Bastion Talcioc

Pe terenurile aferente Bastionului vor fi amplasate tonete, chioşcuri şi tarabe

bastion4Încă de la renovarea Bastionului, făcută cu fonduri europene, anomaliile legate de utilizarea acestui spaţiu emblematic pentru Timişoara s-au ţinut lanţ, lucru de natură să dea emoţii în cazul unui eventual audit de proiect. Ultima iniţiativă năstruşnică legată de utilizarea acestui spaţiu vine din partea Consiliului Judeţean Timiş, care propune amplasarea de tonete şi chioşcuri pe terenul aferent construcţiei.

 

Tarabe „istorice”

Este greu de apreciat cum va arăta, ca ansamblu, spaţiul Bastionului Theresia după punerea în practică a unui proiect apărut recent pe ordinea de zi pentru următoarea şedinţă de plen a Consiliului Judeţean Timiş. Titlul propunerii ce urmează a fi discutate de către consilierii judeţeni este: “Proiect privind propunerea închirierii unor suprafeţe de teren, din domeniul public al judeţului Timiş, situate în cadrul Complexului imobiliar Bastionul «Theresia», pentru amplasare standuri, tonete, chioşcuri cu destinaţie de comerţ stradal sau de publicitate”.

Prin această iniţiativă se doreşte închirierea, pe o perioadă de trei ani, a unor suprafeţe de teren  situate în cadrul Complexului imobiliar Bastion, pentru amplasare de tarabe sau chioşcuri, aducându-se argumentul că o mare parte din suprafaţa de teren nu este ocupată de construcţii.

Iniţiativa, spune CJ Timiş, pleacă de la o adresă în care „se exprimă interesul pentru închirierea unei suprafeţe de teren pentru amplasarea unei rulote comerciale, având ca obiectiv promovarea şi valorificarea prin comercializare a produselor tradiţionale româneşti de panificaţie”.

Deci, de la această solicitare, care vizează probabil un chioşc cu covrigi, administraţia judeţeană a ajuns la concluzia că amplasarea unor astfel de standuri ar fi şi în avantajul CJ Timiş care, pe lângă promovarea Bastionului Theresia, ar colecta şi venituri la buget, şi al locuitorilor şi vizitatorilor oraşului. E greu de spus ce speranţe de „îmbogăţire” are CJ Timiş, dacă se face raportarea la tarifele de plecare – respectiv, trei lei pe metru pătrat pe zi pentru amplasare standuri, tonete sau chioşcuri , şi 15 lei pe metru pătrat pe lună – închiriere de teren pentru publicitate.

Nici contractul-cadru, nici caietul de sarcini nu prevăd limitări sau prevederi cât de cât clare legate de specificul viitoarelor tonete sau tarabe, specificând doar că viitorii chiriaşi trebuie să îşi asume propria răspundere civilă faţă de terţi, pentru evenimente produse în incinta spaţiului închiriat, să plătească chiria la termenul stabilit şi, după caz, penalităţile de întârziere calculate, să informeze imediat pe locator asupra oricăror accidente şi stricăciuni care s-au produs în spaţiul închiriat şi să folosească spaţiul închiriat ca un bun proprietar, evitând degradarea lui.

Utilizare la liber, după cinci ani de la finalizarea renovării

Gheorghe Bologa portretChioşcurile şi tonetele ce urmează să „răsară” în curtea interioară nu sunt singura inovaţie cel puţin ciudată legată de gestionarea Bastionului. Dacă proiectul de reabilitare, fiind derulat cu fonduri europene, a impus nişte condiţii cât de cât clare legate de utilizarea spaţiilor, pentru ca zona să nu se transforme în adunătura de baruri, restaurante şi discoteci de dinainte de reabilitare, există toate şansele ca nu peste multă vreme Bastionul să adăpostească tot felul de cazinouri şi localuri de zi sau de noapte. Astfel, la ultima şedinţă de plen a CJ Timiş s-a venit cu propunerea ca, „după expirarea celor cinci ani în care suntem obligaţi să păstrăm obiectul de activitate prevăzut, să ne gândim dacă nu putem veni cu un management privat care să facă activitatea din Bastion mult mai profitabilă pentru Consiliul Judeţean şi să asigure cele mai bune condiţii pentru cei care închiriază acele spaţii.”

Consilierul judeţean Gheorghe Bologa, şeful Comisiei Economice a CJ Timiş, spune că este o discuţie ce se va purta după expirarea acelei perioade de cinci ani prevăzută de proiectul de reabilitare. „Până atunci, conform contractului de finanţare, nu se va schimba absolut nimic din destinaţiile prevăzute în proiect”, mai spune Gheorghe Bologa.

Probleme vechi rămase tot nerezolvate

Dată exemplu ca una din­tre cele mai consistente finan­ţări europene derulate în Timiş, reabilitarea şi revitalizarea for­tificaţiei Bastionului a beneficiat de finanţare prin Programul Phare 2005 Dezvoltare Regio­nală, presupunând o investiţie de 9.731.874,56 de euro. Din această sumă, cinci milioane de euro provin din fonduri Phare, 1,7 milioane de euro au fost alocaţi de la bugetul de stat, 2,3 mi­lioane de euro au fost de la CJ Timiş, iar 1.013.500 de euro au fost alocaţi din bugetul Primă­riei Timi­şoara. 

Dificultatea atribuirii spaţiilor din complexul renovat le-a dat de furcă reprezentanţilor CJ Timiş, încă din primele săptămâni de după inaugurare. Problemele nu s-au rezolvat nici după ce administraţia judeţeană a decis, prin hotărâre de consiliu, constituirea unei Comisii speciale care să analizeze atribuirea spaţiilor în Bastionul timişorean.

Conform proiectului, prin spaţiile ce urmau a fi atribuite, Bastionul urma să devină centrul spaţiului socio-cultural al Timişoarei, din felul în care au evoluat ulterior lucrurile nu prea rezultă că acest obiectiv ar putea fi atins. În primul rând, CJ Timiş a avut dispute cu foştii proprietari de localuri şi spaţii comerciale din zonă, câţiva reprezentanţi ai instituţiei alegându-se şi cu plângeri penale la demararea lucrărilor. Aşa se face că, la finalizarea şi darea în folosinţă a spaţiilor, CJ Timiş a trebuit să renegocieze cu foştii chiriaşi, deşi obiectul de activitate a acestora nu mai cadra cu noile obiective stabilite în proiect.

Atribuirea de spaţii din perimetrul Bastionului renovat care a dus la cele mai multe discuţii este cea în care funcţionează în prezent o discotecă.

Aici, conform proiectului aprobat pentru finanţare, ar trebui să funcţioneze un centru de pregătire pentru tineret. În realitate, cu activitate predilect nocturnă, aici funcţionează un club renumit ca reper al vieţii de noapte din Timişoara.

Chirii mici, discuţii legate de repartizarea de spaţii

Titu Bojin foto latAnul trecut, mem­brii unei Comisii speciale a CJ Timiş au propus reducerea chiriilor lunare pentru spaţiile din Bastion la cinci euro + TVA/ pe metru pătrat – preţul de pornire a licitaţiei pentru spaţiile de tip cafenea – şi  trei euro + TVA/ pe metru pătrat, pentru spaţiile cu destinaţie culturală. CJ Timiş preciza că propunerea de reducere a tari­felor de închiriere a survenit ca urmare a rundelor succe­sive de licitaţii în care au fost depuse oferte şi a cazurilor în care chiriaşii au solicitat rezi­lierea contractelor pe motivul cuantumului ridicat al chiriei.

Ulterior, în acest an, s-a solicitat plenului CJ Timiş ca spaţiul liber din Bastion să fie repartizat Comisiei de cultură, învăţământ, tineret şi sport, unde să-şi poată desfăşura şedinţele împreună cu Asociaţia Timişoara Capitală Culturală. Administraţia judeţeană a recunoscut că nu a reuşit să ocupe spaţiile din complexul renovat al Bastionului, conform specificaţiilor din proiectul de finanţare. “Pentru aceste spaţii s-a organizat licitaţie, fiind ocupate o parte din ele. Spaţiul ce face obiectul propunerii nu s-a ocupat, neavând solicitanţi”, spuneau reprezentanţii administraţiei judeţene.

În spaţiul respectiv, care are o suprafaţă totală de 376,56 de metri pătraţi, ar fi trebuit să funcţioneze, conform proiectului, o cafenea, un depozit de cafenea, o sală de seminar şi un atelier de editare foto/video, plus terasă. Tocmai suprafaţa mare a dus la discuţii legate de această atribuire, precizându-se cu această ocazie: “342 de metri pătraţi din  Bastion nu se pot justifica pentru acea comisie. Dacă se poate justifica această suprafaţă, atunci poate că fac şi o echipă de dansuri acolo”.

Aceste controverse au de­terminat conducerea CJ Timiş să amâne atribuirea, care a fost însă aprobată ulterior. “Vom găsi formula legală prin care pu­tem să le atribuim spaţiu, astfel încât să nu încălcăm regula­men­tul Bastionului, stabilit de atunci când am cheltuit fondu­ri­le europene pentru reabilita­rea lui”, preciza cu această ocazie Titu Bojin, preşedintele CJ Timiş.

Consilierii judeţeni care au avut rezerve legate de atribuirea gratuită de spaţii din Bastion spun că vor monitoriza cu foarte mare atenţie cum se folosesc spaţiile acordate. Conform acestora, dacă tot era să se atribuie gratuit spaţiul pentru o comisie a CJ Timiş, puteau primi spaţii şi alte comisii, nu doar cea de Cultură, pentru că suprafaţa este destul de mare. “Să nu ne trezim că din­tr-un spaţiu destinat culturii se ajunge la cafenea care, de fapt, e berărie. Am mai avut astfel de experienţe de-a lungul anilor. Dacă nu se respectă destinaţia acestor spaţii, vom solicita eva­cuarea celor cărora li s-a acor­dat. Altfel, să nu ajungem în situaţia în care, la un audit al proiectului de finanţare euro­peană, să trebuiască să dăm banii înapoi”, se menţiona pe această temă în plenul CJ Timiş.

Print Friendly, PDF & Email