Centrele de azil, în vizorul Avocatului Poporului

La Timişoara au fost reclamate lipsa unui medic şi lipsa igienei din bucătărie

Refugiati Foto UNHCRExacerbarea crizei refugiaţilor face ca autorităţile cu competenţe de control să ia în vizor structurile de specialitate de pe plan intern, respectiv Centrele Regionale de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţi de Azil. Cum un astfel de centru există şi în Timişoara, acesta a fost vizitat de o structură de specialitate a Avocatului Poporului, iar din rezultatele controalelor publicate zilele trecute rezultă că inspectorii au fost nemulţumiţi de condiţiile de igienă din bucătăria centrului, dar şi de lipsa unui medic de specialitate.

 

Bucătărie cu minusuri de igienă

Poate şi pe fondul accentuării crizei refugiaţilor, Instituţia Avocatului Poporului a realizat anul trecut o serie de controale la Centrele Regionale de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţi de Azil Galaţi şi Timişoara, vizând verificarea condiţiilor de cazare şi tratamentul aplicat persoanelor din custodie. Rezultatele controalelor au fost publicate abia zilele trecute în cadrul Raportului anual al Avocatului Poporului.

Conform raportului de control, camerele asigură condiţii de cazare corespunzătoare, iluminatul şi aerisirea sunt corespunzătoare, asigurându-se condiţii potrivite pentru lectură şi desfăşurarea de activităţi cotidiene, grupurile sanitare asigură intimitate, dar curăţenia era deficitară şi lipseau dispozitivele tip pară de la duşuri. La fel, în bucătărie a fost igrasie, iar pereţii erau murdari, calorifere, murdare de grăsime, iar coşurile de gunoi fără sac colector, murdare şi emanând un miros neplăcut.

În corpul de clădire unde erau cazaţi străinii aflaţi în tranzit, grupul sanitar era curat şi bine întreţinut, dar într-o cameră s-a constatat o igienă necorespunzătoare era dezordine, mâncarea era depozitată pe parchet, pe scaune, iar vesela era murdară, în timp ce într-o alta au găsit dezordine, pâine, resturi de alimente, ambalaje şi vase de unică folosinţă murdare.”

Medic în „urmărire generală”

O problemă mai stringentă în raport cu respectarea condiţiilor de igienă, care se poate rezolva, este lipsa asistenţei medicale de specialitate.

„Exista un post de medic şi unul de asistent medical, dar postul de medic era vacant de trei ani, astfel că asistentul medical desfăşura activităţile conform competenţelor sale şi regulamentelor în vigoare, fiind limitat în anumite acţiuni. În cursul anului 2015 a fost încheiat un contract de prestări servicii cu un medic de medicină generală, care a încetat în cursul lunii octombrie, la solicitarea acestuia. Fostul medic, conform contractului, avea program de două ori pe săptămână, câte două ore. La data vizitei nu exista medic care să evalueze starea de sănătate a solicitanţilor de azil, iar asistentul medical lipsea motivat şi nu avea un înlocuitor, fapt pentru care nu a putut fi vizitat cabinetul medical”, se arată în raportul Avocatului Poporului.

Ca bile albe menţionată în raport sunt prezenţa în locuri vizibile a pliantelor informative redactate în diferite limbi străine, prin intermediul cărora sunt explicate drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azi, activităţile complementare de asistenţă juridică, psihologică, socială şi sesiunile de orientare culturală şi activităţi de petrecere a timpului liber pentru persoanele cazate.

Recomandările controlului au fost angajarea unui medic, efectuarea operaţiunilor de igienizare a grupurilor sanitare şi dotarea lor corespunzătoare şi igienizarea şi zugrăvirea bucătăriei.

Roxana Marcu, expert coordonator în Biroul Timişoara al instituţiei Avocatul Poporului, declară că aceste controale au fost făcute de o echipă mixtă de inspectori, medici şi psihologi, fiind organizate de către consilieri din cadrul Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, din cadrul instituţiei Avocatului Poporului, fiind iniţiate în contextul accentuării crizei refugiaţilor.

Print Friendly, PDF & Email