Bulevardul Regele Carol I, din Timişoara, ar putea avea o nouă înfăţişare

Primarul cere punctul de vedere al timişorenilor

Bulevardul Regele Carol TimisoaraUn sondaj lansat pe internet, pe pagina grupului “Împreună pentru Timişoara”, de către primarul Nicolae Robu, prefigurează intenţia acestuia de a deschide un nou şantier în Timişoara. De această dată, este vizată reamenajarea şi modernizarea bulevardului Regele Carol I.

 

Preparative pentru un nou şantier?

Practica devenită deja obişnuinţă a edilului Nicolae Robu de a realiza pseudo-sondaje de opinie pe propriul cont de Facebook sau pe contul grupu­lui de discuţii intitulat „Împreună pen­tru Timişoara” a avut parte şi de cri­tici. Argumentele care au fost aduse au ţinut de nereprezentativitatea eşan­tionului luat în considerare şi de crite­riile complet neprofesioniste de selec­tare a eşantionului de repondenţi.

Cu toate acestea, edilul a perpe­tuat în a solicita astfel părerea timişo­renilor în numeroase probleme vizând gospodărirea oraşului. Sondajul cel mai recent, care se referă la posibila re­amenajare a bulevardului Regele Carol I, este, de altfel, cea de-a opta tentativă a primarului Nicolae Robu de a sonda nevoile şi priorităţile cetăţenilor.

Potrivit intenţiilor exprimate de primarul Timişoarei, pe pagina de socializare a grupului de discuţii „Îm­preună pentru Timişoara”, anul 2014 ar putea aduce cu sine şi mo­dificarea aspectului bulevardului Regele Carol I, a cărui organizare ac­tuală edilul-şef o apreciază drept „in­estetică şi nefunc­ţională”. Proiectul de modernizare şi reamenajare a bule­vardului ar putea fi finanţat, potrivit informaţiilor oferite de primar, din fonduri europene, în noul exerciţiu fi­nanciar 2014 – 2020.

Nicolae Robu (11)Reperele noului proiect, asupra cărora Nicolae Robu solicită opinia timişorenilor, chemându-i să îşi expri­me opţiunile sub forma unui sondaj, sunt expuse punctual de edil. Acestea constau în mutarea liniilor de tramvai pe mijloc, amenajarea a câte două benzi carosabile pe sens de o parte şi de alta a liniilor de tramvai repoziţionate, amenajarea de locuri de parcare la 45 de grade pe ambele părţi, între trotuar şi carosabil, amenajarea de piste pen­tru biciclete pe ambele părţi, la mar­ginea dinspre parcări a trotuarelor, amenajarea de căi pietonale pe ambele părţi, la marginea dinspre clădiri a tro­tuarelor, plantarea câte unui rând de copaci de tip ornamental, al căror co­ro­nament să nu mascheze faţadele clă­dirilor istorice din zonă, multe din­tre acestea având statut de monument.

Timişorenii, puţin entuziasmaţi de propunerea edilului

Majoritatea celor care au dat curs solicitării primarului s-au arătat puţin entuziasmaţi de posibilitatea deschiderii unui nou şantier într-o zo­nă pe care mulţi dintre timişoreni o so­cotesc destul de recent reabilitată. În plus, o parte dintre cei care au răs­puns solicitării incluse în sondaj au semnalat faptul că organizarea şantie­relor din oraş trebuie făcută într-o ma­nieră mult mai judicioasă decât până acum, ţinându-se cont de priori­tăţile oraşului, care sunt reprezentate de lărgirea străzilor şi realizarea sub­pasajelor Jiul şi Popa Şapcă, pentru a permite fluidizarea traficului. Au mai fost menţionate, de asemenea, ca fiind necesare, realizarea subpasajului Sol­ventul, reabilitarea şi modernizarea Căii Bogdăneştilor, reabilitarea unor linii de tramvai, realizarea de trotuare în zona Blaşcovici, soluţionarea proble­­mei câinilor vagabonzi sau reabili­tarea bulevardului Ana Ipătescu.

Şantierele Timişoarei, între asumarea unor termene şi nerespectarea lor

santier iosefinPorţiunea care leagă bulevardul Regele Carol I de Splaiul Tudor Vladi­mirescu, în proximitatea Pieţei Iosefin, este o zonă care se află încă în faza de şantier, în cadrul unui proiect realizat tot din fonduri europene şi care şi-a propus reamenajarea şi modernizarea străzii Iancu Văcărescu.

La final de an, edilul Timişoarei a făcut un bilanţ al stadiului lucrărilor pe câteva dintre şantierele oraşului. Pe listă au figurat atunci inclusiv referiri la stadiul în care se afla proiectul din zona Pieţei Iosefin. Primarul a evocat posibilitatea redeschiderii temporare a circulaţiei pentru autovehicule prin faţa Pieţei Iosefin, peste Bega, etapă preconizată iniţial pentru finalul lunii noiembrie 2013, dar amânată, din motive de nerespectare a graficului iniţial de execuţie a lucrărilor.

Aşa se face că redeschiderea tem­porară a traficului ar fi fost posibilă doar după turnarea pe toată lungimea străzii a stratului de binder, adică penultimul strat de dinaintea etapei finale, care va consta în turnarea asfaltului, preco­nizată să se realizeze în primăvara acestui an, atunci când, potrivit grafi­cului de execuţie a proiectului, este prevăzută şi finalizarea acestuia.

Justificând nerespectarea ter­menului asumat iniţial pentru redes­chiderea circulaţiei, edilul a precizat că le-a solicitat personal executanţilor lucrării să întreprindă eforturi care să permită reluarea traficului înainte de finalul lui 2013: „Eu am cerut firmei care realizează proiectul să facă tot posibilul să toarne stratul acela suport în toata piaţa până la lăsarea zăpezii. Ar fi extraordinar să se finalizeze”, a declarat la momentul respectiv edilul.

Referindu-se la depăşirea terme­nului asumat iniţial pentru reluarea circulaţiei pe strada Iancu Văcărescu, consilierul local P.D.L. Ştefan San­du a reclamat faptul că toate aceste întârzieri au consecinţe nefaste asupra activităţii comercianţilor din Piaţa Iosefin. Acesta a menţionat faptul că o parte dintre comercianţii care îşi desfăşoară activitatea în Piaţa Iosefin i s-au plâns că, din cauza accesului dificil înspre piaţă, înregistrează pagube considerabile.

La rândul lor, însă, reprezentanţii firmei Confort – firma desemnată pentru efectuarea lucrării – au precizat că, deşi termenul de predare al lucrării a fost sfârşitul lunii noiembrie, şantie­rul va mai dura câteva luni. Şi aceasta din pricina unor probleme de pro­iectare. Georgică Cornu, proprietarul firmei Confort, declara, la rândul său, în cursul lunii octombrie, că, potrivit propriilor estimări, termenul de pre­dare asumat pentru sfârşitul lunii no­iembrie va fi depăşit. Omul de afaceri motiva această întârziere prin faptul că au intervenit probleme ce ţin de proiectul de execuţie.

Şantierul de pe strada Iancu Văcă­rescu, pe tronsonul dintre bulevardul Regele Carol I şi splaiul Tudor Vladi­mirescu, a început la sfârşitul lunii mai 2013. Lucrările constau în reabilitarea carosabilului şi în refacerea infra­struc­turii de apă şi canalizare, inclusiv ilu­mi­natul public şi telecomunicaţiile. Va­loarea totală a lucrărilor se ridică la pes­te opt milioane de lei, şase milioane de lei reprezentând fonduri europene, iar restul – co-finanţare de la bugetul local.

Print Friendly, PDF & Email