C.J. Timiş demarează investiţiile pentru proiectul Spitalului din Giroc, în ciuda rezervelor existente

Mai mulţi consilieri judeţeni spun că nu s-au lămurit aspecte esenţiale legate de acest parteneriat

După ce, în vară, Consiliul Judeţean Timiş anunţa că va intra într-un parteneriat public-privat pentru construirea şi darea în funcţiune a unui campus spitalicesc la Giroc, acum, administraţia judeţeană începe primele demersuri legate de amenajarea terenului pe care urmează să se realizeze investiţia, prin investiţii de infrastructură şi demolări. Aceasta deşi mai mulţi consilieri judeţeni spun că nu s-au lămurit aspecte importante legate de acest parteneriat.

Investiţii şi probabilităţi

Macheta spital GirocÎn iulie, Consiliul Judeţean Timiş anunţa realizarea unei investiţii de amploare în domeniul medical, în parteneriat cu compania americană PMG. Este vorba despre un campus spitalicesc, pentru care partenerii de peste Ocean vor asigura finanţarea, iar C.J. Timiş ar urma să contribuie cu terenul şi infrastructura, respectivul campus urmând a fi amenajat pe loca­ţia fostei unităţi militare din Giroc.

Zilele trecute, deşi mai mulţi con­silieri locali susţin că nu s-au lămurit aspecte esenţiale legate de acest par­te­neriat, care trebuie clarificate înainte de a începe orice fel de investiţii, C.J. Ti­miş a decis să demareze lucrările în zonă, aprobând în primă fază un pro­iect de hotărâre privind demolarea unor con­strucţii.  Cu această ocazie, con­silierul judeţean P.D.-L. Marin Po­pescu a precizat că, fiind vorba despre un parteneriat public-privat, este im­portant să se capitalizeze toate inter­venţiile pe acest proiect. „De la moto­ri­nă până la demolarea clădirilor, toate im­plică costuri ale C.J. Timiş, cu care ve­nim în acest parteneriat public-privat”. La această intervenţie, preşedintele administraţiei judeţene, Titu Bojin, a precizat că speră să fie aşa, menţio­nând că, „în caz contrar, nu facem partene­ria­tul. Noi nu am aprobat încă realiza­rea proiectului, ci doar o comisie care să negocieze toate condiţiile noastre”. Consilierul judeţean P.D.-L. Paul Mol­dovan a pus o întrebare logică în con­text : „Dacă cheltuim bani, care va fi ga­ranţia că acest consorţiu va realiza in­vestiţia?” Din nou, răspunsul conduce­rii C.J. Timiş nu a fost unul foarte clar. „Garanţia va fi în momentul în care atât dumneavoastră, cât şi ceilalţi membri veţi semna acordul cu aceştia. Noi le pu­nem la dispoziţie zece hectare de teren şi asigurăm infrastructura. Pe terenul nostru există nişte clădiri care, indiferent dacă facem spitalul sau facem altceva, ele trebuie demolate”, a declarat Titu Bojin.

„C.J. Timiş trebuia să clarifice parteneriatul, şi după aceea să demareze investiţii”

Consilierul judeţean P.D.-L. Geor­geta Rus susţine că în momentul de faţă nici nu există o legislaţie clară pri­vind parteneriatul public-privat. „Multe parteneriate de acest fel se stabilesc ad-hoc, fiecare parte urmărindu-şi intere­sul. În legătură cu acest proiect, rămâ­ne deschisă o întrebare: dacă adminis­traţia judeţeană va ceda acel teren, care devine patrimoniu privat, care va mai fi participaţia publică? În plus, am înţeles că în zonă sunt prevăzute inves­tiţii destul de mari – reţele de infra­structură, un sens giratoriu şi aşa mai departe, care vor trebui realizate de către C.J. Timiş. Cred că e normal ca administraţia judeţeană să lămurească mai întâi condiţiile acestui parteneriat, şi după aceea să se apuce de investiţii”:

Georgeta Rus ne-a mai declarat că a atras atenţia asupra acestei probleme de mai multe ori, insistând pe ideea că în momentul de faţă nici nu se ştie cu certitudine, pe baza informaţiilor pre­zentate de administraţia judeţeană, dacă va fi un spital public, unul pentru pacienţii din sistemul public de asi­gurare de sănătate sau unul mixt. „Eu nu cred că există vreun interes al C.J. Timiş să participe într-un proiect al cărui finali­tate ar fi un spital exclusiv privat de lux. De aceea, trebuie să aibă un acord cu nişte termeni foarte clari, pentru a se şti ce se face şi cum, înain­te de a începe să investească în zonă”.

Print Friendly, PDF & Email