Cadre didactice din Universitatea Politehnica Timișoara, premiate de Academia Română

Sursă foto: UPT

La fel ca în anii precedenți, cadre didactice ale Universității Politehnica Timișoara s-au aflat printre laueații Premiilor Academiei Române, acordate oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti.

 

Premiul „Anghel Saligny“ a fost obținut de grupul de lucrări Studii teoretice și experimentale privind comportarea seismică a pereților beton armat și hibrizi/compoziți oțel beton / The seismic behavior of reinforced concrete and hybrid/composite shear walls – Theoretical and experimental approaches, având ca autori pe prof. univ. dr. Daniel Dan, prorector al UPT, și prof. univ. dr. Valeriu-Augustin Stoian, cadru didactic la Facultatea de Construcții.

Premiul „Tudor Tănăsescu“ a fost obținut pentru grupul de lucrări Modele şi regulatoare prin transformarea modelelor bazate pe produs tensorial, având ca autor principal pe lect. univ. dr. Elena-Lorena Hedrea, cadru didactic la Departamentul de Automatică și Informatică Industrială din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a UPT.

De asemenea, prof. univ. dr. Radu-Emil Precup, directorul Școlii Doctorale a Universității Politehnica Timișoara, a ridicat Diploma „Meritul academic“ acordată, pentru poziţia fruntaşă în evaluarea internațională Clarivate, revistei Romanian Journal of Information Science and Technology, al cărei editor-șef este.

În cadrul aceluiași eveniment, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ din Timișoara a primit Diploma „Meritul academic“ cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înfiinţare.

Decernarea premilor s-a desfășurat în cadrul unei gale festive, în Aula Academiei Române, în prezența membrilor Adunării Generale, recompensând cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2021.

Academia Română acordă un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalităţi din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale Academiei Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și tehnologia informației.

 

Print Friendly, PDF & Email