Centru medical de excelență în diagnosticul prenatal al malformațiilor fetale, inaugurat la Timișoara

Centru medical diagnostic prenatal al malformatiilor fetale Timisoara (2) Foto Costi DumaUn centru medical unic în regiune, care oferă posibilitatea diagnosticării antenatale a eventualelor malformații fetale, a fost inaugurat la Timișoara. Dotat cu un centru de telemedicină, centrul, care va funcționa în cadrul Spitalului Clinic Municipal, își propune să faciliteze colaborarea interdisciplinară, permițând transmiterea online, în timp real, a unor intervenții și investigații medicale.

 

Un centru medical de excelență, specializat în diagnosticul prenatal al malformațiilor fetale, a fost inaugurat, joi, la Timișoara. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene, în cadrul unui program IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia și a vizat crearea unui centru modern de diagnostic al malformațiilor fetale, care va funcționa într-o clădire a Secției de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență din Timișoara.

Fondurile alocate în cadrul proiectului au permis, însă, efectuarea unor lucrări de reabilitare la Spitalul General din Vîrșeț, și realizarea unui centru de telemedicină menit să îngăduie transmiterea unor investigații medicale (tomografii computerizate, RMN-uri, radiografii, mamografii, videoendoscopii), în vederea facilitării unei abordări interdisciplinare și a consultării medicilor specialiști din orice alt spital al lumii ce dispune de un centru compatibil de telemedicină. Potrivit aprecierii medicilor specialiști de la Secția de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Municipal Timișoara, va fi posibilă depistarea, încă din perioada prenatală, a unor eventuale malformații fetale, în vederea stabilirii conduitei medicale celei mai adecvate. 

Pentru a facilita transmiterea online, în timp real, a intervențiilor și a investigațiilor medicale care se efectuează în cadrul centrului, au fost achiziționate, pe lângă aparatura medicală extrem de performantă, și două servere, unul amplasat chiar la sediul centrului medical de excelență, iar altul, la Secția de Imagistică a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și mai multe camere video, a informat medicul Olimpia Oprea, coordonator al proiectului din partea Spitalului Municipal Timișoara.

Lucrările de amenajare a noului centru de excelență au constat în reabilitarea unei clădiri nefuncționale, care avusese anterior destinația de spălătorie. Acestea au fost efectuate, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Municipalității, de către compania Eurowindow SRL și au fost derulate în intervalul 3 aprilie 2013 – 2 aprilie 2015.

Valoarea totală a lucrărilor de execuție s-a ridicat la aproximativ 590.600 de euro, iar investiția în aparatură, echipamente medicale și mobilier de specialitate a presupus efectuarea unor cheltuieli estimate la aproximativ 690.500 de euro.

În cadrul proiectului a mai fost elaborat și un raport de cercetare privind frecvenţa şi cauzele malformaţiilor fetale în Timiş și a fost implementat sistemul informatic comun de cercetare şi diagnosticare online a malformaţiilor fetale, prin cooperarea permanentă între medicii celor două spitale, din Timișoara și din Vîrșeț. În plus,tot în vederea facilitării colaborării dintre medicii români și colegii lor din Serbia a fost derulat și un program comun de instruire a cadrelor medicale în domeniul malformaţiilor fetale.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Primăriei Timișoara, proiectul intitulat “Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara- Vîrşeţ” a fost derulat, în parteneriat, de Municipiul Timișoara, în calitate de lider de proiect, având ca parteneri Spitalul Municipal Timișoara – Secția de Obstetrică Ginecologie și Spitalul General din Vîrșeț. Finanțarea proiectului, a cărui valoare totală a fost de 2.021055,65 de euro a fost obținută în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, Axa Prioritară 1 “Dezvoltare Economică şi Socială”, Măsura 1.1 “Suport pentru infrastructura locală/regională economică şi socială”, finanţarea fiind susținută din fonduri ale Uniunii Europene, prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare, din fonduri de la bugetul de stat al celor două state partenere în derularea programului şi din contribuţia proprie a beneficiarilor.

Potrivit informațiilor furnizate de către managerul de proiect Adriana Deaconu și de către directorul Direcției de Dezvoltare din Primăria Timișoara Aura Junie, studiul de fezabilitate al acestui proiect a fost elaborat și achitat cu fonduri de la bugetul local al Primăriei Timișoara, în perioada administrației fostului primar Gheorghe Ciuhandu.

Print Friendly, PDF & Email