Cheltuieli din fonduri euro-regionale, pentru Muzeul Viu al Satului Bănăţean, transferate spre bugetul judeţean

muzeul-satuluiUnele instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Timiş întâmpină din nou probleme legate de implementarea unor proiecte cu fonduri euro-regionale, în aceste zile făcându-se demersurile necesare pentru ca o parte din cheltuielile aferente unui proiect numit “Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş” să fie transferate spre bugetul local.

 

Atribuiri fără succes

La Consiliul Judeţean Timiş se fac, în aceste zile, pregătiri pentru rezolvarea problemelor cu privire la implementarea unui proiect ce ar fi trebuit să se deruleze cu fonduri euroregionale. Este vorba despre “Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate”, proiect implementat de Agenţia de Dezvoltare Economico – Socială a judeţului Timiş – ADETIM, în parteneriat cu Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara şi cu Primăria Csongrad, ce îşi propunea “să contribuie direct la accelerarea soluţionării problematicii dezvoltării şi promovării integrate a ofertei turistice transfrontaliere.”

În cadrul proiectului, la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara a fost finalizată construcţia a patru replici ale gospodăriilor tradiţionale din zona de cooperare transfrontalieră (bănăţeană, maghiară, şvăbească şi sârbească) cu facilităţi comune integrate (hambar şi corp sanitar), care să redea atmosfera de comunitate multietnică specifică Banatului. Pentru implementarea conceptului de muzeu viu au mai fost prevăzute alte două acţiuni considerate “de maximă importanţă” – angajarea a opt actanţi, precum şi dotarea gospodăriilor construite, astfel încât să se reproducă stilul tradiţional de viaţă al străbunilor noştri, etnici români, germani, sârbi şi maghiari din Banat, pe baza unor scenarii şi atribuţii specifice. În ceea ce priveşte dotările funcţionale tradiţionale (mobilier, obiecte decorative, articole de bucătărie şi articole specifice anexelor gospodăreşti pentru fiecare căsuţă construită) a fost alocat prin proiect un buget de 340.000 de lei.

De la sfârşitul anului 2014 şi până la începutul lunii septembrie 2015, echipa de proiect din cadrul Muzeului Satului Bănăţean, spun reprezentanţii CJ Timiş, a derulat patru proceduri de cerere de ofertă în cadrul sistemului electronic de achiziţii publice, toate soldându-se fără posibilitatea atribuirii vreunui contract de furnizare dotări. S-a solicitat şi s-a obţinut prelungirea proiectului cu 11 luni şi s-a aprobat şi împărţirea liniei de buget în patru sublinii bugetare, care să permită achiziţionarea directă a patru mari categorii de dotări. Însă  nici în urma derulării procedurilor de achiziţie publică directă, nu s-au obţinut oferte conforme, “motivele principale fiind complexitatea caracteristicilor tehnice ale dotărilor tradiţionale stabilite prin proiect produse care ies din gama de fabricaţie de serie”. 

Ca atare, întrucât s-a considerat că aceste dotări sunt vitale pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului, şi ţinând cont de imposibilitatea (ca durată de timp) utilizării finanţării nerambursabile, datorită problemelor întâmpinate în derularea procedurilor de achiziţie publică, s-a solicitat aprobarea finanţării din bugetul local şi achiziţionării de dotări tradiţionale în valoare de 340.000 şi prevederea acestor sume în bugetul Muzeului Satului Bănăţean pe anul 2016.

Această solicitare are loc în contextul în care câţiva consilieri judeţeni şi-au exprimat deja nemulţumirea cu privire la modalitatea de implementarea unor proiecte cu fonduri europene. “În acel credit contractat de Consiliul Judeţean, de exemplu, s-a pus pe lista de investiţii mai multe cofinanţări de proiecte europene, care, apoi, au tot căzut pe rând. Lista iniţială de investiţii nu se prea potriveşte cu utilizarea efectivă a acelor bani”, ne-a declarant consilierul judeţean PNL Marius Martinescu

Din nou, infochioşcuri

În cadrul aceluiaşi proiect a fost amenajat, dotat şi operaţionalizat în Bastionul Theresia Centrul Multifuncţional de informare şi promovare turistică. În cadrul acestuia au fost achiziţionate şi echipamente hardware (6 infochioşcuri cu mobilier stradal) şi servicii de consultanţă pentru dezvoltarea unei platforme informatice (portalul web, www.tourismbanat.ro/en) şi achiziţia de dotări IT specifice pentru info – promovare turistică tranfrontalieră.

În urma consultărilor demarate cu reprezentanţii CJ Timiş s-a hotărât ca cele şase staţii de tip infochioşc să fie amplasate în zonele istorice intens circulate din Timişoara.

Pentru că nu s-au putut obţine în timp util autorizaţiile de amplasare pe domeniul public a infochioşcurilor, nu s-au putut derula, în perioada de timp eligibilă, lucrările de montaj, instalare stradală şi, ulterior, de racordare la reţeaua de energie electrică pentru cele patru staţii de lucru agreate sa fie amplasate stradal. Costurile acestor lucrări de montaj şi racordare la reţeaua de energie electrică au fost estimate ulterior la o valoare de 80.000 de  lei, cu TVA inclus.

Întrucât, la nivelul ADETIM, aceste lucrări sunt considerate necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului, şi ţinând cont de imposibilitatea (ca durată de timp) a utilizării finanţării nerambursabile, datorită problemelor întâmpinate în derularea procedurilor de autorizare a lucrărilor de constructive, s-a solicitat transferarea sumei de 80.000 lei prevăzută în bugetul ADETIM pe 2015 pentru aceasta categorie de cheltuieli în bugetul pe 2016 pentru a putea finaliza instalarea info-chioşcurilor pe amplasamentele planificate.

Print Friendly, PDF & Email