C.J. Timiş îşi construieşte hală pentru service, după ce a fost fentat pe propriul teren

Deocamdată, nu s-a realizat nicio anchetă, pentru a explica pierderea unei hale de pe terenul deţinut în Parcul Industrial

După ce Consiliul Judeţean Timiş a decis să-şi creeze un service propriu şi a găsit şi locul de funcţionare potrivit – o hală de la Parcul Industrial, care aparţinuse unei societăţi intrate în insolvenţă –, construcţia a fost vândută, fără ştiinţa administraţiei judeţene. Asta, deşi C.J. Timiş făcea parte din masa credală, având de încasat sume destul de mari de la societatea ajunsă în insolvenţă. Culmea e că respectivul imobil e pe terenul administraţiei judeţene, şi nici până acum nu s-a lămurit cum a fost posibilă pierderea acelei hale. Între timp, C.J. Timiş pare să se fi resemnat cu ideea şi ia în calcul construcţia unei noi hale, pe bani publici, anul viitor.

 

Resemnare, fără vinovaţi

parcul industrial timisoara 3Consiliul Judeţean Timiş îşi anun­ţase încă din septembrie intenţia de a înfiinţa un service, care să se ocupe de parcul auto propriu şi cel al serviciilor şi instituţiilor publice finanţate din bugetul judeţului, în care se află circa 180 de autovehicule. Pentru că aveau nevoie de o hală de dimensiuni mari pentru acest service, reprezentanţii C.J. Timiş au pus ochii pe un loc de funcţionare corespunzător – o hală de mari dimensiuni din Parcul Industrial Timişoara, care a aparţinut unei socie­tăţi aflate în insolvenţă şi care a rămas cu destul de multe datorii neachitate către administraţia judeţeană. C.J. Ti­miş era înscris în masa credală şi ar fi fost convenabil să intre în posesia acestei hale, să-şi recupereze în acest fel banii rămaşi neîncasaţi. Însă în octombrie s-a constatat că respectiva hală a fost vândută, fără ca, potrivit unor consilieri judeţeni, să fie anunţat măcar C.J. Timiş. Asta, deşi, legal, ar fi existat obligaţia notificării administra­ţiei judeţene.

Deşi situaţia în sine ar fi impus realizarea unei anchete, acest lucru nu s-a mai întâmplat. După ce la ultima şedinţă de plen mai mulţi consilieri ju­deţeni au spus că nici acum nu înţeleg cum a fost posibil să se piardă acea ha­lă, preşedintele C.J. Timiş, Titu Bojin, a precizat: “Simplu. Banca, prin lichi­da­tor, a pus-o la licitaţie fără să ne in­for­meze şi a vândut-o cu un preţ mai mare decât cel pe care l-am oferit noi.”

Între timp, conducerea adminis­traţiei judeţene pare să fi uitat de an­gajamentul luat în octombrie, când sus­ţinea că va încerca să rezolve această problemă în instanţă şi solicita Servi­ciului Juridic să prezinte o situaţie clară a tuturor contractelor  pentru spaţiile din P.I.T.T., nu doar a celui pe care C.J. Timiş l-a pierdut în condiţii ce sunt şi au toate şansele să rămână neeluci­date.

O anchetă s-ar fi impus cu atât mai mult cu cât, conform unor mem­bri ai Comisiei Economice a C.J. Timiş, nu este normal ce s-a întâmplat, pentru că administraţia judeţeană era înscrisă în masa credală şi avea de recuperat foarte mulţi bani de la chiriaşul ajuns în insolvenţă. Administraţia judeţeană a fost astfel scoasă din joc, şi “s-a mers la pont, s-a cumpărat hala, şi apoi a fost vândută rapid, cu un preţ aproape dublu”. Conform aceloraşi surse, o anchetă ar fi urmat să lămurească şi suspiciunile conform cărora de vină e cineva din Consiliul Judeţean care a sifonat informaţia şi, în felul acesta, cumpărătorul a mers la fix.

O nouă hală, construită anul viitor din bani publici

Între timp, însă, C.J. Timiş pare să se fi resemnat cu ideea şi a ajuns la concluzia că, în locul halei pierdute, care ar fi presupus o investiţie minimă, şi era şi pe terenul Consiliului Judeţean, se va cumpăra din bani publici anul vii­tor o hală, sau se va construi una nouă. “Am lăsat 100.000 de lei în bugetul Di­recţiei de Prestări Servicii, ca să poată începe realizarea studiului de fezabi­litate şi proiectul de investiţii pentru hală. Dacă nu avem hală nu are rost să cumpărăm utilaje pentru că nu avem un­de să le punem”, a precizat preşe­din­tele C.J. Timiş, Titu Bojin. Gheorghe Bologa, preşedintele Comisiei Econo­mice a C.J. Timiş, confirmă: “Într-ade­văr, acum s-a venit cu ideea achiziţio­nării sau construirii unei noi hale în lo­cul acelui spaţiu din P.I.T.T., care încă nu se ştie în ce condiţii a fost pierdut de către C.J. Timiş”.

Oficialii judeţeni susţin că este ne­voie de realizarea cât mai rapidă a aces­tui service propriu. Analizând situaţia privind cheltuielile cu privire la repara­ţia şi întreţinerea autovehiculelor, C.J. Timiş a ajuns la concluzia că în ultimul an s-au cheltuit peste 1.000.000 de lei pentru reparaţii. În acest con­text, C.J. Timiş a considerat oportună organiza­rea şi operaţionalizarea unui service auto care să deservească par­cul auto propriu şi pe cel al instituţiilor subor­donate, fiind înfiinţată, prin ho­tă­râre de consiliu, societatea Service Cons Prest S.R.L., care, deocamdată, nu are nici sediu, nici utilaje, nici angajaţi.

Print Friendly, PDF & Email