Autostrăzile, noua ţintă a hoţilor de fier vechi

autostradaPe lângă furturile de pe tronsoanele de cale ferată mai puţin circulate, hoţii de fier vechi par să se fi profilat în ultima perioadă pe tronsoanele de autostradă finalizate sau în construcţie din vestul ţării, de unde se fură cam tot ce se poate valorifica la centrele de fier vechi – de la indicatoare până la bucăţi de balustradă.

 

Hoţii C.F.R. devin hoţi de autostradă

O parte dintre hoţii care făceau ravagii pe tronsoanele mai puţin circu­late ale C.F.R. par să se reprofilat pe segmentele de autostradă, recent fina­lizate sau în construcţie din vestul ţă­rii, de unde se fură bucăţi de balustra­de, capace de canal, garduri din sârmă de împrejmuire sau chiar indicatoare.  

Deşi pe segmentele recent date în folosinţă, cum e primul tronson din autostrada Timişoara – Lugoj, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timi­şoara a contractat servicii de pază prin patrulare, există hoţi care îşi sincro­nizează atacurile în funcţie de inter­va­lele de patrulare ale maşinilor societă­ţilor de pază şi demontează etapizat parapeţi laterali sau balustrade, sco­ţând şuruburile, apoi sistemele de prin­dere de la încheieturi. Cu acest sistem ingenios se pot fura în câteva zile sute de metri pătraţi de tablă pe care Statul poate plăti până la 300 de euro metrul.

“În general, se fură componente care pot fi valorificate la aceste socie­tăţi specializate pe preluarea şi prelu­crarea fierului vechi. Este vorba des­pre garduri împrejmuitoare, indicatoa­re sau garduri de protecţie a animale­lor sălbatice. Pentru a combate astfel de furturi, Direcţia Regională de Dru­muri şi Poduri Timişoara a şi anga­jat societăţi de pază care fac patrulări pe tronsoanele de autostradă finalizate”, declară subcomisarul Teodor Tudur, şeful Biroului Poliţie Autostrăzi Vest.

De altfel, într-un caiet de sarcini pentru achiziţia de servicii de pază pen­tru tronsonul 1 al autostrăzii Timi­şoa­ra – Lugoj, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara enumera elementele de interes pentru hoţii de autostradă: împrejmuirea din plasă de sârmă, de 1,5 metri, fixată pe stâlpi metalici, parapeţii metalici zincaţi, de pe zona mediană, acostamentele auto­străzii sau bretelele nodurilor rutiere, indicatoarele rutiere, stâlpii de susţine­re, consolele, parapeţii podurilor şi pa­sajelor, elementele prefabricate de la şanţuri şi separatoarele de grăsimi, stâlpii de dirijare, bornele kilometrice, panourile anti-orbire şi chiar echipa­mentele sistemului de monitorizare şi informare asupra traficului – de la ca­mere video până la staţii meteo.

Furturi din faza incipientă a construcţiei

Încă din stadiul de construcţie, anu­mite tronsoane de autostradă din vestul ţării au fost marcate de furturi or­ganizate şi repetate. Pe primul tron­son al autostrăzii Lugoj – Deva, dat re­cent în circulaţie, hoţii au furat, în pe­rioada de construcţie, porţiuni întregi din gardul de protecţie. Nu doar com­po­nentele metalice au captat interesul hoţilor. Poliţiştii din Belinţ, de exemplu, au avut mult de furcă cu hoţii care fu­rau combustibil din vehiculele care erau folosite la construcţia aceleiaşi autostrăzi Lugoj – Deva. Oamenii legii au prins în flagrant localnici în timp ce furau motorină din rezervoarele unor excavatoare parcate pe şantier, aparţi­nând societăţii care efectuează lucrări de construcţie a autostrăzii. La o sin­gu­ră lovitură de acest fel s-au furat pes­te 150 de litri de motorină. O surpriză la aceste razii a fost constatarea că printre hoţi se găsea şi un angajat al firmei care lucra la autostradă.

Print Friendly, PDF & Email