Banii pentru echipament ocolesc Poliţia

Ministerul Administraţiei şi Internelor este acuzat de mai multe sindicate ale poliţiştilor că a amânat nejustificat alocarea banilor pentru echipament în acest an, deşi există fonduri, iar structuri precum S.R.I. sau S.P.P. au primit aceşti bani.

S-a primit sub 10% din norma de echipament

politisti1Pentru că încă de anul trecut pro­blema banilor de echipament pentru Poliţie a fost un subiect controversat, care a generat tensiuni tocmai din cau­za amânărilor repetate, la începutul acestui an ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, anunţa că va încerca, în primele trei luni ale anului, să plăteas­că poliţiştilor banii pentru echipament, bani restanţi din 2012 (aproximativ 2.500 de lei pentru fiecare poliţist), iar până în trimestrul al treilea să fie achi­tate şi sumele aferente anului 2013.

Anul acesta, însă, poliţiştii nu au primit decât sub 10% din norma de echipament, adică 200 de lei în loc de 2.500 de lei. Banii pentru echipament sunt alocaţi pentru uniforme noi şi încălţăminte, iar anul trecut poliţiştii care au dorit să îşi înnoiască ţinuta au fost nevoiţi să scoată bani din propriile buzunare. Situaţia restanţelor s-a lămurit abia în luna martie, când poliţiştii au intrat în posesia banilor pentru echipamentul de anul trecut. “Vă reamintim că plata acestor drep­turi reprezintă o obligaţie a Ministeru­lui Administraţiei şi Internelor faţă de noi, şi nu o favoare sau un pretext pen­tru a nu mai fi nemulţumiţi de salari­zarea discriminatorie şi preferenţială practicată în continuare de conducerea ministerului”, precizau, în luna martie, liderii Sindicatului Naţional al Agenţi­lor de Poliţie.

Radu Stroe spunea atunci că, deşi nu este optimist în ceea ce priveşte bugetul ministerului pe acest an, va încerca să facă în aşa fel încât până în septembrie poliţiştii să-şi primească toţi banii de echipament, inclusiv pentru anul 2013. “Nu este vorba despre creş­teri salariale, este vorba doar despre nişte drepturi băneşti pe care poliţiştii le au”, explica atunci oficialul M.A.I. 

Vasile_LincuÎntre timp, banii pentru echipa­ment, pentru acest an, nu s-au mai găsit. Ve­nind în întâmpinerea M.A.I., Sindicatul Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro Lex” tri­mitea la începutul lunii august o adresă oficială ministerului, în care, la solici­tarea membrilor de sindicat, ruga să se analizeze posibilitatea achitării dreptu­rilor reprezentând norma pe echipa­ment pe anul 2013, din fondurile sala­riale alocate pe acest an, urmând ca la rectificarea bugetară să se reîntregeas­că suma necesară achitării drepturilor salariale până la sfârşitul anului, pre­cizând că aceeaşi soluţie a fost adopta­tă şi anul trecut pentru plata restanţei la norma de echipament.

M.A.I. nu a dat, însă, curs acestei propuneri. Pentru că plata acestor bani pentru echipament s-a realizat şi în structuri despre care se ştia că o duc mai rău, din punct de vedere al finanţării, decât Poliţia, într-o scrisoare deschisă trimisă săptămâna trecută ministrului Radu Stroe, preşedintele Sindicatului Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro Lex”, Vasile Lincu, preciza:

Doinel Malcoci

“Aţi mers pe practica predecesorilor de a amâna plata normei de echipament, deşi S.R.I., S.P.P. şi Armata îşi ono­rează obligaţiile faţă de angajaţi. Mai mult, aveţi fonduri la dispoziţie, iar soluţia propusă de «Pro Lex» şi aplicată anul trecut este valabilă şi în prezent, trebuia să existe doar voinţă.”

“Şi în Timiş banii pentru echipament s-au dat la alte structuri, nu şi la Poliţie”

Nici în Timiş situaţia nu este dife­rită faţă de cea remarcată la nivel na­ţional. “Nu am primit niciun leu din banii pentru echipament pe acest an. Am auzit că la S.R.I. sau la alte structuri s-au găsit sumele necesare şi s-au achitat aceste drepturi. Poliţia se pare că rămâne ultima de fiecare dată”, ne-a declarat comisarul-şef Doinel Mal­coci, liderul judeţean al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor.

Print Friendly, PDF & Email