Bugetul ACS Poli, ajustat negativ la Consiliul Judeţean

Stadion Timisoara inainte de meci Romania - Israel . 20.02.2010Fără să pară impresionaţi de performanţele recente ale echipei ACS Poli, consilierii judeţeni au decis la ultima şedinţă de plen să mai taie din bugetul alocat pentru echipa de fotbal ACS Poli. Aceasta deşi, pe parcursul anului trecut, s-au votat măriri succesive de buget.

 

Bani mai puţini în 2014

Influenţaţi sau nu de rezultatele recente ale echipei de fotbal ACS Poli Timişoara, consilierii judeţeni au decis în şedinţa din 21 ianuarie să ajusteze negativ bugetul acordat clubului timişo­rean. Aşa se face că banii primiţi de către ACS Poli în acest an de la Consi­liul Judeţean Timiş vor fi cu o treime mai puţini decât cei acordaţi anul tre­cut. Astfel, în prima fază, la bugetul pre­liminar echipei de fotbal i-au fost alocate două milioane de lei.

Însă chiar staff-ul C.J. Timiş a pre­cizat că suma nu este bătută în cuie, în sensul că mai poate fi crescută. “În con­diţiile în care vom reuşi să avem resurse suplimentare, să atragem surse de bani pentru celelalte zone de dezvol­tare, putem discuta, până la sfârşitul anului, să-i mai sprijinim. Pe lângă cele două milioane şi cele 500.000 de lei pen­tru întreţinerea stadionului, cei din conducerea lui ACS Poli vor trebui să găsească şi alte surse de venit”, a declarat preşedintele C.J. Timiş, Titu Bojin.

Atitudinea aceasta este interesan­tă, în condiţiile în care anul trecut su­plimentările de buget au fost la ordinea zilei. Pe 2013, prin hotărâre de consi­liu, a fost aprobată o cotizaţie de 2,9 milioane de lei, dintre care 2,4 milioa­ne de lei în contul ACS Poli Timişoara, şi 500.000 de lei, în contul Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, pentru realiza­rea serviciilor de administrare şi asigu­rare a utilităţilor la Stadionul „Dan Păltinişanu” Timişoara şi terenurile anexă pentru antrenament. În septem­brie 2013, „având în vedere promova­rea în primul eşalon valoric, respectiv Divizia A, dar şi pentru asigurarea fon­durilor necesare, cheltuielilor curente şi achi­ziţiile pentru funcţionarea aso­ciaţiei”, s-a propus şi aprobat supli­mentarea sumei cu 560.000 de lei pen­tru ACS Poli Timişoara. Astfel, cuan­tumul cotizaţiei C.J. Timiş pentru 2013 devenea 3,5 milioane de lei, dintre ca­re trei milioane în contul ACS Poli Ti­mi­şoara.

În proces pentru banii daţi fostei echipe

În paralel, însă, C.J. Timiş se judecă pentru banii pe care îi mai are de recuperat de la cea a mai rămas din fosta echipă Poli Timişoara, patronată de omul de afaceri Marian Iancu, societatea administratoare fiind în in­solvenţă. Procesul de insolvenţă în ca­re e titulară principală este în derulare de aproape doi ani la Tribunalul Timiş. Masa credală, adică toţi cei care mai speră să recupereze banii datoraţi de fosta societate, este stufoasă. Princi­pali creditori sunt, după cum era de aş­teptat, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, care speră să recupere­ze datoriile rămase către bugetul de stat de fosta societate, şi Consiliul Ju­deţean Timiş, mai precis Direcţia de Prestări Servicii Timiş, care e greu de imaginat că mai speră recuperarea chi­riei datorate de către fosta Poli pentru utilizarea Stadionului „Dan Pălti­ni­şanu”.

Fostul club nu a avut un patrimo­niu mare, folosind baza de antrena­ment şi stadionul primite de la C.J. Ti­miş. Deci, chiar dacă patrimoniul aces­teia nu a fost înstrăinat, nu sunt spe­ranţe prea mari de recuperare a dato­riilor rămase de la societatea ce a ad­ministrat echipa fanion a Timişoarei. 

“Chiar şi aşa, voi face o plângere, pentru că Primăria Timişoara nu se regăseşte în masa credală la acest proces. Sau poate că Municipalitatea timişoreană are prea mulţi bani şi nu ştim noi”, spune avocatul timişorean Carmen Obârşanu, care a făcut sesizare şi la D.N.A. cu privire la o serie de finanţări ale fostei echipe de către adminstraţia locală.

Print Friendly, PDF & Email