Friendly, PDF & Email