Brînduşa Armanca şi Mircea Mihăieş, laureaţi de Ziua Culturii Ungare

Pentru activitatea desfăşurată pe durata mandatelor de reprezentanţi ai Institutului Cultural Român

Brindusa Armanca cu Mate CsakBrînduşa Armanca şi Mircea Mihăieş au primit diplome omagiale din partea Fundaţiei Colecţionarilor de Artă Contemporană Ungară, ca recunoaştere a meritelor pe care le-au avut în cultivarea relaţiilor culturale dintre România şi Ungaria în timpul activităţii desfăşurate pe durata mandatelor de reprezentanţi ai Institutului Cultural Român.

Fundația Colecționarilor de Artă Contemporană ungară acordă, o dată la doi ani, cu prilejul zilei de 24 ianuarie – Ziua Culturii Ungare şi, totodată, Ziua Imnului –, premii tuturor acelor personalităţi culturale care şi-au adus pregnant contribuţia la consolidarea legăturilor culturale transfrontaliere.

Două dintre premiile Fundaţiei Colecţionarilor de Artă Contemporană Ungară – care îi are drept iniţiatori pe președintele Secțiunii de Arhitectură a Uniunii Jurnaliștilor Maghiari, Maté Csák, și pe colecționarul de artă Anna Körmendi – le-au revenit anul acesta profesorilor universitari timişoreni Brînduşa Armanca, fost preşedinte al I.C.R. Budapesta, şi Mircea Mihăieş, fost vicepreşedinte al I.C.R., ambii, personalităţi marcante ale vieţii culturale timişorene.

Mircea Mihaies cu premiulLui Mircea Mihăieş i-a fost decernată diploma omagială a Fundației Colecționarilor de Artă Contemporană, însoţită de o plachetă din bronz – opera artistei Egyed Emma –, drept recunoaștere a activității sale excepționale ca om de cultură şi pentru meritele sale în ce priveşte cultivarea relațiilor culturale între cele două țări în perioada când a ocupat funcția de vicepreședinte ale Institutului Cultural Român.

Aceeași distincție i-a fost înmânată și Brîndușei Armanca, pentru spiritul european și bunele servicii aduse relațiilor culturale româno-ungare în perioada în care a condus Institutul Cultural Român din Budapesta și filiala din Szeged.

Reprezentanţii Fundaţiei, Maté Csák şi Anna Körmendi, au precizat că premiile acordate celor doi oameni de cultură din Timişoara vin să recunoască meritele acestora în ce priveşte creşterea vizibilităţii şi sporirea deschiderii Institutului Cultural Român în perioada 2005 – 2012, precum şi contribuţia la potenţarea rolului I.C.R. în cultivarea relațiilor culturale dintre România și Ungaria.

Print Friendly, PDF & Email