Banii pe echipament – plătiţi parţial în decembrie 2013

După ce Ministerul Afacerilor Interne a fost acuzat de mai multe sindicate ale poliţiştilor că a amânat nejustificat alocarea banilor pentru echipament în acest an, deşi există fonduri, iar structuri precum S.R.I. sau S.P.P. au primit aceşti bani, în urma discuţiilor avute cu directorul general al Direcţiei Generale Financiare din MAI, sumele alocate ministerului prin rectificarea bugetară, vor fi folosite pentru întregirea fondului de salariu, pentru drepturile salariale ale promoţiei 2013 şi pentru plata parţială a normei de echipament.

 

Un fel de „primă de Crăciun”

Grup de politistiPotrivit anunţului făcut de către M.A.I., o parte din suma restantă pen­tru norma de echipament va fi plătită poliţiştilor înainte de sărbătorile de iar­nă, sub forma unei sume fixe. Potri­vit Ministerului Finanţelor, diferenţa la norma de echipament va fi alocată M.­A.I. la rectificarea din luna decembrie.

„Oricum eu sunt mulţumit pentru că avem, pe lângă ceea ce s-a anunţat oficial, prin buget 75 de milioane pen­tru uniforme, iar până la finele anului, când vom analiza din nou bugetele, vom mai da 75 de milioane, astfel încât să ne închidem pe uniforme la jumă­tate pe anul 2013”, a declarat ministrul Radu Stroe, după anunţul legat de acordarea parţială a banilor pentru uniforme.

„Din informaţiile pe care le-am primit şi eu de la Contabilitate, se va da până la sfârşitul anului aproximativ jumătate din suma cuvenită. În ultimii ani ne-am descurcat cum am putut, dân­­du-ni-se impresia că e normal să nu primim aceşti bani. Acum, tocmai din cauza acestei situaţii anormale,cu res­tanţe «istorice» la achitarea acestor su­me, probabil că unii dintre colegii mei vor avea un şoc dacă vor primi a­ceşti bani, poate ar fi bine să le spu­nem din timp unora care suferă cu inima”, glumeşte  comisarul-şef Doi­nel Mal­coci, liderul judeţean al Sindi­catului Naţional al Poliţiştilor.

Lipsa banilor pentru echipament a dus şi în Timiş la situaţii dintre cele mai ciudate. De pild[, conform unor surse din Poliţia Timiş, mulţi dintre cei de la ultima promoţie încadrată de la Academia de Poliţie la Investigaţii Cri­minale nu au primit echipament deloc (decât de festivitate, pentru că nu se putea altfel) fiindu-le acordată suma de… 300 de lei de echipament. „Nici bo­cancii nu costă atât. Dacă ne mută mâine la ordine publică şi avem nevoie de uniformă trebuie să facem credit în bancă”, a precizat unul dintre tinerii poliţişti aflaţi în această situaţie.

Tratament diferenţiat

Acordarea parţială a banilor de echipament a fost promisă, deocam­dată, după ce Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost acuzat de mai multe sindicate ale poliţiştilor că a amânat nejustificat alocarea acestor fonduri.

Şi anul trecut problema banilor de echipament pentru Poliţie a fost un subiect controversat, care a generat tensiuni tocmai din cauza amânărilor repetate, la începutul acestui an minis­trul Afacerilor Interne, Radu Stroe, anunţând că va încerca, în primele trei luni ale anului, să plătească poliţiştilor banii pentru echipament, bani restanţi din 2012 (aproximativ 2.500 de lei pentru fiecare poliţist), iar până în tri­mestrul al treilea să fie achitate şi su­mele aferente anului 2013. Anul acesta, însă, poliţiştii nu au primit decât sub 10% din norma de echipament, adică 200 de lei în loc de 2.500 de lei. Banii pentru echipament sunt alocaţi pentru uniforme noi şi încălţăminte, iar anul trecut poliţiştii care au dorit să îşi în­noiască ţinuta au fost nevoiţi să scoată bani din propriile buzunare. Situaţia restanţelor s-a lămurit abia în luna mar­tie, când poliţiştii au intrat în po­sesia banilor pentru echipamentul de anul trecut. “Vă reamintim că plata acestor drepturi reprezintă o obligaţie a Ministerului Administraţiei şi Inter­nelor faţă de noi, şi nu o favoare sau un pretext pentru a nu mai fi nemulţumiţi de salarizarea discriminatorie şi pre­ferenţială practicată în continuare de conducerea ministerului”, precizau, în luna martie, liderii Sindicatului Naţio­nal al Agenţilor de Poliţie.

Între timp, banii pentru echipa­ment, pentru acest an, nu s-au mai găsit. Venind în întâmpinarea M.A.I., Sindicatul Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro Lex” trimitea la începutul lunii august o adresă oficială ministerului, în care, la solicitarea membrilor de sindicat, ruga să se analizeze posibilitatea achitării drepturilor reprezentând norma pe echipament pe anul 2013, din fondurile salariale alocate pe acest an, urmând ca la rectificarea bugetară să se re­întregească suma necesară achitării drepturilor salariale până la sfârşitul anului, precizând că aceeaşi soluţie a fost adoptată şi anul trecut pentru plata restanţei la norma de echipa­ment. M.A.I. nu a dat, însă, curs aces­tei propuneri. Pentru că plata acestor bani pentru echipament s-a realizat şi în structuri despre care se ştia că o duc mai rău, din punct de vedere al finan­ţării, decât Poliţia, într-o scrisoare des­chisă trimisă ministrului Radu Stroe, preşedintele Sindicatului Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro Lex”, Vasile Lincu, preciza: “Aţi mers pe practica prede­cesorilor de a amâna plata normei de echipament, deşi S.R.I., S.P.P. şi Arma­ta îşi onorează obligaţiile faţă de an­gajaţi. Mai mult, aveţi fonduri la dis­poziţie, iar soluţia propusă de «Pro Lex» şi aplicată anul trecut este vala­bilă şi în prezent, trebuia să existe doar voinţă.”

Print Friendly, PDF & Email