Băiatul “poleit cu aur”

“Avem aici un poleit cu aur”. Aşa l-a prezentat presei prof. Mariea Ştefan, directorul Colegiului Naţional “C.D. Loga”, pe Marius Posa. Adolescentul, component al lotului României la Olimpiada Internaţională de Ştiinţele Pământului, care a obţinut, zilele trecute, medalia de aur, la Mysore, în India.

Câştigător la materii care nu există în curricula şcolară

Marius Posa in biblioteca (2)Marius Posa a venit la în­tâl­nirea cu jurnaliştii purtând la gât medalia de aur. Ne spune că pentru a face perfor­manţă e nevoie, în principal, de dorin­ţa de a afla cât mai multe infor­maţii, apoi de perseverenţă. Prof. Mariea Ştefan îl com­pletează, spunând că, pe lângă aceste calităţi, este nevoie şi de “dota­rea nativă a copilului, dar şi de suportul şi înţelegerea fa­miliei”.

Totul a pornit ca un hobby al său, biologia, descoperit în perioada de gimnaziu. Din pri­mul an de liceu, participă în fiecare an la etapele naţionale ale olimpiadei de biologie. Din pasiune pentru această disci­plină, dar şi din convingerea că “este im­portant să ştim câte ce­va despre ştiinţele pământului, având în vedere că toţi trăim aici, şi problemele pă­mântului sunt şi problemele noastre”, a ajuns să concureze şi la Olim­piada de Ştiinţele Pământului, materie care nu există în curri­cula şcolară.

La etapa naţiona­lă, probele de concurs au fost biologia, chimia, fizica şi geo­grafia. La etapa internaţională, însă, lucrurile s-au schimbat, cele patru materii fiind înlocuite cu geologia, astronomia, meteo­rologia şi oceanografia. Astfel, după ce a câştigat etapa naţio­nală la Olimpiada de Ştiinţele Pământului, în doar cinci luni a fost nevoit să-şi intensifice stu­diul pentru competiţia interna­ţio­nală, pentru care a urmat o perioadă de pregătire la Bucu­reşti, cu specialişti de la Insti­tutul Naţional de Meteorologie, de la Observatorul Astronomic şi de la Muzeul de Geo­logie.

liceul-logaÎn India a trecut prin două probe, una teoretică şi alta practică, la cele patru materii. “La aplicaţia practică, am fost în echipe de 15 concurenţi, am mers pe teren, unde am făcut cercetare, şi apoi a trebuit să expunem o pre­zentare despre ceea ce am făcut aco­lo”, po­vesteşte băiatul. Deşi părinţii şi profesorii îl încurajau şi erau încre­zători în nivelul său de pregătire, îna­inte de competiţie Marius a devenit sceptic. Era convins că asiaticii vor câştiga cele mai multe medalii. „Ei au în curriculum şcolar aceste materii pe care noi trebuie să le învăţăm în afara şcolii”.

Şi puţin timp liber

La Mysore, Marius spune că a cu­noscut do­uă feţe ale Indiei, una cu o dezvoltare ur­ba­nă aseme­nea celei occiden­tale – „locul în care eram cazaţi făcea parte din campusul unei mari compa­nii de software din această ţară” –, iar alta, cu un nivel de trai mai scăzut faţă de cel din România. „Era un con­trast foar­te mare între acea zonă şi locurile din împrejurimi. Dar în această pro­vincie am vizitat câteva obiective pe care orice turist trebuie să le vadă, res­pectiv Palatul din Mysore şi alte trei temple din localităţile apro­piate”, spune Marius.

România, clasată pe locul al treilea, la egalitate cu Japonia

Marius Posa foto latCea de-a VII-a ediţie a Olim­piadei Internaţionale de Ştiinţe ale Pămân­tului (International Earth Science Olympiad – IESO) a avut loc la Mysore, în India, în perioada 11 – 19 septem­brie. Palmaresul României – o me­dalie de aur şi trei de argint – este superior celui înregistrat la ediţia de anul trecut, când ele­vii români s-au întors acasă cu două medalii de argint şi două de bronz. În clasamentul neo­ficial pe naţiuni, România s-a clasat, anul acesta, pe locul al treilea (la egalitate cu Japonia), după Taiwan şi Koreea de Sud.

Medalia de aur a fost cu­cerită de timişoreanul Marius Posa, iar cele trei medalii de argint au fost câştigate de Dan Mircea Mirea, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”, din Craiova, de An­drei Iliescu, elev în clasa a X-a la Liceul Internaţional de Infor­matică din Bucureşti, şi de Io­nuţ Bogdan Voinicu, elev în clasa XI-a, la Colegiul Naţional “Ion Minulescu”, din Slatina. La ediţia din acest an a Olim­piadei Internaţionale de Ştiinţe ale Pământului au participat 101 elevi din 28 de ţări.

Mariea Ştefan: „A fost şansa mea să fiu director în acest an

Mariea StefanProf. Mariea Ştefan îl vede pe Ma­rius dezvoltându-şi cariera în dome­niul cercetării ştinţifice. Şi el admite lucrul acesta, dar spune că nu este hotărât spre ce instituţie de învăţământ supe­rior se va orienta. O opţiune este Uni­versitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, din Timişoara, pe care Marius o consideră „destul de compe­titivă pe plan internaţional”, însă nu exclude posibilitatea de a studia la altă universitate europeană. 

Directorul Colegiului Naţional „C.D. Loga”, prof. Mariea Ştefan, consideră că 2013 a fost unul dintre cei mai proli­fici ani din punct de vedere al rezulta­te­lor obţinute de elevii acestui liceu. Pe lângă medalia de aur obţinută de Marius Posa, un alt elev, Andrei Heidelba­cher, şi-a adju­decat medalia de argint la Olim­piada Internaţională de Informatică, des­făşurată în iulie, în Australia. Mariea Ştefan spune că cei doi elevi vor fi re­compensaţi de con­ducerea şcolii cu bur­se în valoare de cel puţin 1.000 de euro.

 „A fost şansa mea să fiu director în această perioadă. Când ai doi copii ca ei şi mai sunt şi alţii cu potenţial, şi în dreptul numelor lor apare numele şcolii, e extraordinar pentru noi, das­călii. Sincer, de 20 de ani de când sunt în Timişoara, nu-mi amintesc ca Timi­şul să mai fi avut astfel de realizări”, spune Mariea Ştefan. Aceasta afirmă că liceul a mai avut şi alte performanţe de top – 99 de pre­mii şi menţiuni la concursurile şcolare şi judeţene, 15 elevi calificaţi la etapele naţionale şi un procent de 97 la sută de promovare la bacalaureat: „De la in­trarea în şcoa­la aceasta se face o se­lecţie riguroasă, iar acest aspect se re­flectă în nivelul de pregătire şi educa­ţie al elevilor”.

Mariea Ştefan se declară adepta unui forme de învăţare diferenţiată, pentru a satisface nevoile fiecărui elev şi a-i încuraja aptitudinile, însă recu­noaşte că, în condiţiile sistemului ac­tual de învăţământ, când o clasă este compusă din 33 de elevi, este dificil de realizat acest lucru.

Print Friendly, PDF & Email