Campanie pentru depistarea cancerului mamar, începută la Timişoara

5.000 de femei ar putea beneficia, la Timişoara, de mamografie gratuită. Pentru ca programul să fie concretizat, este nevoie de un mamograf performant în valoare de 200.000 de euro. Astfel, până la sfârşitul lunii noiembrie, reprezentanţii Asociaţiei OncoHelp vor organiza o campanie de strângere de fonduri pentru a achiziţiona întreaga aparatură.

Campanie pentru strângere de fonduri

MamografieAsociaţia OncoHelp a lansat campania „Help25”, o iniţiativă menită să pună bazele unui pro­gram de depistare precoce a can­cerului mamar, adresat femeilor din regiunea de vest. Însă, pentru ca acest program să funcţioneze, este nevoie de achiziţionarea unui mamograf digital performant şi a unei infrastructuri tehnice nece­sare creării unei baze de date care să permită o mai bună diagnos­ticare a cancerului de sân, apara­tură care costă în jur de 200.000 de euro. Cu ajutorul acesteia, da­tele obţinute de la fiecare mamo­grafie vor fi stocate şi vor permite urmărirea dinamicii şi evoluţiei stării de sănătate a fiecărei pa­cien­te. De asemenea, pot fi urmă­rite informaţii necesare cercetării în centrele universitare. Tot prin intermediul acestui proiect se încearcă punerea bazelor unui sistem automat de anunţare – prin apel telefonic, sms sau e-mail – a persoanelor aflate în baza de date, cu privire la investigaţiile medicale ce trebuie efectuate.

Campania „Help25” va fi orga­nizată în două etape. În prima eta­pă, care va avea loc pe parcursul lunilor octombrie şi noiembrie, se va organiza o campanie de strân­gere de fonduri, din donaţii şi sponsorizări, şi se va lansa bro­şu­ra “25 de experienţe. Frânturi de viaţă scrise de femeile din cadrul Grupului de suport «Violeta», al persoanelor diagnosticate cu can­cer la sân, al Asociaţiei Onco­Help”. În aceeaşi perioadă vor fi scoase la licitaţie 25 de umbrele pictate de artişti celebri din Româ­nia şi vor avea loc seminarii şi cursuri care au rolul de a atrage atenţia asupra acestei probleme de sănătate publică. În a doua eta­pă, care se va întinde în perioa­da 2014 -2016, va avea loc programul de screening. În primii doi ani de funcţionare a programului, aso­ciaţia va oferi 5.000 de mamogra­fii gratuite femeilor din regiunea de vest, care nu au niciun venit sau au venitul minim pe econo­mie. Şi asta pentru că, spun specia­liş­tii, o problemă întâlnită destul de des în depistarea cancerului ma­mar este venitul mic, ceea ce fa­ce ca o investigaţie de specialitate, după vârsta de 40 de ani, să nu mai fie o prioritate financiară.

Cancerul de sân, o problemă a întregii comunităţi

Membrii asociaţiei consideră că este nevoie şi de parteneriate cu autorităţile publice din cele patru judeţe din Regiunea de vest, pentru desfăşurarea unei acţiuni eficiente de prevenţie şi con­ştientizare asupra cancerului la sân, adresată însă nu doar femei­lor. „Cancerul la sân nu este doar o boală care vizează femeile. Chiar dacă, direct, femeile sunt cele afectate, cancerul mamar este, in­direct, o boală a întregii comu­ni­tăţi. Femeia suferindă este ma­ma, sora, soţia, fiica sau an­ga­jata cuiva şi, astfel, boala «lo­veşte» din mai multe părţi, afec­tând practic întregul sistem”, de­clară Sma­ran­da Marcu, membră a Asocia­ţiei OncoHelp Timişoara.

Vor fi organizate şi partene­riate cu cabinetele de medicina muncii şi cu medicii de familie, în vederea creării unui program de prevenţie şi de educare a femei­lor din cadrul companiilor parte­nere cu privire la metodele de depistare precoce a bolii. Pentru că, spun spe­cialiştii, una dintre cauzele pentru care boala este depistată într-o formă avansată este tocmai accesul deficitar la informaţie şi educaţie medicală. „Misiunea acestei campanii este să implicăm cât mai mulţi oa­meni, organizaţii, companii şi să creăm o reţea numită solidaritate în faţa acestei boli. Suntem ex­trem de onoraţi şi deschişi să pri­mim ajutor din partea comunităţii, pentru ca, ulterior, odată atins scopul acestei campanii, să putem ajuta, la rân­dul nostru, întreaga comunitate”, precizează repre­zentanţii Asocia­ţiei OncoHelp.

OncoHelp este o asociaţie non profit, înfiinţată în urmă cu opt ani, la Timişoara, care a reuşit să transforme un mic cabinet medical într-un centru de oncologie universitar, cu peste 65 de angajaţi, în mare parte cadre medicale specializate. Această asociaţie are, în prezent, un ambulator specializat pe oncologie, un centru oncologic, un departament de imagistică,  iar clinica are o capacitate de 160 de locuri pentru tratament.

La nivel mondial, 12 la sută dintre femei sunt diagnosticate cu cancer

Cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la femei şi una dintre cele mai des întâlnite cauze de mortalitate în rândul fe­meilor, potrivit statisti­cilor prezentate de mem­brii Asociaţiei OncoHelp. Conform acestora, în ţări­le dezvoltate, circa 12% dintre femei sunt diagnos­ticate cu neoplasm ma­mar, însemnând că o fe­meie din opt se va îmbol­năvi de această maladie. În ultimii 20 ani incidenţa cancerului de sân are ten­dinţa de a creşte. Aso­ciaţia OncoHelp afirmă că o treime dintre femeile cu neoplasm mamar dece­dează din această cauză, existând totuşi o tendinţă de reducere a acestei rate a mortalităţii datorate diagnosticului precoce şi tratamentelor adjuvante: „În România, la nivelul anului 2008, s-au înregis­trat 7.929 de cazuri noi pe an, iar mortalitatea înre­gistrată a fost de 3.101 decese pe an. Se esti­mea­ză că în 2013 aproximativ 230.000 de femei vor fi diagnosticate în lume cu neoplasm mamar, iar pes­te 39.000 de femei vor muri din această cauză, conform unor statistici ale institutului Breast Can­cer screening PDQ”, aver­tizează reprezentanţii aso­ciaţiei.

Vârsta la care acestă maladie apare cu cea mai mare frecvenţă este cu­prin­să între 40 şi 70 ani, cele mai multe cazuri fiind depistate la persoane cu vârsta între 45 şi 65 de ani, însă, de aici încolo diagnosticarea cancerului de sân este mai redusă din cauza reducerii speranţei de viaţă, în general.

În ţările dezvoltate, 60% dintre paciente sunt diagnosticate în stadiu in­cipient  – stadiu I sau II –, 31% sunt diagnosticate în stadiu avansat locoregio­nal – stadiu III – şi 6%, în stadiu metastatic, stadiul IV. În România, pacien­tele sunt diagnosticate în stadii mai avansate, jumă­tate din cazuri fiind desco­perite abia în stadiile III şi IV.

Cât priveşte rata de supravieţuire a persoa­ne­lor care au fost diagnosti­cate cu cancer mamar, spe­cialiştii afirmă că supra­vieţuirea este de 96,8% când boala este diagnos­ticată în stadiu incipient, de 75,9%, când cancerul de sân este diagnosticat în stadiu avansat local, şi doar 20,6%, în cazurile cance­rului de sân diagnosticat în stadiu metastatic mai trăiesc cinci ani după de­pistarea bolii.

Print Friendly, PDF & Email